Niet-Fiscaal sparen en beleggen

Waarom niet-fiscaal sparen & beleggen via Vivium? 

We willen allemaal bepaalde dromen of projecten realiseren. Om deze toekomstige projecten te financieren, kunt u via het niet-fiscaal sparen van Vivium geleidelijk aan een kapitaal opbouwen. Of u kunt uw bestaand vermogen spreiden en op zoek gaan naar een potentieel hoger rendement.

Risicospreiding

Naargelang uw voorkeur spaart of belegt u zowel met een gewaarborgd rendement (tak 21) of in fondsen, zonder gegarandeerd rendement (tak 23)

Flexibiliteit

De manier waarop u spaart of belegt, kan u te allen tijde laten aanpassen 

Beschikbaarheid

Op het gedeelte dat u in tak 23 investeert, betaalt u zeer beperkte uitstapkosten. Vanaf het 4de jaar kan u dit gedeelte (gedeeltelijk of volledig) kosteloos opnemen. Op het gedeelte in tak 21 betaalt u geen uitstapkosten op einddatum van het contract.

Investeer zonder expert te zijn

Indien u kiest voor een van onze beleggingsfondsen, worden die actief door specialisten beheerd, zodat u die niet moet opvolgen. Onze experts reageren onmiddellijk en gepast op beurstendensen.

Beleggingskeuze

Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt uw adviseur samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

In tak 21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 0,45% of van 0% op uw stortingen. Voor uw toekomstige stortingen kan Vivium deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van Vivium kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. U kiest zelf of u deze winstdeelname in tak 21 of in tak 23 investeert.

Kiest u voor tak 23, dan hangt uw rendement af van een onderliggend beleggingsfonds. Doet het fonds het goed, dan profiteert u mee. Maar tak 23 houdt ook meer risico in.

Lees meer over ons aanbod tak 23 beleggingsfondsen op de fondsenpagina

U kan ook kiezen voor een combinatie van tak 21 & tak 23. Zo kiest u zelf hoe u uw premies verdeelt tussen de twee luiken. Het voordeel van het flexibele combi-contract is dat u in de loop van uw contract uw verdeling voor opgebouwde reserves of toekomstige premies kan aanpassen.

Fiscaliteit 

Premietaks

2% op de premie en op elke bijstorting


Taxatie uitkering tak 21

U bent roerende voorheffing verschuldigd tijdens de eerste 8 jaar nadat uw tak 21 verzekeringsrekening geactiveerd werd:

  • Bij de uitkering van een bedrag uit tak 21.
  • Bij een overstap van tak 21 naar tak 23.

De roerende voorheffing bedraagt 30%, toegepast op een rendement berekend op basis van de wettelijke forfaitaire interestvoet van 4,75%.


Taxatie uitkering tak 23

De uitkering wordt niet belast.

Taxatie uitkering bij overlijden

Bij overlijden is er nooit roerende voorheffing verschuldigd. Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan wel onderworpen zijn aan erfbelasting.


Beurstaks bij uitstap

U betaalt geen beurstaks op tak 21, noch op tak 23.

Kosten

 Instapkosten

Max. 7% op elke premiestorting

Beheerskosten

Op tak 21 betaalt u jaarlijks een forfaitair bedrag van € 14,96 (bedrag 2021)

Op tak 23 betaalt u een jaarlijkse beheerskost variërend van 0,5% tot 1%, afhankelijk van het gekozen fonds

Uitstapkosten

Op tak 21: 5% met een minimum van 75 euro. De laatste 5 jaar van de overeenkomst dalend met 1% per jaar. Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum. 

Op tak 23: het eerste jaar 3%, het tweede jaar 2%, het derde jaar 1%, vanaf het vierde jaar geen uitstapkosten meer.

Wettelijke vermeldingen

Vivium biedt geen rendements- en kapitaalgarantie voor tak 23-fondsen. Het doel van deze fondsen is een meerwaarde te realiseren, maar hun waarde kan schommelen in de tijd. Het financiële risico dat daarmee gepaard gaat, wordt gedragen door de verzekeringsnemer. Vivium biedt geen garantie met betrekking tot de terugbetaling van het gespaarde kapitaal. Het beheersreglement is verkrijgbaar bij Vivium.

  • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
  • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
  • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefichesKey Information Documents (KIDS) en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
  • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
  • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as
  • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.