Al uw belangrijkste gezinsverzekeringen onder één dak 

Uw belangrijkste basisverzekeringen zijn uw auto-, brand- en familiale verzekering. U en uw gezin sluiten minstens twee van deze drie verzekeringen af bij Vivium? Dan belonen we u met een VIVIUM Comfort Deal en komt u in aanmerking voor de volgende voordelen:

 • Gratis gespreide betaling van uw verzekeringspremies
 • Geen / een verminderde vrijstelling (franchise) na een schadegeval in huis / met de auto.

Welke contracten geven recht op extra verzekeringsvoordelen?

Voor een VIVIUM Comfort Deal en zijn voordelen worden de volgende categorieën van contracten in aanmerking genomen:

Woning

Hiermee bedoelen we de brandverzekering voor uw huis, appartement, tweede woning, stacaravan of chalet, maar ook voor uw kantoor of ruimte voor een vrij beroep afgesloten in het kader van een contract VIVIUM Woning.

Ontdek deze verzekering

Mobiliteit

Oftewel de verzekering voor uw auto, bestelwagen, mobilhome, motor… maar bijvoorbeeld ook voor uw oldtimer of quad.

 

Ontdek deze verzekering

Burgerlijke aansprakelijkheid privéleven

De bekendste verzekering uit dit gamma is de familiale verzekering, maar er zijn nog enkele meer specifieke aansprakelijkheidscontracten voor uw privéleven die meetellen. 

Ontdek deze verzekering

Ja ! Als u als zelfstandige een wagen koopt en verzekert op naam van uw eenmanszaak of vennootschap, dan kan die verzekering ook recht geven op een VIVIUM Comfort Deal en de daaraan verbonden voordelen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Deze autoverzekering staat op hetzelfde adres als dat van uw overige gezinsverzekeringen.
 • Het betreft een personenwagen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik. Verzekeringen voor voertuigen die louter voor professionele doeleinden zijn bedoeld, zoals een taxi of een tractor, tellen niet mee.

U sluit meerdere verzekeringscontracten af: welke voordelen krijgt u dan?


Onder de motorkap van de VIVIUM Comfort Deal zit een beloningssysteem dat bijhoudt welke contracten u bij ons hebt lopen om uw woning, uw mobiliteit en uw burgerlijke aansprakelijkheid privéleven) te verzekeren. Op basis daarvan kent dit systeem u automatisch en zonder dat u hiervoor iets moet doen de volgende voordelen toe:

Belangrijk: deze contracten moeten worden afgesloten door een natuurlijke persoon.

Gratis gespreide maandelijkse betaling van uw verzekeringspremies

U hebt een contract in minstens twee van bovenvermelde productgamma’s (woning, mobiliteit en burgerlijke aansprakelijkheid privéleven)? Dan betaalt u geen kosten als u uw premies niet jaarlijks in één keer, maar liever op uw eigen tempo stort.*

Zo spaart u geld uit, want een gespreide premiebetaling is doorgaans niet gratis.

Dit voordeel wordt toegekend op basis van een aantal voorwaarden waaronder een minimum premiebedrag per betaling en eventuele premiestorting via domiciliëring.

* In functie van uw type contract is het eventueel ook mogelijk om uw premies gratis drie- of zesmaandelijks te betalen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw makelaar.

Vrijstellingsvoordeel

U hebt een contract in de drie bovenvermelde productgamma’s? Dan beloont Vivium u met een vrijstellingsvoordeel voor uw auto- en brandverzekering. Dat betekent: 

De vrijstelling (of ‘franchise) is het deel bij schade dat u zelf moet betalen. Bij een schadegeval voor uw brandverzekering valt deze vrijstelling weg dankzij uw Comfort Deal, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U koos voor de basisvrijstelling.
 • Het bedrag van de schadevergoeding is groter is dan deze basisvrijstelling.
 • U mag dit voordeel één keer per jaar gebruiken.

U koos voor onze omniumverzekering? Dan betaalt u dankzij VIVIUM Comfort Deal een verlaagde vrijstelling* voor materiële schade na een ongeval met uw auto.

Wat zijn de voorwaarden voor deze verlaagde vrijstelling?

 • Uw bonus malus is kleiner of gelijk aan nul.
 • U laat uw schade herstellen in een door Vivium erkende garage.
 • De verlaagde vrijstelling wordt slechts één keer per jaar toegepast.
 • Het vrijstellingsvoordeel wordt enkel toegekend in verzekeringscontracten afgesloten door een natuurlijke persoon, en dit voor personenauto’s, bestelwagens en minibussen bedoeld voor privé of gemengd gebruik.

De volgende tabel toont u, op basis van de (op de dag van het schadegeval) verzekerde waarde van uw auto, welke vrijstellingskorting u precies krijgt: 

Verzekerde waarde voertuig (EUR)

Vrijstellingskorting VIVIUM Comfort Deal + herstelling erkende garage (EUR)

< 12.500

125

≥ 12.500 - < 25.000

150

≥ 25.000 - < 37.500

250

≥ 37.500 - < 60.000

450

≥ 60.000 - < 80.000

600

≥ 80.000 - < 100.000

700

≥ 100.000 - < 150.000

1.000

≥ 150.000

1.300

* Als er in uw verzekeringscontract een andere vrijstellingskorting staat vermeld (bijvoorbeeld met een % van uw verzekerde waarde), dan wordt die korting toegepast.

Het grootste voordeel van onze Comfort Deal? Uw hele gezin telt mee!

We kijken niet alleen naar de contracten die u zelf (als verzekeringsnemer) afsluit. De VIVIUM Comfort Deal houdt ook rekening met de contracten van alle gezinsleden die op uw adres wonen. 

Dus telkens u of een gezinslid een nieuw contract afsluit of een contract op de vervaldatum hernieuwt, bekijken we de volledige verzekeringsportefeuille op uw adres en kennen we automatisch de Comfort Deal-voordelen toe waar u op dat moment en op gezinsniveau recht op hebt. Zonder administratieve ingrepen of tussenstappen.

Een voorbeeld

U hebt een brandverzekering en een BA Gezin bij Vivium maar geen autoverzekering omdat u met een firmawagen rijdt. In dat geval mag u, in het kader van de VIVIUM Comfort Deal, uw verzekeringspremies maandelijks gratis gespreid betalen. Uw inwonende dochter haalt haar rijbewijs, koopt een auto en verzekert die bij Vivium. Dan nemen we haar verzekering mee als extra contract in uw VIVIUM Comfort Deal en hebt u vanaf de datum waarop de autopolis van uw dochter wordt afgesloten recht op de voordelen. Dus ook van een vrijstellingsvoordeel in uw contracten brand en omnium (auto).

De premies van uw belangrijkste verzekeringen gratis gespreid betalen én minder vrijstelling betalen? Contacteer uw makelaar

Wat als een contract wordt opgezegd? 

Dan worden uw voordelen aangepast in functie van het aantal contracten dat u en uw inwonende gezinsleden overhouden in uw Comfort Deal. De voordelen die u vandaag hebt, blijven dus niet noodzakelijk verworven: u kunt voordelen verliezen, maar door een extra contract af te sluiten, kunt u er ook bijverdienen!

Goed om te weten

De vrijstellingsvoordelen in de brandverzekering en omnium (auto) komen bovenop de gratis gespreide maandelijkse premiebetaling. Dus als u aan alle voorwaarden van een VIVIUM Comfort Deal voldoet, dan hebt u recht op drie verzekeringsvoordelen.

Vivium behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de voordelen van de VIVIUM Comfort Deal aan te passen of stop te zetten.

Wettelijke bepalingen

 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De contracten voor deze verzekeringen worden afgesloten voor een periode van een jaar en worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. 
 • De verzekeringen van Vivium zijn onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekeringen af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekeringen beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. 
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement. De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via:

Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.