Autoverzekering voor uw voertuig

Een uitgebreide bescherming met kortingen op uw maat en extra voordelen.

Veroorzaakt u een ongeval achter het stuur van uw wagen? Uw autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) dekt de lichamelijke en materiële schade van derden, net als de lichamelijke schade van uw passagiers. Deze verzekering is trouwens wettelijk verplicht.

Wat dekt de Burgerlijke aansprakelijkheid auto? 

 • De materiële schade aan de wagen van een derde
 • Andere materiële schade (bijvoorbeeld aan de gevel van een huis of een verkeersbord)
 • De materiële schade aan de goederen van uw eigen passagiers en van derden (bijvoorbeeld een kapotte bril)
 • Lichamelijke schade opgelopen door derden en uw eigen passagiers

Een andere troef: de BOB-waarborg is altijd inbegrepen en gratis

Geeft u na een feestje uw autosleutels aan een vriend die uw BOB zal zijn? Of brengt u een feestvriend met zijn auto naar huis? Als de BOB een ongeval veroorzaakt en de wagen waarmee hij rijdt beschadigd is en niet gedekt is door een omniumverzekering, vergoedt Vivium de schade aan de auto tot 25.000 euro.

De voordelen van onze autoverzekering

Naast een ruime dekking biedt onze autoverzekering  u extra voordelen.

Is veiligheid achter het stuur voor u een prioriteit?

De nieuwe technologieën bieden veel voordelen om uw veiligheid op de weg te vergroten en zijn een niet te verwaarlozen troef bij Vivium.

U krijgt immers 5% korting op uw BA-premie als uw auto minstens over een van de volgende uitrustingen beschikt:

 • Een systeem voor trajectcontrole 
 • Een automatisch remsysteem 
 • Een vermoeidheidsherkenningssysteem 
 • Een proactieve snelheidsregelaar (Adaptive Cruise Control) 
 • Een dodehoeksignalisatie (Blind Spot System)
 • Een detectiesysteem voor voetgangers en fietsers

Bent u een veilige bestuurder?

Rijdt u al jaren zonder ongeval in fout? Van zodra uw bonus-malus -2 is, behoudt u levenslang deze bonus-malus. Zelfs als u nadien een ongeval veroorzaakt. 

U bent weinig op de baan? 

Rijdt u minder dan 5.000 km per jaar, dan krijgt u 10% korting op uw premie Burgerlijke Aansprakelijkheid.

-->

Goed nieuws, dan kunt u profiteren van :

 • 5% korting op uw BA-premie als u minder dan 20.000 km per jaar rijdt
 • 10% korting op uw BA-premie als u minder dan 5.000 km per jaar rijdt

Rijdt u met een milieuvriendelijke wagen? 

 • 100% elektrische wagen: 25% korting op uw BA-premie

 • Hybride wagen: 15% korting op uw BA-premie

 • Benzine wagen: 10% korting op uw BA-premie en 5% korting op uw Materiële schade premie

Wat dekt de autoverzekering van Vivium niet? 

Uw eigen schade als bestuurder

Een BA-verzekering dekt niet de eigen lichamelijke schade van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. 

Maar daarvoor is er een oplossing: onze verzekering Bescherming van de bestuurder. Die vormt een perfecte aanvulling op uw BA Auto. Zo vermijdt u dat u zelf de medische kosten moet betalen voor uw lichamelijke schade als gevolg van het ongeval dat u hebt veroorzaakt. 

De schade aan uw wagen

Een BA-verzekering vergoedt niet de schade aan de wagen van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Dus als u in fout bent, komt een omniumverzekering goed van pas. 

Vivium biedt u twee voordelige omniumformules.  

Bijstand bij ongeval, pech of diefstal ... en ook voor personen

Staat uw wagen in panne net voor u op vakantie vertrekt, rijdt hij niet meer na een ongeval of werd hij gestolen? Is uw kind ziek geworden? Wij kunnen u helpen!

Om ook uw mobiliteit te verzekeren, biedt Vivium u tal van bijstandsformules met de garantie van een snelle service.

Waarom de autoverzekering van Vivium?

 • Een complete verzekering op maat van uw behoeften
 • Keuze uit verschillende aanvullende waarborgen
 • De mogelijkheid om u onmiddellijk te verzekeren dankzij een 100% digitaal proces

Overtuigd? Nieuwsgierig? Vraag raad aan uw Vivium-makelaar.

 • Gepersonaliseerd advies 
 • Hulp bij schade 
 • In uw buurt

Meerdere verzekeringen afsluiten bij Vivium?
Ontdek uw voordelen

Een brand-, auto- of familiale verzekering bij Vivium? Vanaf twee gezinscontracten belonen we u met enkele mooie verzekeringsvoordelen in het kader van de VIVIUM Comfort Deal.

Ontdek ze hier

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering VIVIUM Auto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden, overgenomen uit het informatiedocument van dit product. 

Zijn niet gedekt binnen het kader van de Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • De schade geleden door de bestuurder die verantwoordelijk is voor het ongeval
 • De materiële schade aan de verzekerde wagen
 • De schade die voortvloeit uit het deelnemen met de verzekerde wagen aan races of snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden die van overheidswege vergund zijn

Er bestaan beperkingen en verhalen, als op het moment van het schadegeval:

 • wordt vastgesteld dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden
 • wij kunnen bewijzen dat de verzekerde het schadegeval heeft veroorzaakt door een van de volgende zware fouten en voor zover wij het oorzakelijke verband met het schadegeval kunnen aantonen:
  • Rijden in staat van dronkenschap
  • Rijden onder invloed van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor de verzekerde zijn daden niet meer onder controle heeft

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Auto is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:

 • e-mail: klacht@vivium.be.
 • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.  

 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.