Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering

U geniet samen met uw gezin volop van het leven. U werkt hard en uw gezin heeft geen financiële zorgen. Maar wat als u er niet meer bent en uw inkomsten vallen weg? Hoe moet het dan verder met uw gezin?

Met de overlijdensverzekering van Vivium kunnen uw nabestaanden na uw overlijden verder zonder financiële problemen.

Wat zijn de voordelen van een overlijdensverzekering?

 • Voor een bescheiden bedrag verzekert u uw gezin van financiële zekerheid tijdens de meest risicovolle periodes. U kiest zelf wanneer dat is en hoe lang een periode duurt.
 • Ook het uit te keren bedrag kiest u zelf: u kunt immers zelf het best inschatten wat uw uitgaven zijn én wat uw actuele budget is.
 • Naargelang uw keuze kunt u de premies al dan niet aftrekken van uw belastingen in de rubriek langetermijnsparen of pensioensparen.

Tip: hoe jonger u bent, hoe lager uw premie!

Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van een overlijdensverzekering die de terugbetaling waarborgt van het kapitaal van een hypothecair krediet voor de verbouwing of verwerving van de eigen en enige gezinswoning van de kandidaat-verzekeringsnemer. Raadpleeg uw makelaar voor meer informatie.

Uitsluitingen en beperkingen

Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van de uitsluitingen en beperkingen
met betrekking tot de hoofdwaarborg:

 • Het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van de verzekeringsnemer (indien deze niet dezelfde persoon is als de verzekerde) of van één van de begunstigden
 • Door zelfdoding tijdens het eerste jaar na het afsluiten van de verzekering
 • Een ongeval met een luchtvaartuig (uitgezonderd reguliere lijn- of chartervluchten met een niet-militair karakter) waarop de verzekerde inscheepte als passagier of bemanningslid
 • Door actief deel te nemen aan oproer en andere vijandelijkheden
 • Door (burger)oorlog of enig ander gelijkaardig feit

De uitsluitingen zijn in detail beschreven in de Algemene Voorwaarden.
 

De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract wordt gesloten voor de duur vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • Deze verzekering is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.