-10% op de omniums*

Nieuwe auto of jonge occasie? Geef hem de bescherming die hij verdient! Onze autocondities blijven geldig tot uw volgende autowissel.
* Aanbod onder voorwaarden, geldig tot 30/06/2024.

Vraag ernaar bij uw makelaar

POZ wint een Decavi‑award

Meer weten

Drie Decavi-awards voor Vivium

Vivium valt in de prijzen voor de klantenzone MyVivium, de Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen én haar publiciteitscampagne 'Een maximum, da's het minimum voor Vivium'.

Meer weten

Laat uw spaargeld groeien! 

Krijg er nu tijdelijk 2% bovenop.

Vraag ernaar bij uw makelaar

Klantenzone MyVivium

Hebt u een levensverzekering bij Vivium? Dan hebt u automatisch toegang tot onze klantenzone MyVivium. Daar vindt u op elk moment uw gespaarde vermogen en de samenstelling ervan, plus de belangrijkste documenten.

Ontdek het hier

Uw advies van een professionele makelaar

Vivium heeft een hecht partnerschap met meer dan duizend onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Dankzij hun jarenlange ervaring en voortdurende bijscholing staan zij garant voor deskundig verzekeringsadvies. Zij bieden u de meest geschikte verzekeringsproducten voor uw situatie en een uitgebreide service tegen de juiste prijs. Zo bent u zeker van een optimale bescherming voor uw gezin, huis of zaak, net als onze 700 000 andere klanten.

U bent zelf makelaar? Ontdek al onze troeven op werkenmetvivium.be

10% korting op uw fietsverzekering bij Vivium

Tot en met 30 juni krijgt u 10% korting op de premie van het basispakket VIVIUM Fiets. Hiermee is uw fiets verzekerd tegen diefstal, materiële schade en pech. Liever een ruimer verzekeringspakket? Ook dan krijgt u sowieso deze korting op uw drie basisdekkingen.

Bekijk het reglement

Pack Horeca

De essentiële verzekeringen voor uw horecabedrijf in één pakket 

Als horecaondernemer bent u dag en nacht in de weer om uw klanten te verwennen. Om ervoor te zorgen dat uw zaak blijft draaien bij onvoorziene gebeurtenissen, stelt Vivium u het Pack Horeca voor. 

Wat is het Pack Horeca?

Het Pack Horeca van Vivium biedt een antwoord op de specifieke verzekeringsbehoeften van restaurants en andere eetgelegenheden met een verbruiksruimte, zoals brasseries, eetcafés, of tearooms.

Het principe van dit Pack is eenvoudig. U sluit, via uw makelaar, de essentiële verzekeringen voor uw horecazaak af bij Vivium om: 

Dan krijgt u, bovenop de klassieke bescherming van deze verzekeringen, een pakket exclusieve waarborgen op maat van uw sector. Zonder dat u hiervoor iets moet bijbetalen.

Goed om te weten

Omdat u met een Pack Horeca uw essentiële niet-levensverzekeringen bundelt bij Vivium, komt u automatisch in aanmerking voor een VIVIUM Business Deal. Met deze Deal belonen we ondernemers die inzetten op veiligheid en kunt u op termijn tot 20% van uw verzekeringspremies terugverdienen.


De beste motorverzekering op de Belgische markt

Op 27 april 2022 sleepte Vivium (merk van de P&V Groep) de prestigieuze Decavi-trofee in de wacht voor ons aanbod Motor. Deze award is toegekend door een jury samengesteld uit professionals van de verzekeringswereld toegekend. Deze verzekering kenmerkt zich door een uitgebreide dekking, aangepast aan de motor en de levensstijl van de eigenaar, maar ook door duidelijke garanties zonder verrassingen.

Lees het volledige persbericht van DECAVI

Wat zijn de troeven van het Pack Horeca?

Het Pack Horeca van Vivium voegt maar liefst 13 extra horecaspecifieke waarborgen toe aan uw basisverzekeringen:

Brandverzekering

De brandverzekering VIVIUM Business Property beschermt u tegen de financiële gevolgen van een schadegeval in uw horecazaak, bijvoorbeeld na een brand, storm of andere natuurramp, maar ook bij elektriciteits- en waterschade, beschadiging door diefstal en vandalisme en tal van andere situaties. Ook uw burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden voor schade veroorzaakt door uw verzekerde goederen is gedekt.

Uw extra waarborgen dankzij het Pack Horeca:

 • een vergoeding van 1.000 euro per dag (gedurende maximum 2 dagen) als u uw activiteiten tijdelijk niet kunt voortzetten gedurende minimum 2 uur als gevolg van, onder andere, het uitvallen van stroom-, gas- of watertoevoer, een (poging tot) diefstal of een versperring van de straat of de galerij op bevel van de bevoegde overheid ten gevolge van een brand of een ontploffing in een naburig pand.
 • een vergoeding tot 10.000 euro voor schade aan koopwaren in uw diepvries of koelinstallatie (inclusief de wijn in uw wijnbewaarkast) door een kortsluiting, accidentele onderbreking van de stroomtoevoer en nog enkele andere elektrotechnische problemen.
 • een vergoeding tot 5.000 euro voor de schade aan uw tuin- en terrasmeubelen, parasols, barbecues, tuin- en terrasdecoratie, terrasverwarming en buitenspeeltuigen veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk. 
 • een alle risico-dekking tot 25.000 euro voor uw elektronische kassa en toebehoren, inclusief alle toestellen waarmee u bestellingen opneemt.
 • een vergoeding tot 750 euro voor verlies van bier door een lek in de leiding van uw tapinstallatie.
 • een vergoeding tot 5.000 euro voor schade aan uithangborden en lichtreclames door een botsing, rechtstreekse inwerking van elektriciteit of glasbreuk.

Alle informatie over Business Property vindt u hier

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering VIVIUM Business Liability beschermt u als u in het kader van uw activiteiten lichamelijke, materiële en/of immateriële schade toebrengt aan derden.

Uw bescherming en extra waarborgen* dankzij het Pack Horeca:

 • een vergoeding tot 25.000 euro als u schade veroorzaakt aan een goed dat aan u wordt toevertrouwd om eraan te werken of aan een werkinstrument dat u gedurende maximum 30 opeenvolgende dagen ter beschikking wordt gesteld om uw professionele activiteit uit te voeren.
 • een uitgebreide dekking als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade na een allergische reactie op voedingswaren omdat u uw klanten niet informeerde volgens de geldende wettelijke voorschriften inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen.
 • een dekking voor de beschadiging, diefstal of verdwijning van aan u toevertrouwde kleding of andere voorwerpen uit uw vestiaire, en tot 2.500 euro per kledingstuk en tot 12.500 euro per schadegeval, met een maximum van 25.000 euro per jaar.*
 • gratis uitbreiding van uw aansprakelijkheidsdekking voor occasionele traiteuractiviteiten bij derden, en dit tot tien keer per jaar.*

Alle informatie over Business Liability vindt u hier

Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering is wettelijk verplicht als u personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de RSZ. VIVIUM Business Accidents beschermt uw personeelsleden tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval op het werk of op de weg van en naar het werk.

Uw extra waarborgen dankzij het Pack Horeca:

 • Vergoeding van 200 euro per dag gedurende maximum vijf dagen als u zaakvoerder en tegelijk chef-kok bent en tijdelijk volledig arbeidsongeschikt wordt na een ongeval tijdens het werk of in uw privéleven (vanaf dag 8).
 • Terugbetaling tot 10.000 euro voor huishoudelijke hulp (vervoer van kinderen naar school, opvang of activiteiten, kinderopvang, poetshulp en thuisbezorging van maaltijden terugbetaald) na een arbeidsongeval.

Alle informatie over Business Accidents vindt u hier

Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing

Deze verzekering is verplicht voor iedereen die een publiek toegankelijke plaats uitbaat, waaronder restaurants, frituren en cafés met een publieke ruimte groter dan 50 m². 

U hoeft geen verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing bij Vivium af te sluiten om in aanmerking te komen voor het Pack Horeca, maar doet u dat toch, dan krijgt u ook voor deze verzekering een extra waarborg:

 • Brand of ontploffing op de onoverdekte parkeerplaatsen en onoverdekte terrassen van uw horecazaak wordt automatisch en zonder extra premie mee gedekt.

Alle informatie over de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing vindt u hier

Uitsluitingen 

Opgelet: er zijn altijd risico’s die niet worden verzekerd. Lees dus zeker zowel de bijzondere voorwaarden als de algemene voorwaarden van deze producten. En neem bij twijfel zeker contact op met uw makelaar.

VIVIUM Business Property

Niet gedekt in deze brandverzekering zijn (onder andere): 

 • schroeischade (zonder vlammen) en rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn.
 • schade aan het voorwerp zelf dat de botsing heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld de boom die op uw gebouw gevallen is.

VIVIUM Business Liability 

Algemene uitsluitingen in de deze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming zijn (onder andere): 

 • opzettelijk veroorzaakte schade.
 • schade veroorzaakt door een ernstige fout (zoals bepaald in de algemene en bijzondere voorwaarden).
 • schade door oorlog en terrorisme.

VIVIUM Business Accidents

Zijn onder andere niet gedekt in deze arbeidsongevallenverzekering (zoals ook voorzien in de Arbeidsongevallenwet):

 • ongevallen die niet vallen onder de definitie van arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk en ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • beroepsziekten of andere omstandigheden die niet het gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
 • arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen omwille van ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk (in dat geval wordt de schade op de verzekeringsnemer verhaald).
 • beoefening van luchtsporten zoals deltavliegen en valschermspringen en het besturen van een luchtvaartuig.

VIVIUM Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid bij brand of ontploffing

Zijn onder andere niet gedekt in deze verzekering: 

 • schade die niet het gevolg is van een brand of ontploffing.
 • schade die u zelf oploopt.

Beperkingen

De meeste verzekeringswaarborgen zijn beperkt.

Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om alle beperkingen van de dekkingen in uw contracten te kennen. Raadpleeg bij twijfel uw makelaar.  

Er bestaan beperkingen en verhaalmogelijkheden:

 • maximaal verzekerde bedragen 
 • vrijstellingen (in de verzekering VIVIUM Business Property, bijvoorbeeld, geniet u maximum 1 keer per verzekeringsjaar een Engelse vrijstelling (franchise) van 500 euro (niet-geïndexeerd). Indien uw schadebedrag hoger is dan 500 euro, dan vergoedt Vivium alle schade en neemt ze het bedrag van de vrijstelling voor haar rekening, op voorwaarde dat het dat verzekeringsjaar om uw eerste schadegeval gaat).

Wettelijke vermeldingen

 • Het contract voor deze verzekeringen wordt afgesloten voor de periode vermeld in de bijzondere voorwaarden. Sommige contracten worden stilzwijgend verlengd. Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekeringen van Vivium zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om, vóór u deze verzekeringen afsluit, kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekeringen en die beschikbaar zijn op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van Vivium:

 • Per e-mail: klacht@vivium.be
 • Per brief: Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen per e-mail contacteren via info@ombudsman-insurance.be.

Opgelet: er zijn altijd risico’s die niet worden verzekerd. Lees dus zeker zowel de bijzondere voorwaarden als de algemene voorwaarden van deze producten. En neem bij twijfel zeker contact op met uw makelaar.

VIVIUM Business Property

Niet gedekt in deze brandverzekering zijn (onder andere): 

 • schroeischade (zonder vlammen) en rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn.
 • schade aan het voorwerp zelf dat de botsing heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld de boom die op uw gebouw gevallen is.

VIVIUM Business Liability 

Algemene uitsluitingen in de deze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming zijn (onder andere): 

 • opzettelijk veroorzaakte schade.
 • schade veroorzaakt door een ernstige fout (zoals bepaald in de algemene en bijzondere voorwaarden).
 • schade door oorlog en terrorisme.

VIVIUM Business Accidents

Zijn onder andere niet gedekt in deze arbeidsongevallenverzekering (zoals ook voorzien in de Arbeidsongevallenwet):

 • ongevallen die niet vallen onder de definitie van arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk en ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • beroepsziekten of andere omstandigheden die niet het gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
 • arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen omwille van ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk (in dat geval wordt de schade op de verzekeringsnemer verhaald).
 • beoefening van luchtsporten zoals deltavliegen en valschermspringen en het besturen van een luchtvaartuig.

VIVIUM Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid bij brand of ontploffing

Zijn onder andere niet gedekt in deze verzekering: 

 • schade die niet het gevolg is van een brand of ontploffing.
 • schade die u zelf oploopt.

De meeste verzekeringswaarborgen zijn beperkt. Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om alle beperkingen van de dekkingen in uw contract te kennen. Raadpleeg bij twijfel uw makelaar.  

Er bestaan beperkingen en verhaalmogelijkheden:

 • maximaal verzekerde bedragen 
 • vrijstellingen 
 • Het contract voor deze verzekeringen wordt afgesloten voor de periode vermeld in de bijzondere voorwaarden. Sommige contracten worden stilzwijgend verlengd. Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekeringen van Vivium zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om, vóór u deze verzekeringen afsluit, kennis te nemen van deinformatiedocumenten van deze producten en van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekeringen en die beschikbaar zijn op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van Vivium:

 • Per e-mail: klacht@vivium.be
 • Per brief: Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen via www.ombudsman.as

De omniumverzekering van Vivium

Een omniumverzekering dekt de schade aan uw nieuwe of tweedehandswagen, ook als u in fout bent, en is daarom de perfecte aanvulling op uw BA-autoverzekering. Bovendien kunt u ook kiezen voor een omnium waarbij uw verzekeringspremie elk jaar in prijs zakt, of voor een mini-omnium.

 

Wat houdt de omniumverzekering van Vivium allemaal in?

Vivium biedt drie formules aan:

De klassieke omniumverzekering

Uw auto is tijdens een eerste periode voor 100% van de cataloguswaarde verzekerd. U kiest zelf hoe lang die eerste periode duurt: een half jaar, één jaar of twee jaar. Daarna zakt de waarde van uw wagen elke maand met 1%.

Een omniumverzekering dekt de schade aan uw wagen veroorzaakt door:

 • brand, explosie of bliksem;
 • aanrijdingen met dieren;
 • hagel, overstromingen of andere natuurkrachten;
 • gebarsten en gebroken autoruiten, ook van uw schuifdak;
 • diefstal, of een poging tot diefstal (optioneel bij een mini-omniumverzekering, inbegrepen in de volledige omniumverzekering);
 • schade door vandalisme zoals krassen in het koetswerk van uw wagen;
 • de materiële schade aan uw wagen, zelfs als u die zelf veroorzaakte.

De omniumverzekering voor wagens van twee tot acht jaar (degressieve omnium)

Dit is een interessante formule voor wagens van twee tot acht jaar. Ze houdt rekening met de waarde van uw voertuig.

We starten met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Na twee jaar bedraagt de waarde van uw wagen 72,15% (de waarde van uw wagen zakt met 15% één jaar na de eerste inverkeersstelling, en het volgende jaar is er opnieuw een vermindering van 15% op een basis van 85%). Wanneer uw auto twee jaar wordt, daalt met deze degressieve omniumformule ook de premie van uw omniumverzekering jaar na jaar: elk jaar krijgt u namelijk 5% korting op de premie. Door de jaarlijkse korting kunt u uw wagen langer beschermen met een omniumverzekering.

Deze degressieve omnium biedt dezelfde dekkingen als de klassieke omniumverzekering.

De mini-omniumverzekering

Een volledige omniumverzekering biedt uiteraard de meeste bescherming, maar u kunt ook kiezen voor een zogenaamde mini-omniumverzekering. Die vergoedt de schade door glasbraak, hagelschade, schade door aanrijding met een dier… Schade door vandalisme of schade die u zelf veroorzaakte (bijvoorbeeld als u tegen een paaltje reed), wordt echter niet verzekerd. U kunt ook kiezen voor een aanvullende waarborg Diefstal.

Een mini-omniumverzekering dekt de schade aan uw wagen veroorzaakt door:

 • brand, explosie of bliksem;
 • aanrijdingen met dieren;
 • hagel, overstromingen of andere natuurkrachten;
 • gebarsten en gebroken autoruiten, ook van uw schuifdak;
 • diefstal, of een poging tot diefstal (optioneel bij een mini-omniumverzekering, inbegrepen in de volledige omniumverzekering).

Autoverzekering en vrijstelling

Bij een omniumverzekering betaalt u mogelijks een vrijstelling of franchise voor de waarborg materiële schade. Dit is het bedrag van de herstellingskosten dat u bij een schade zelf betaalt wanneer u :

 • een ongeval in fout veroorzaakte
 • u zelf verantwoordelijk bent voor de schade 
 • wanneer de schade werd veroorzaakt door onbekenden. 

U kunt bij Vivium kiezen uit drie types vrijstellingen: laag, gemiddeld of hoog.. U bent 30 jaar of ouder en hebt een bonus-malus van -2? Dan kunt u ook een vierde type kiezen: de 0-vrijstelling. In dat geval, betaalt u geen franchisebedrag wanneer uw voertuig minder dan twee jaar oud is en u kiest voor een herstelling in een erkende Vivium-garage.

Aantrekkelijke saloncondities voor uw autoverzekering tot 30/04/2021

Gemoedsrust is essentieel bij een schadegeval. Sluit daarom een klassieke omnium af voor uw voertuig van minder dan twee jaar oud en geniet een vrijstelling van 0 euro. U betaalt dus niets bij een ongeval of schade.

Ontdek onze condities.

Wat zijn de voordelen van uw autoverzekering?

Een korting als u uw wagen laat herstellen in een erkende garage. 

Vivium heeft een uitgebreid netwerk van erkende herstellers: dat zijn professionele garages die u een goede en snelle service bieden. Als u uw auto laat herstellen bij een erkende hersteller, dan krijgt u niet alleen een korting op uw vrijstelling (als uw contract er een voorziet), u maakt ook automatisch gebruik van het derdebetalerssysteem. Hierbij stuurt de garage na de herstelling de factuur onmiddellijk naar Vivium. U betaalt enkel (een stuk van) de vrijstelling.

Een korting als uw wagen een rijhulpsysteem heeft.  

Nieuwe veiligheidssystemen zorgen voor meer veiligheid. Met een BA of (volledige) omniumverzekering krijgt u ook een korting als uw auto uitgerust is met één van volgende systemen:

 • een automatisch remsysteem;
 • een rijstrookcontrolesysteem;
 • een vermoeidheidsherkenningssysteem;
 • een systeem dat proactief de snelheid regelt (Adaptive Cruise Control);
 • dodehoeksignalisatie (Blind Spot System); 
 • een detectiesysteem voor voetgangers en fietsers. 

Een korting als u kiest voor het VIVIUM S² Pack. 

Het VIVIUM S2 Pack werkt met de VIVIUM S2 Box. Dat is een klein toestelletje voor in de auto dat gegevens meet over het rijgedrag. Met respect voor uw privacy. Bij een zware botsing wordt direct de bijstand gealarmeerd. En een VIVIUM S2 Pack geeft recht op een korting. Ontdek nog meer voordelen van het VIVIUM S2 Pack.

Een korting als u uw verzekeringen bundelt.

Als u uw autoverzekering samen met uw brand- en familiale verzekering groepeert in een VIVIUM Comfort Deal, dan krijgt u een forfaitaire korting op uw vrijstelling in eigen schade. Het bedrag hiervan hangt af van de waarde van uw voertuig. Om van deze korting te genieten, moet u wel een bonus-malus van 0 of minder hebben. Deze korting komt bovenop de korting die u krijgt als u uw auto laat herstellen in een erkende garage.

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering Vivium Auto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden uit de informatiefiche.

Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt bij:

 • Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal, wanneer het voertuig zich in een publieke ruimte bevindt en u de portieren niet hebt afgesloten of als u de sleutels op een zichtbare plaats in het voertuig hebt gelaten.
 • Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal, als u de diefstal niet binnen 24 uur aan de politie hebt aangegeven.
 • Schade die ontstaat door slijtage van het voertuig of door een mechanisch gebrek of een constructiefout.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • vastgesteld wordt dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden;
 • het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die niet in uw contract wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

Bij de waarborg Materiële schade:

 • wordt er steeds een vrijstelling toegepast: het bedrag hangt af van de verzekerde waarde van het voertuig, maar u kunt kiezen tussen vier niveaus (laag, gemiddeld, hoog of 0-vrijstelling);
 • deze vrijstelling wordt verdubbeld wanneer het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die in uw contract niet wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering VIVIUM Auto is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
            e-mail: klacht@vivium.be
            post: Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

De omniumverzekering voor uw professionele voertuig

Een omniumverzekering dekt de schade aan uw nieuwe of tweedehandswagen, ook als u in fout bent, en is daarom de perfecte aanvulling op uw BA-autoverzekering. Bovendien kunt u ook kiezen voor een omnium waarbij uw verzekeringspremie elk jaar in prijs zakt, of voor een mini-omnium.


Wat dekt de omniumverzekering voor uw professionele voertuig?

Vivium biedt drie formules aan voor professionele voertuigen:

De klassieke omniumverzekering

Uw auto is tijdens een eerste periode voor 100% van de cataloguswaarde verzekerd. U kiest zelf hoe lang die eerste periode duurt: een half jaar, één jaar of twee jaar. Daarna zakt de waarde van uw wagen elke maand met 1%.

Een omniumverzekering dekt de schade aan uw wagen veroorzaakt door:

 • brand, explosie of bliksem;
 • aanrijdingen met dieren;
 • hagel, overstromingen of andere natuurkrachten;
 • gebarsten en gebroken autoruiten, ook van uw schuifdak;
 • diefstal, of een poging tot diefstal (optioneel bij een mini-omniumverzekering, inbegrepen in de volledige omniumverzekering);
 • schade door vandalisme zoals krassen in het koetswerk van uw wagen;
 • de materiële schade aan uw wagen, zelfs als u die zelf veroorzaakte.

De omniumverzekering voor wagens van twee tot acht jaar (degressieve omnium)

Dit is een interessante formule voor wagens van twee tot acht jaar. Ze houdt rekening met de waarde van uw voertuig.

We starten met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Na twee jaar bedraagt de waarde van uw wagen 72,15% (de waarde van uw wagen zakt met 15% één jaar na de eerste inverkeersstelling, en het volgende jaar is er opnieuw een vermindering van 15% op een basis van 85%). Wanneer uw auto twee jaar wordt, daalt met deze degressieve omniumformule ook de premie van uw omniumverzekering jaar na jaar: elk jaar krijgt u namelijk 5% korting op de premie. Door de jaarlijkse korting kunt u uw wagen langer beschermen met een omniumverzekering.

Deze degressieve omnium biedt dezelfde dekkingen als de klassieke omniumverzekering.

De mini-omniumverzekering

Een volledige omniumverzekering biedt uiteraard de meeste bescherming, maar u kunt ook kiezen voor een zogenaamde mini-omniumverzekering. Die vergoedt de schade door glasbraak, hagelschade, schade door aanrijding met een dier… Schade door vandalisme of schade die u zelf veroorzaakte (bijvoorbeeld als u tegen een paaltje reed), wordt echter niet verzekerd. U kunt ook kiezen voor een aanvullende waarborg Diefstal.

Een mini-omniumverzekering dekt de schade aan uw wagen veroorzaakt door:

 • brand, explosie of bliksem;
 • aanrijdingen met dieren;
 • hagel, overstromingen of andere natuurkrachten;
 • gebarsten en gebroken autoruiten, ook van uw schuifdak;
 • diefstal, of een poging tot diefstal (optioneel bij een mini-omniumverzekering, inbegrepen in de volledige omniumverzekering).

Autoverzekering en vrijstelling

Bij een omniumverzekering betaalt u mogelijks een vrijstelling of franchise voor de waarborg materiële schade. Dit is het bedrag van de herstellingskosten dat u bij een schade zelf betaalt wanneer u :

 • een ongeval in fout veroorzaakte
 • u zelf verantwoordelijk bent voor de schade 
 • wanneer de schade werd veroorzaakt door onbekenden. 

U kunt bij Vivium kiezen uit drie types vrijstellingen: laag, gemiddeld of hoog.. U bent 30 jaar of ouder en hebt een bonus-malus van -2? Dan kunt u ook een vierde type kiezen: de 0-vrijstelling. In dat geval, betaalt u geen franchisebedrag wanneer uw voertuig minder dan twee jaar oud is en u kiest voor een herstelling in een erkende Vivium-garage.

Aantrekkelijke saloncondities voor uw autoverzekering tot 30/04/2021

Gemoedsrust is essentieel bij een schadegeval. Sluit daarom een klassieke omnium af voor uw voertuig van minder dan twee jaar oud en geniet een vrijstelling van 0 euro. U betaalt dus niets bij een ongeval of schade.

Ontdek onze condities.

Wat zijn de voordelen van uw autoverzekering?

Een korting als u uw wagen laat herstellen in een erkende garage. 

Vivium heeft een uitgebreid netwerk van erkende herstellers: dat zijn professionele garages die u een goede en snelle service bieden. Als u uw auto laat herstellen bij een erkende hersteller, dan krijgt u niet alleen een korting op uw vrijstelling (als uw contract er een voorziet), u maakt ook automatisch gebruik van het derdebetalerssysteem. Hierbij stuurt de garage na de herstelling de factuur onmiddellijk naar Vivium. U betaalt enkel (een stuk van) de vrijstelling.

Een korting als uw wagen een rijhulpsysteem heeft.  

Nieuwe veiligheidssystemen zorgen voor meer veiligheid. Met een BA of (volledige) omniumverzekering krijgt u ook een korting als uw auto uitgerust is met één van volgende systemen:

 • een automatisch remsysteem;
 • een rijstrookcontrolesysteem;
 • een vermoeidheidsherkenningssysteem;
 • een systeem dat proactief de snelheid regelt (Adaptive Cruise Control);
 • dodehoeksignalisatie (Blind Spot System); 
 • een detectiesysteem voor voetgangers en fietsers. 

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering Vivium Auto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden uit de informatiefiche.

Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt bij:

 • Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal, wanneer het voertuig zich in een publieke ruimte bevindt en u de portieren niet hebt afgesloten of als u de sleutels op een zichtbare plaats in het voertuig hebt gelaten.
 • Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal, als u de diefstal niet binnen 24 uur aan de politie hebt aangegeven.
 • Schade die ontstaat door slijtage van het voertuig of door een mechanisch gebrek of een constructiefout.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • vastgesteld wordt dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden;
 • het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die niet in uw contract wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

Bij de waarborg Materiële schade:

 • wordt er steeds een vrijstelling toegepast: het bedrag hangt af van de verzekerde waarde van het voertuig, maar u kunt kiezen tussen vier niveaus (laag, gemiddeld, hoog of 0-vrijstelling);
 • deze vrijstelling wordt verdubbeld wanneer het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die in uw contract niet wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering VIVIUM Auto is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
            e-mail: klacht@vivium.be
            post: Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Veilig onderdak voor Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne brengt een golf van solidariteit op gang in ons land. Als verzekeraar dragen we graag ons steentje bij en breiden we, alvast tot 31 december 2022, de dekking van onze verzekeringen Familiale, Brand en Rechtsbijstand uit. 

U vangt zelf Oekraïense vluchtelingen op of overweegt dat te doen? 

Ontdek hier wat dat betekent voor uw verzekeringen bij Vivium

Vertrek zorgeloos op vakantie!

Een jaar lang 50% korting op bijstand van Vivium bij het afsluiten van de waarborgen ongevallen, diefstal, pech en personen. Iets voor u? Actie geldig van 02/05/2023 tot en met 30/06/2023.

Ontdek de voorwaarden van de actie

Dit is het moment om uw fiets te verzekeren!

Sluit uw Vivium-fietsverzekering af tussen 02/05/2023 en 30/06/2023 en ontvang 10% korting op de waarborgen Diefstal, Materiële schade en Bijstand, voor de volledige duur van uw contract.

Ontdek de voorwaarden van de actie

Onze rechtsbijstandsverzekering wint voor de elfde keer op rij een Decavi-trofee!

Op 26 april werden voor de 19e keer de Decavi-awards uitgereikt. Decavi is een organisatie van verzekeringsspecialisten die de beste en meest vernieuwende verzekeringen bekroont.

In de categorie rechtsbijstand kaapte onze rechtsbijstandsverzekering met label Artikel 1 voor de elfde keer op rij de hoofdprijs weg!

Lees het volledige persbericht van DECAVI

Verkozen tot beste motorverzekering voor het vierde jaar op rij!

Sinds 2020 won onze motorverzekering een Decavi-award voor de beste motorverzekering. Deze prestigieuze award, toegekend door een jury samengesteld uit professionals van de verzekeringswereld, beloont de complete dekking van VIVIUM Motorverzekering die zich aanpast aan de motor én de rijgewoonten van zijn eigenaar.

Lees het volledige persbericht van DECAVI

Promo! Ontdek onze voorwaarden auto

10% korting op uw omnium of mini-omnium totdat u van voertuig verandert.

Aanbod onder voorwaarden*. Info en voorwaarden hier.

Praat er over met uw makelaar

Promo! Ontdek onze voorwaarden auto

10% korting op uw omnium of mini-omnium totdat u van voertuig verandert.

Aanbod onder voorwaarden*. Info en voorwaarden hier.

Praat er over met uw makelaar