Ons Duurzaamheidsbeleid

Vivium is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat investeringen in bedrijven en sectoren die aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling op gebied van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuurd) op termijn de beste keuzes zijn.

Deze overtuiging zetten we kracht bij door het hanteren van een aantal principes in ons beleggingsbeleid in zowel tak 21 als tak 23.

Tak 21

Beleggingen in sectoren waarvan de activiteiten strijdig zijn met de waarden van Vivium (tabak, wapens, steenkool en mijnbouw) worden uitgesloten. 

Daarnaast wordt elke investering getoetst aan het ESG beleid van Vivium en worden sectoren als energie, staal, transport, mobiliteit en vastgoed beoordeeld op basis van een best-in-class selectie. 

Tak 23

Bij de keuze van onze partners, laten we ons niet alleen leiden door de vakkennis van de fondsbeheerders, maar ook door ethische aspecten. We vinden het belangrijk dat ze bij het beheer van de fondsen waarden en normen hanteren die aansluiten bij de waarden van Vivium en de P&V Groep.

Elk van onze fondsen moet daarom, als een minimum, beheerd worden volgens de Principes voor Verantwoord Beleggen, een wereldwijd initiatief ondersteund door de Verenigde Naties. Maar we kiezen bewust voor partners die verder gaan.

Naast uitsluiting van controversiƫle activiteiten passen onze partners positieve selectiecriteria op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuurd (ESG) toe in het investeringsbeleid. Dat wil zeggen dat bedrijven die goed scoren op deze domeinen, de voorkeur genieten om opgenomen te worden in de beleggingsportefeuille.