Hoe de P&V Groep duurzaamheidscriteria integreert in haar productaanbod

In ons aanbod spaar- en beleggingsverzekeringen kiezen we voor ethisch verantwoorde fondsen. Bij de keuze van onze fondsbeheerders laten we ons dus niet alleen leiden door hun vakkennis. Wij vinden het belangrijk dat hun waarden en normen aansluiten bij de onze.

De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat investeringen in bedrijven en sectoren die aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling op gebied van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) op termijn de beste keuzes zijn.

Deze overtuiging zetten we om in de praktijk door een aantal principes toe te passen in ons aanbod verzekeringsproducten en dit via ons beleggingsbeleid voor tak 21 en tak 23.

Tak 21 (gegarandeerd rendement)


Beleggingen in sectoren waarvan de activiteiten strijdig zijn met de waarden van de P&V Groep (tabak, wapens, steenkool en mijnbouw) worden uitgesloten. 

Daarnaast wordt elke investering getoetst aan het ESG-beleid van de P&V Groep en worden sectoren als energie, staal, transport, mobiliteit en vastgoed beoordeeld op basis van een best-in-class selectie.

Tak 23 (gekoppeld aan een belegging)


Bij de keuze van onze partners, laten we ons niet alleen leiden door de vakkennis van de fondsbeheerders, maar ook door ethische aspecten. We vinden het belangrijk dat ze bij het beheer van de fondsen waarden en normen hanteren die aansluiten bij de waarden van de P&V Groep.

Elk van onze fondsen moet daarom, als een minimum, beheerd worden volgens de Principes voor Verantwoord Beleggen, een wereldwijd initiatief ondersteund door de Verenigde Naties. Maar we kiezen bewust voor partners die verder gaan.

Naast uitsluiting van controversiële activiteiten passen onze partners positieve selectiecriteria op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) toe in het investeringsbeleid. Dat wil zeggen dat bedrijven die goed scoren op deze domeinen, de voorkeur genieten om opgenomen te worden in de beleggingsportefeuille.

Concreet vertaalt zich dit in volgende acties: 

  • We bevragen vermogensbeheerders over hun ESG-beleid en de duurzaamheidslabels die hun fondsen hebben.
  • Voor de onderliggende fondsen houdt de P&V Groep rekening met de duurzaamheidsrisico's op basis van de duurzaamheidsscore van Morningstar, de Morningstar ESG Risk Score en de Morningstar Carbon Risk Score en Fossil Fuel involvement.
  • Daarnaast zal de P&V Groep toezicht houden op de rapporten van de externe vermogensbeheerder over de duurzaamheidsrisico's die als essentieel worden geïdentificeerd (bv. energieverbruik, waterverbruik, afvalbeheer) in functie van de oriëntatie van het fonds.

Meer info vindt u in het SFDR Precontractueel document Tak 23.