Fietsverzekering

Een heel complete basisdekking, inclusief bijstand

Met de fietsverzekering van Vivium geniet u in alle veiligheid van uw ritten met de fiets. Onze nieuwe fietsverzekering biedt u een heel complete dekking, inclusief bijstand. Met de hulp van uw makelaar verzekert u uw fiets digitaal en in enkele minuten, en dit via een maandelijkse abonnementsformule.

De troeven van VIVIUM Fiets

Waarborgen diefstal, materiële schade en bijstand altijd inbegrepen

Volledige of gedeeltelijke diefstal, materiële schade aan uw fiets en bijstand maken automatisch deel uit van de basisdekking. De waarborgen lichamelijke schade en rechtsbijstand kunnen als optie worden onderschreven.

Fietsen en zachte vervoermiddelen zijn gedekt

Klassieke of elektrische fietsen en steps, monowheels, segways, bakfietsen: u bent beschermd!

Een digitale verzekering

Met de hulp van uw makelaar ontvangt u uw verzekeringscontract in slechts enkele minuten en voert u eenvoudige verrichtingen uit via uw persoonlijke klantenzone: een schadegeval indienen, uw kwitanties raadplegen ...

Een maandelijkse abonnementsformule

Uw premie wordt elke maand afgehouden via uw kredietkaart. Makkelijker kan niet!

Vivium zet zich in voor zachte mobiliteit

Vivium verbindt zich ertoe om een financiële bijdrage te leveren aan de Fietsersbond, een vereniging die zich inzet voor de uitbouw van zachte mobiliteit, telkens een klant gedurende twaalf maanden schadevrij blijft.

Uw veiligheid en uw fiets, onze prioriteit

Uw veiligheid als u zich met de fiets verplaatst, is belangrijk voor ons, net als uw fiets trouwens. Onze twee partners, Hexlox en Proviz, helpen u om uw veiligheid optimaal te garanderen.

Tips voor je fiets en fietsverzekering van een expert

Wat dekt de verzekering VIVIUM Fiets?

De dekkingen diefstal, stoffelijke schade en bijstand zijn automatisch inbegrepen in de basisformule VIVIUM Fiets, en dit vanaf 8 euro per maand. U en alle personen die bij u inwonen en uw fiets gebruiken, zijn gedekt bij diefstal, poging tot diefstal, ongeval, vandalisme, maar ook bij brand of natuurschade. Uw fiets en alle permanent bevestigde accessoires, zoals een fietskar of een kinderzitje, zijn gedekt.

Bij ongeval, mechanisch of elektrisch defect, lekke band, diefstal of poging tot diefstal of verlies van de sleutels van het slot hebt u recht op bijstand in bijna de hele Europa. U kunt geen beroep doen op deze bijstand als u zich op minder dan 1 km van uw woonplaats bevindt.

VIVIUM Fiets biedt ook een eenvoudige vrijstellingsformule met een vast bedrag van 100 euro.

Op basis van de aankoopfactuur krijgt u de eerste twaalf maanden 100% van de nieuwwaarde van uw fiets vergoed. Daarna daalt het bedrag van uw schadeloosstelling met 1% per maand.

Vanaf 3,5 euro per maand hebben u en uw inwonende gezinsleden recht op een vergoeding van medische kosten, overal ter wereld. U bent ook gedekt bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid en bij overlijden.

Vanaf 1,9 euro per maand kunt u rekenen op de Rechtsbijstand van Arces om uw belangen te verdedigen als u een geschil hebt naar aanleiding van een ongeval. Wij geven altijd de voorkeur aan een minnelijke schikking, maar als dat niet lukt, dan dekken wij uw gerechtskosten tot 50 000 euro. En dat is niet alles. Een rechtsbijstand helpt u ook bij contractuele geschillen en voorziet in een tegemoetkoming als u geld moet voorschieten.

Vivium zet zich in ...

Voor uw veiligheid

Een fietsverzekering gaat hand in hand met preventie en veiligheid. Daarom bieden we onze VIVIUM Fiets-klanten het productaanbod van onze partners PROVIZ en HEXLOX aan tegen een voordelig tarief.

PROVIZ helpt u 's avonds en 's nachts uw bestemming in alle veiligheid te bereiken dankzij fietskleding en -toebehoren met reflecterende elementen en in neonkleuren. Klanten van VIVIUM Fiets krijgen 20% korting op de PROVIZ-producten.

HEXLOX biedt innovatieve oplossingen aan om alle onderdelen van uw fiets te beschermen tegen diefstal: wielen, zadel … Bent u VIVIUM Fiets-klant? Dan krijgt u 10% korting op de HEXLOX-producten.

 


 

Cosmo Connected ontwikkelt verlichting voor fietsen en fietshelmen. De systemen zijn gekoppeld aan een app die valpartijen detecteert en uw reisweg kan delen met uw familieleden. Zij worden meteen op de hoogte gebracht als u een ongeval hebt, zodat hulp snel ter plaatse kan komen. Heb u een Vivium-fietsverzekering? Dan krijgt u 20% korting op de producten van Cosmo Connected.
 

Voor de zachte mobiliteit

Vivium verbindt zich ertoe om een financiële bijdrage te leveren aan de Fietsersbond, een vereniging die zich inzet voor de uitbouw van zachte mobiliteit, telkens een klant gedurende twaalf maanden geen enkel schadegeval indient.

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering VIVIUM Fiets zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierna enkele voorbeelden die u ook terugvindt in het informatiedocument van dit product.
Ongeacht de gekozen formule vergoedt Vivium in geen geval:

 • Schade als gevolg van de deelname aan wedstrijden, snelheids-, uithoudings- en regelmatigheidscompetities, of opgetreden tijdens de training voor dergelijke competities.
 • In het kader van de waarborg materiële schade:
  • schade als gevolg van slijtage, mechanisch defecten of constructiefouten;
  • schade aan de banden, de batterij of verwijderbare accessoires, tenzij ze samen met andere gedekte schade werd veroorzaakt.

Er bestaan beperkingen en verhaalmogelijkheden:

 • De bijstand is beperkt tot twee keer per jaar
 • Voor de waarborg rechtsbijstand bedraagt het maximumbedrag 50 000 euro, maar dit wordt teruggebracht tot:
  • 25 000 euro voor de strafrechtelijke borgsom en het geldvoorschot;
  • 15 000 euro voor contractuele geschillen.

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering VIVIUM Fiets is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
            e-mail: klacht@vivium.be
            post: Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.