Mobilhome verzekering

Een bescherming die ook de schade dekt aan de goederen van uw passagiers en van derden

Niet vergeten een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten voordat u met uw mobilhome vertrekt. Dat is wettelijk verplicht. Want als u een ongeval veroorzaakt, dekt deze verzekering de lichamelijke en materiële schade van derden. En ook de lichamelijke letsels van uw passagiers. Bovendien wordt bij Vivium ook de schade aan goederen van uw passagiers of andere personen vergoed.

Wat dekt onze mobilhome verzekering? 

Als u een ongeval veroorzaakt, dekt uw BA Mobilhome van Vivium:

 • De materiële schade aan het voertuig van de andere partij
 • Andere materiële schade (bijvoorbeeld aan de gevel van een huis of aan een signalisatiepaal)
 • De materiële schade aan de goederen van uw eigen passagiers en van derden (bijvoorbeeld een kapotte bril)
 • Lichamelijke letsels opgelopen door derden en uw eigen passagiers

Wat zijn de voordelen van onze mobilhome verzekering?

Is veiligheid achter het stuur voor u een prioriteit?

De nieuwe technologieën bieden heel wat voordelen om uw veiligheid op de weg te vergroten en vormen een niet te verwaarlozen troef bij Vivium.

U kunt immers 5% korting krijgen op uw BA-premie als uw mobilhome minstens over een van de volgende uitrustingen beschikt:

 • een systeem voor trajectcontrole
 • een automatisch remsysteem
 • een systeem voor vermoeidheidsherkenning
 • een proactieve snelheidsregelaar (Adaptive Cruise Control)
 • een dodehoekverklikker (Blind Spot System)
 • een systeem voor detectie van voetgangers en fietsers

U bent weinig op de baan? 

Betekent reizen met de mobilhome voor u ook de tijd nemen om de omgeving te bezoeken met de fiets of met het lokale openbaar vervoer? Dat betekent dus minder risico op een ongeval met uw recreatievoertuig. 

Goed nieuws, dan kunt u profiteren van :

 • 5% korting op uw BA-premie als u minder dan 20.000 km per jaar rijdt
 • 10% korting op uw BA-premie als u minder dan 5.000 km per jaar rijdt

Rijdt u met een milieuvriendelijk voertuig? 

Met uw mobilhome ontdekt u mooie groene streken en dat heeft u misschien overtuigd om 'groener' te gaan rijden. Geniet ook van interessante kortingen indien u rijdt met een voertuig dat hybride, 100% elektrisch of geen diesel is

Wat is niet gedekt door de mobilhome verzekering van Vivium?

Uw eigen schade als bestuurder

Een BA-verzekering dekt niet de eigen schade van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Maar daarvoor is er een oplossing: onze verzekering Bescherming van de bestuurder. Zo vermijdt u dat u zelf de medische kosten moet dragen voor de lichamelijke schade die u zou lijden als gevolg van het ongeval dat u hebt veroorzaakt. 

De schade aan uw voertuig

Een BA-verzekering vergoedt niet de schade aan de mobilhome van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Dus als u in fout bent, komt een omniumverzekering goed van pas. 

Vivium biedt u twee voordelige omniumformules.  

Bijstand bij ongeval, pech of diefstal ... en ook voor personen

Raakt uw mobilhome defect net voor u op vakantie vertrekt, kan hij niet meer rijden na een ongeval op de autosnelweg of wordt hij gestolen terwijl u een mooie uitstap maakt? Is uw kind ziek geworden? Blijf niet zonder hulp.

Om ook uw mobiliteit te verzekeren, biedt Vivium u tal van bijstandsformules  met de garantie van een snelle service.

Waarom kiezen voor de mobilhome verzekering van Vivium?

 • Volledige verzekering en à la carte, met twee omniumformules en meerdere mogelijke waarborgen 
 • Tal van voordelen waaronder de bescherming van de vervoerde voorwerpen en een mobilhome als vervangwagen
 • De mogelijkheid om u onmiddellijk te verzekeren dankzij een 100% digitaal proces

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering VIVIUM Mobilhome zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden, overgenomen uit het informatiedocument van dit product.  

Zijn niet gedekt binnen het kader van de Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • De schade geleden door de bestuurder die verantwoordelijk is voor het ongeval
 • De materiële schade aan de verzekerde wagen
 • De schade die voortvloeit uit het deelnemen met de verzekerde wagen aan races of snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden die van overheidswege vergund zijn

Er bestaan beperkingen en verhalen, als op het moment van het schadegeval:

 • wordt vastgesteld dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden
 • wij kunnen bewijzen dat de verzekerde het schadegeval heeft veroorzaakt door één van de volgende zware fouten en voor zover wij het oorzakelijke verband met het schadegeval zouden kunnen aantonen:
  • Rijden in staat van dronkenschap
  • Rijden onder invloed van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor de verzekerde zijn daden niet meer onder controle heeft

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekering VIVIUM Mobilhome zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing: we raden u aan om, voor u deze verzekering afsluit, kennis te nemen van het informatiedocument over het product en van de algemene voorwaarden die voor deze verzekering gelden en die beschikbaar zijn op de website of bij uw verzekeringsbemiddelaar.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsbemiddelaar of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van Vivium:

 • per e-mail: klacht@vivium.be;
 • per brief: Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel.

De contactgegevens van de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman-insurance.be.

 • Voor persoonlijk advies of een verzekeringsaanbod neemt u contact op met een verzekeringsbemiddelaar.
 • U kunt ook alle wettelijke informatie raadplegen.