Hebt u een klacht of een opmerking?

 

1. In eerste instantie kunt u met uw vragen of problemen terecht bij uw makelaar. Deze is immers uw bevoorrechte gesprekspartner. Hij zal alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk te helpen.

2. Als u niet weet bij welke makelaar u terecht kunt met uw vraag, dan kunt u ons contacteren via contact@vivium.be

3. Voor al uw vragen over uw eigen groepsverzekering kunt u steeds terecht bij uw werkgever.

4. Voor klachten over een schadegeval arbeidsongevallen is enkel FEDRIS bevoegd. 

5. Voor alle andere klachten of opmerkingen kunt u rechtstreeks rechtstreeks contact opnemen met onze dienst Klachtenmanagement. Wij bieden u een luisterend oor en zullen uw klacht of opmerking alle aandacht geven, bemiddelen in een geschil en, samen met u, trachten een oplossing te vinden.

Formuleer het probleem of uw vraag zo duidelijk mogelijk. En vermeld zeker ook uw dossier- of polisnummer.

Zoals afgesproken in de Assuralia Gedragscode die de maatschappij heeft onderschreven, ontvangt u van ons binnen de drie werkdagen een ontvangstbevestiging met het nummer waaronder uw klacht werd geregistreerd en met de naam en contactgegevens van de medewerker die uw klacht ter harte neemt. Binnen de maand krijgt u dan van ons een definitief antwoord. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, dan krijgt u een tussentijds bericht met de nodige uitleg.

Hoe ons contacteren?

5. Bent u niet tevreden met het antwoord van onze dienst Klachtenmanagement, dan kunt u ten slotte beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen.