Verzekering Ongevallen Privéleven

Als u tijdens het werk of een woonwerkverplaatsing een ongeval hebt, dan bent u beschermd door de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever. Maar wat als u een ongeval krijgt in uw privéleven en u uw professionele activiteiten en uw taken in het gezin niet meer kunt uitvoeren?

Klassiek voorbeeld: u valt van de ladder tijdens het snoeien van uw haag. Gevolg? Een ernstige beenbreuk, een operatie, enkele maanden arbeidsongeschikt én geen auto rijden.

De verzekering Ongevallen Privéleven van Vivium biedt u en uw gezin in zo’n geval een aantal geruststellende oplossingen en voorziet in:

 • een tussenkomst in uw medische kosten en behandelingskosten (als zij al niet door het ziekenfonds of een andere verzekering worden terugbetaald).
 • een dekking voor uw inkomensverlies op korte of lange termijn.
 • Uitgebreide bijstand bij een ongeval.
 • een overlijdensdekking, af te sluiten als aanvullende waarborg, die uw nabestaanden een bedrag uitkeert als u overlijdt.

Waarom kiezen voor de verzekering Ongevallen Privéleven van Vivium?

Wereldwijde basisdekking voor het hele gezin

Onze ongevallenverzekering komt tussen bij alle ongevallen, zolang deze plaatsvinden in de privésfeer. Van koken of klussen tot sportieve bezigheden (als onbezoldigd amateur) en zelfs verplaatsingen: thuis én tijdens uw vrijetijdsbestedingen bent u altijd en overal verzekerd. Ook op vakantie in het buitenland.

Terugbetaling van medische- en behandelingskosten 

De verzekering Ongevallen Privéleven van Vivium vergoedt een deel van de medische en behandelingskosten die uw ziekenfonds of een andere verzekering (zoals uw hospitalisatieverzekering) niet terugbetaalt. Zelfs als er geen wettelijke tussenkomst is.

Vergoeding bij tijdelijke en blijvende ongeschiktheid

De verzekering Ongevallen Privéleven van Vivium geeft recht op een vergoeding wanneer u (als volwassene) tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt bent. Bij een tijdelijke ongeschiktheid ontvangt u vanaf de 31ste dag een vast bedrag per dag. Hebt u geen inkomen? Dan krijgt u een vergoeding voor huishoudelijke ongeschiktheid.

Uitgebreide bijstand  

Bijstand is inbegrepen in alle formules van de verzekering Ongevallen Privéleven van Vivium. Denk hierbij aan de kosten voor huishoudhulp (tot 100 uur per gedekt schadegeval) of thuisbezorging van maaltijden. Ook vervoerskosten worden vergoed, en dit tot maximaal 20 transporten per gedekt schadegeval. Bijvoorbeeld voor verplaatsingen naar medische consultaties of het vervoer van uw kinderen naar school of de opvang. Tot slot dekken we ook repatriëringskosten naar België bij een ongeval in het buitenland.

Formules en tarieven van de verzekering Ongevallen Privéleven van Vivium

Onze verzekering Ongevallen Privéleven is beschikbaar in drie formules: Basic, Medium en Full. U kiest zelf de dekking die het beste aansluit bij uw situatie en uw behoeften.

Bovenop deze formules kunt u bij ons nog (optioneel) de volgende twee aanvullende waarborgen afsluiten:

 • Overlijdensdekking
  Een overlijdensdekking die uw nabestaanden een bedrag van 10.000, 25.000 of 50.000 euro (bedrag volgens de formule die u kiest) terugbetaalt. 
 • Dagelijkse vergoeding na ziekenhuisopname
  Een dagelijkse vergoeding van 25 euro in geval van een opname in een ziekenhuis (enkel bij de Full-formule).

Hierbij het overzicht  van onze formules, aanvullende waarborgen en de premies per persoon:

Per verzekerde

Inclusief taksen : 9.25%

 • Blijvende ongeschiktheid
 • Tijdelijke ongeschiktheid
 • Kosten van behandeling
 • Bijstand
 • Basispremie incl. taksen
 • Overlijden
 • Basispremie incl. taksen
 • Ziekenhuis
 • Basispremie incl. taksen

Forfaitaires formules

Basic

 • € 25 000
 • € 15/dag
 • Max. € 2 500
 • Ja
 • € 98,05
 • € 10 000
 • € 7,98

Medium

 • € 50 000
 • € 20/dag
 • Max. € 3 500
 • Ja
 • € 148,74
 • € 25 000
 • € 19,94

Full

 • € 75 000
 • € 25/dag
 • € Max. 5 000
 • Ja
 • € 198,28
 • € 50 000
 • € 39,88
 • € 25/dag
 • € 30,59

Wat is niet of slechts beperkt gedekt?

Deze verzekering biedt geen dekking voor ongevallen die zich niet in uw privéleven voordoen. Zijn dus altijd uitgesloten:

 • Arbeidsongevallen, inclusief ongevallen op weg van en naar het werk.
 • Ziektes, behalve als ze het gevolg zijn van een gedekt schadegeval.
 • Ongevallen die het gevolg zijn van uw sportieve activiteiten als sportprofessional of als bezoldigde amateur.
 • Ongevallen bij het paardenrennen of wielerwedstrijden.

Er gelden ook beperkingen in de verzekering Ongevallen Privéleven, zoals:

 • Bij tijdelijke ongeschiktheid wordt de dagelijkse vergoeding uitgekeerd vanaf de 31ste dag na het ongeval en ze is niet of niet meer verschuldigd indien de verzekerde de arbeid of het huishouden kan verderzetten of hervatten.
 • Tijdelijke ongeschiktheid is niet van toepassing op kinderen van minder dan 24 jaar die geen beroeps- of vervangingsinkomen ontvangen
Let op:
Deze lijst van uitsluitingen en beperkingen is niet volledig. Meer informatie over de verzekering Ongevallen Privéleven en de uitsluitingen vindt u terug in de algemene voorwaarden en het informatiedocument van dit product. Of u neemt contact op met uw makelaar.

Veelgestelde vragen over de verzekering Ongevallen Privéleven van Vivium

1. Ben ik verplicht om een ongevallenverzekering af te sluiten?

Neen, een ongevallenverzekering voor uw privéleven is niet verplicht maar warm aanbevolen, want ze beschermt u en uw gezin wanneer u dat goed kunt gebruiken, financieel én praktisch.

2. Heb ik de waarborg Bijstand in mijn autoverzekering nog nodig als ik al een verzekering heb voor ongevallen in mijn privéleven?

Ja. De waarborg Bijstand in een autoverzekering dekt andere risico’s dan die van de verzekering Ongevallen Privéleven.

3. Wat is de maximale leeftijd om een verzekering Ongevallen Privéleven af te sluiten?

Voor de verzekering Ongevallen Privéleven van Vivium geldt geen leeftijdsbegrenzing. 

4. Kan ik als volwassene alleen mijn kinderen verzekeren?

Nee, de verzekeringsnemer (en eerste verzekerde) is altijd een volwassene die 100% van de premie betaalt. Daarna kan hij/zij de kinderen toevoegen aan het contract.

5. Blijven mijn kinderen verzekerd als ze op kot of op Erasmus (buitenland) gaan of wanneer ze werken als jobstudent?

De verzekering Ongevallen Privéleven komt tussen zolang kinderen nog ten laste zijn van de ouders. Ook jobstudenten zijn dus beschermd. Goed om te weten: 

 • Kot: als de kinderen nog financieel ten laste zijn van de ouders en de hoofdverblijfplaats nog steeds het gezinsadres is.
 • Erasmus en buitenlandse stage: als het kind niet langer dan drie opeenvolgende maanden in het buitenland verblijft.
 • Jobstudent: Kinderen tot 24 jaar die vakantiewerk doen blijven verzekerd, zolang ze nog fiscaal ten laste zijn van hun ouders.

6. Wat is de franchise van de ongevallenverzekering?

Op de terugbetaling van de medische kosten is een Engelse franchise van 25 euro van toepassing in de verzekering Ongevallen Privéleven. Dat betekent dat u geen franchise betaalt van zodra uw kosten hoger zijn dan 25 euro.

Meer weten over deze verzekering of een prijsofferte? Uw verzekeringsmakelaar helpt u graag en vakkundig verder.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering VIVIUM Ongevallen Privéleven is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico. Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via een van onze makelaars.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via info@ombudsman-insurance.be.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een van onze makelaars. 
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.