Vivium is een merk van P&V Verzekeringen. De corporate governance vertaalt de wil van P&V Verzekeringen om de reglementaire eisen strikt na te leven en haar historische waarden toe te passen. Bovendien streeft de corporate governance van P&V Verzekeringen naar een klimaat van transparantie en vertrouwen tegenover de klanten, partners, vennoten en medewerkers.

De principes voor corporate governance van P&V Verzekeringen zijn opgenomen in een charter dat op geregelde tijdstippen geëvalueerd wordt door de Raad van Bestuur. Dit charter omschrijft de structuur van P&V Verzekeringen, de voorwaarden voor de samenstelling en werking van de bestuursorganen, en legt de regels vast voor de verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

In overeenstemming met de principes van de circulaire van de NBB over deugdelijk bestuur, heeft P&V Verzekeringen een beleidsstructuur uitgewerkt die de scheiding bekrachtigt tussen:

De directiefunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij het Directiecomité berust. Het Directiecomité van P&V Verzekeringen is samengesteld uit:

 • Hilde VERNAILLEN, Voorzitter
 • Johan DEKENS, Lid
 • Martine MAGNEE, Lid
 • Sophie MISSELYN, Lid
 • Michel LÜTTGENS, Lid
 • Nicolas FAUVARQUE, Lid

De functie van algemeen beleid, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust. De Raad van Bestuur is samengesteld uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De Raad van Bestuur is samengesteld uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn de leden van het Directiecomité. De niet-uitvoerende leden bestaan uit vertegenwoordigers van de partners en referentiepartners van de Groep en onafhankelijke bestuurders.

Niet-uitvoerende bestuurders

 • Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
 • Paul CALLEWAERT
 • Victor FABRY
 • Yves GODIN
 • Patrick MARNEF
 • Jean-Paul PHILIPPOT (*)
 • Anne-Marie ROUMIEUX (*)
 • Alain THIRION
 • Fred VIANAS
 • Patrick VERERTBRUGGEN
 • Nico WYCKAERT
 • Filip ABRAHAM (*)
 • Françoise PERONNET
 • Inge NEVEN (*)

(*) Onafhankelijke bestuurder

Uitvoerende bestuurders

 • Johan DEKENS 
 • Martine MAGNEE
 • Sophie MISSELYN
 • Hilde VERNAILLEN
 • Michel LÜTTGENS
 • Nicolas FAUVARQUE

De toezichtsfunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust, uitsluitend vertegenwoordigd door haar niet-uitvoerende bestuurders.

De Raad van Bestuur van P&V Verzekeringen wordt in haar opdrachten bijgestaan door een Auditcomité, een Risicocomité, Remuneratiecomité en een Benoemingscomité.

Audit-en risicocomité P&V Verzekeringen

Het Audit -en risicocomité heeft de opdracht om de Raad van Bestuur bij te staan in haar toezichtsfunctie. Het comité adviseert de Raad van Bestuur omtrent de strategie en het tolerantieniveau inzake  risicobeheer. Het Comité is samengesteld uit::

 • Jean-Paul PHILIPPOT (*), Voorzitter
 • Patrick MARNEFF
 • Victor FABRY
 • Inge NEVEN (*)
 • Anne-Marie ROUMIEUX (*)
 • Filip ABRAHAM (*)

(*) Onafhankelijke bestuurder

Remuneratiecomité P&V Verzekeringen

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het beloningsbeleid van de Identified Staff (*).

Het Comité is samengesteld uit:

 • Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
 • Victor FABRY
 • Jean-Paul PHILIPPOT (**)

(*) namelijk de leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Directiecomité, de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties (audit, risicobeheer, compliance en actuariële functie), de leden van het personeel waarvan de professionele activiteit een materiële invloed kan hebben op het risicoprofiel van de maatschappij.

(**) Onafhankelijke bestuurder

Benoemingscomité P&V Verzekeringen

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het ‘Fit & Proper’-beleid van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Het Comité is samengesteld uit:

 • Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
 • Paul CALLEWAERT
 • Patrick MARNEF
 • Alain THIRION
 • Nico WYCKAERT
 • Jean-Paul PHILIPPOT (*)

(*) Onafhankelijke bestuurder