De verzekering bescherming van de bestuurder

Om u als bestuurder te beschermen

De verzekering Bescherming van de bestuurder is de perfecte aanvulling op uw BA-verzekering van VIVIUM Auto. Deze beschermt u namelijk niet als bestuurder. Als u gewond raakt, moet u zelf de medische kosten betalen.

 

Kies zelf hoe u vergoed wordt

Welke van deze drie formules past bij u? Ongeacht uw keuze nemen wij de medische kosten voor onze rekening en keren wij een vergoeding uit bij tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid of overlijden.

Basisvergoeding
 

 • Medische kosten: max. 2.500 EUR
   
 • Tijdelijke ongeschiktheid: 12,50 EUR/dag vanaf de 2e maand en 10% ongeschiktheid
   
 • Blijvende ongeschiktheid: max. 25.000 EUR vanaf 8% ongeschiktheid
   
 • Bij overlijden: 5.000 EUR

Uitgebreide vergoedingen
 

 • Medische kosten: max. 5.000 EUR
   
 • Tijdelijke ongeschiktheid: 25 EUR/dag vanaf de 2e maand en 10% ongeschiktheid
   
 • Blijvende ongeschiktheid: max. 50.000 EUR vanaf 8% ongeschiktheid
  Bij ongeschiktheid tot 225%: Vivium verdubbelt de percentages blijvende ongeschiktheid 26% en 50% en verdrievoudigt ze daarboven
   
 • Bij overlijden: 25.000 EUR

Compenserende vergoedingen
 

 • Alle medische kosten
   
 • Tijdelijke ongeschiktheid: vergoeding vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid
   
 • Blijvende ongeschiktheid: uitkering vanaf 8% ongeschiktheid
   
 • Vergoedingen bij overlijden 

Een andere troef

De BOB-waarborg is altijd inbegrepen en gratis. Veroorzaakt u een ongeval en raakt u gewond terwijl u een vriend(in) naar huis brengt, dan bent u gedekt.

Wat dekt de bestuurdersverzekering niet? 

De schade aan uw wagen

Een verzekering Bescherming van de bestuurder vergoedt niet de schade aan de wagen van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Dus als u in fout bent, komt een omniumverzekering goed van pas. 

Vivium biedt u twee voordelige omniumformules

De verdediging van uw belangen

En wat als de tegenpartij na een ongeval weigert om u te vergoeden? Hebt u een geschil met uw garagist? In deze en nog veel meer gevallen nemen Vivium en Arces de verdediging van uw belangen op zich.

Ontdek onze rechtsbijstandsverzekering

 

Bijstand bij ongeval, pech of diefstal ... en ook voor personen

Staat uw wagen in panne net voor u op vakantie vertrekt, rijdt hij niet meer na een ongeval of werd hij gestolen? Is uw kind ziek geworden? Wij kunnen u helpen!

Om ook uw mobiliteit te verzekeren, biedt Vivium u tal van bijstandsformules met de garantie van een snelle service.

Waarom kiezen voor de bestuurdersverzekering van Vivium?

 • U hebt de keuze uit drie voordelige formules
 • Uitgebreide dekking: uw medische kosten worden terugbetaald, u ontvangt een vergoeding bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid en in het ergste geval wordt uw gezin vergoed
 • Vanaf 30 EUR per jaar
 • BOB-waarborg inbegrepen

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering VIVIUM Auto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden, overgenomen uit het informatiedocument van dit product. 

Ongeacht de gekozen formule bent u in het kader van de waarborg Bescherming van de bestuurder niet gedekt voor:

 • Blijvende invaliditeit lager dan 8%
 • Eerste maand tijdelijke ongeschiktheid
 • Schadegevallen veroorzaakt door het rijden in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand waarin iemand zijn handelingen niet meer onder controle heeft als gevolg van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken

Er zijn beperkingen:

 • In het kader van de vergoedende formule is het geheel van de vergoedingen beperkt tot een geïndexeerd bedrag van 1.250.000 EUR
 • Bij niet-naleving van de verplichting tot het dragen van een veiligheidsgordel wordt de verschuldigde vergoeding verminderd volgens de verhouding tussen de schade die zou zijn geleden bij het dragen van de veiligheidsgordel en de werkelijk geleden schade

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Auto is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:

 • e-mail: klacht@vivium.be.
 • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.  

 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.