Voor dit product worden geen nieuwe contracten meer afgesloten. Ontdek de alternatieven

Jeugdplan Vivium

U wilt uw kinderen een mooie en zorgeloze toekomst bezorgen. Ook financieel. Dat kan met het Jeugdplan van VIVIUM. Zo verzekert u uw (klein)kinderen van een stevige financiële ruggensteun op het moment dat ze het echt nodig hebben. En dat zonder een grote hap uit uw budget.

Met het VIVIUM Jeugdplan spaart u in de vorm van een verzekering.

Via maandelijkse stortingen bouwt u een mooi kapitaal op voor uw (klein)zoon of (klein)dochter. Met deze verzekeringsformule blijft het contract in uw handen: u bepaalt zelf wanneer en waarvoor het geld gebruikt wordt.

Een zorgeloze toekomst voor uw kinderen

Het Jeugdplan loopt in principe tot uw (klein)kind 25 is, tenzij u in specifieke situaties al vroeger geld wenst op te nemen.

Vanaf de leeftijd van 18 jaar is een eenmalige of gespreide uitbetaling mogelijk voor:

  • de financiering van de studies,
  • een huwelijk,
  • bouwplannen.

Het Jeugdplan is er uiteraard niet enkel voor ouders. Ook voor grootouders, andere familieleden of goede vrienden is een Jeugdplan een mooi alternatief geschenk voor een kind.

Zekerheid boven alles

Verkiest u zekerheid boven alles, dan kunt u kiezen voor een premievrijstelling bij overlijden en/of premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid. Als u of uw partner iets overkomt, dan betaalt VIVIUM de bijdragen in uw plaats verder.

Jeugdplan Capiplan 

U spaart in tak 21. U kunt kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 0,45% of van 0% op uw stortingen. Voor uw latere stortingen kan deze rentevoet zowel dalen als stijgen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname wordt op dezelfde manier belegd als uw premies

Jeugdplan Capiplan 23

U spaart in tak 21. U kunt kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 0,45% of van 0% op uw stortingen. Voor uw latere stortingen kan deze rentevoet zowel dalen als stijgen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname wordt belegd in een door u gekozen fonds (tak23).  

U kan één fonds kiezen uit de 6 Managed Funds: Stability Fund, Balanced-Low Fund, Balanced Fund, Dynamic Fund, FFG Global Flexible Sustainable Fund of Europe Sustainable Fund.
Deze fondsen behoren tot tak 23. Er kan geen enkele garantie aangaande het rendement worden geboden. De waarde van het gekozen fonds kan schommelen in de tijd. Het bijbehorende financiële risico berust bij de verzekeringsnemer. Meer info over de fondsen vindt u op de fondsenpagina.

 

De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

Voor dit product worden geen nieuwe contracten meer afgesloten. Ontdek de alternatieven

Fiscaliteit 

Premietaks

2% op de premie en op elke bijstorting


Taxatie uitkering tak 21

U bent roerende voorheffing verschuldigd bij een opname tijdens de eerste 8 jaar van de overeenkomst. De roerende voorheffing bedraagt 30%, toegepast op een rendement berekend op basis van de wettelijke forfaitaire interestvoet van 4,75%.

Taxatie uitkering bij overlijden

Bij overlijden is er nooit roerende voorheffing verschuldigd. Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan wel onderworpen zijn aan erfbelasting.


Beurstaks bij uitstap

U betaalt geen beurstaks op tak 21, noch op tak 23.

Kosten

 Instapkosten

Max. 7% op elke premiestorting

Beheerskosten

Op tak 21 betaalt u jaarlijks een forfaitair bedrag van € 14,96 (bedrag 2021)

Op tak 23 betaalt u een jaarlijkse beheerskost variërend van 0,5% tot 1%, afhankelijk van het gekozen fonds

Uitstapkosten

5 % met een minimum van 75 euro. De laatste 5 jaar dalend met 1% per jaar. Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum. Vanaf de 18e verjaardag van het kind kan de verzekeringsnemer de tot dan toe opgebouwde spaarreserve (theoretische afkoopwaarde) afkopen zonder dat er een afkoopvergoeding ingehouden wordt. Dit kan in de vorm van een eenmalige afkoop, of in de vorm van een gedeeltelijke afkoop op 18, 19 en 20 jaar of op 18, 19, 20, 21 en 22 jaar

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

  • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
  • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
  • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefichesKey Information Documents (KIDS) en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
  • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
  • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as
  • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.