Wat is langetermijnsparen?

Langetermijnsparen is een vorm van fiscaal sparen, waarbij u jaarlijks een bedrag opzij zet voor minstens 10 jaar. Ideaal voor wie naast het pensioenspaarplan nog wat financiële ruimte heeft, dus. Bovendien biedt het u een aanzienlijk fiscaal voordeel! 

 

Hoe werkt langetermijnsparen? 

Hoe langer de spaartermijn, hoe groter uw potje. Idealiter maakt u dus zo snel mogelijk werk van uw langetermijnspaarplan. Nog wat bedenktijd nodig? U kunt het contract opstarten tot aan uw 65ste verjaardag!

 

Belastingvoordeel van langetermijnsparen

De fiscus beloont uw langetermijnsparen met een mooi fiscaal voordeel: 

 • U krijgt jaarlijks 30% van de premie terug via een belastingvermindering bij uw jaarlijkse afrekening.
 • Op uw 60ste betaalt u amper 10% taks op uw gespaarde kapitaal. Alle stortingen na uw 60ste verjaardag blijven fiscale voordelen opleveren. Alleen betaalt u er geen eindbelasting meer op! Sloot u uw contract af na uw 55ste verjaardag? Dan wordt de taks op het langetermijnsparen van 10% geheven op de tiende verjaardag van het contract. Nadien blijven de storingen fiscaal voordeel opleveren, zonder dat u er nog eindbelasting op verschuldigd bent.

Graag al voor uw 60ste verjaardag uw spaargeld opvragen? Dat kan, maar dan bedraagt de belasting 33% (verhoogd met gemeentebelasting) en zijn er ook uitstapkosten. ***. Wenst u voor uw 60ste geld op te nemen, dan opteert u beter voor een ‘voorschot op polis’. U betaalt dan wel intresten op het voorschot, maar de eindbelasting blijft 10% in plaats van onmiddellijk 33%. 

 

Langetermijnsparen via tak 21 en/of tak 23

Bij Vivium kunt u voor 100% op zeker spelen met een tak 21-levensverzekering, of inzetten op een potentieel hoger rendement via een tak 23-levensverzekering. Een moeilijke keuze? Dan combineert u gewoon de twee.  

 • Spaarbedrag
  Bovenop de gewaarborgde rentevoet kunt u eventueel een jaarlijkse, belastingvrije winstdeelname ontvangen. U kunt deze winstdeelname verder beleggen in een beleggingsfonds of samen met uw pensioenpremies verder laten aangroeien.
   
 • Rendement
  Kiest u voor een tak 21-levensverzekering, dan krijgt u een gegarandeerde rentevoet van 1,7%* of 0%*. Jaarlijks kunt u daarbovenop een winstdeelname ontvangen, afhankelijk van de resultaten van Vivium.

  Stort u uw premies in een tak 23-levensverzekering, dan spaart u via fondsen en  maakt u kans op een hoger rendement. Let wel: de prestaties van  fondsen zijn afhankelijk van de beurs en kunnen ook lager of negatief zijn. Hoe langer uw spaarhorizon, hoe meer u het risico op verlies kunt beperken. U kunt ook kiezen voor een combinatie van beide: een belegging in zowel tak 21 als tak 23.

   

 • Flexibiliteit
  De premie die u spaart kunt u steeds aanpassen, zolang u rekening houdt met het wettelijk maximum. U kunt zo nodig uw stortingen zelfs even ‘on hold’ zetten. 

  Ook de beleggingswijze is zeer flexibel en kunt u op elk moment wijzigen. Zo kunt u opteren om te starten in een tak 23-formule met dynamische fondsen en, naarmate u ouder wordt, meer veiligheid in te bouwen door zowel uw reserves als de premie in defensievere fondsen te investeren. U kunt ook opteren om uw reserve in tak 23 volledig over te dragen naar een vastrentende tak 21-formule.
   
 • Looptijd
  Een contract langetermijnverzekering loopt ten minste 10 jaar en minstens tot uw 65 jaar. Om een contract af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn en jonger dan 65 jaar. In tegenstelling tot bij pensioensparen  kunt u ook na uw 65ste verjaardag aan langetermijnsparen blijven doen. **

 

Langetermijnsparen en uw hypotheek gaan hand in hand

Een tijd geleden zaten de fiscale voordelen van een woonlening en die van het langetermijnsparen nog in één gemeenschappelijk potje. Wie nog een krediet aan het afbetalen was, haalde dan ook weinig tot geen belastingvoordeel uit langetermijnsparen. 

Sinds 2016 liggen de kaarten anders. Afhankelijk van uw fiscale woonplaats op 1 januari van dat jaar plukt u de vruchten van beide fiscale stelsels. 
 

Welke aanvullende waarborgen kunt u afsluiten?

U kunt uw langetermijnspaarplan aanvullen met twee waarborgen.

 

Kapitaal overlijden

Wilt u dat uw nabestaanden vanaf de aanvangsdatum van het contract een mooi bedrag ontvangen bij uw overlijden? Verzeker dan een kapitaal overlijden. Zo krijgt uw familie de opgebouwde reserve van het contract. Elk jaar gebruikt Vivium een stukje van uw premie om dat kapitaal te verzekeren. Had u intussen al een hogere reserve opgebouwd? Dan krijgen ze dat gespaarde bedrag uitgekeerd.

 

Arbeidsongeschiktheid

Vivium biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kunt beide formules combineren in uw contract langetermijnsparen.

 1. Vivium betaalt de premies verder zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenkapitaal blijft dus verzekerd. 
 2. Vivium betaalt een rente uit gedurende de periode waarin u niet kunt werken.

Opgelet: stort u uw premie voor 100% in het Vivium Fonds, dan kunt u uw contract niet uitbreiden met de waarborg arbeidsongeschiktheid. U kunt ze wel afsluiten via een aparte polis. 

Bent u te jong of te oud voor pensioensparen?

Enkele veelgestelde vragen

Tak 21 is een manier om geld te sparen. Niet op een traditioneel spaarboekje, maar bij een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 21 wordt dan ook wel een spaarverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijnmet de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank.

Ontdek hoe een Tak 21-verzekering werkt en wat de voordelen zijn 

Tak 23 is een manier om geld te beleggen. Niet rechtstreeks op de beurs, maar via een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 23 wordt dan ook wel een beleggingsverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijn met de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank, zonder dat de verzekeringsnemer zich actief met beleggen hoeft bezig te houden.

Ontdek hoe een Tak 23-verzekering werkt en wat de voordelen zijn 

Spaart u voor uw pensioen of belegt u via een Tak 21-verzekering? Dan is uw opbrengst op lange termijn nog steeds hoger dan bij een doorsnee spaarboekje maar zeker niet meer zoals vroeger. De gewaarborgde rentevoet staat op dit moment immers op een zeer laag peil. Voor wie bereid is wat meer risico te nemen, biedt Vivium een aantal alternatieven in Tak 23 of via een combinatie van een Tak 21- en Tak 23-product. Zo mikt u op een hoger rendement.

Ontdek welke verschillen er zijn 

Klantenzone MyVivium

Hebt u een levensverzekering bij Vivium? Dan hebt u automatisch toegang tot onze klantenzone MyVivium. Daar vindt u op elk moment uw gespaarde vermogen en de samenstelling ervan, plus de belangrijkste documenten.

Ontdek het hier

Hoeveel kost langetermijnsparen?

Op uw contracten zijn drie kosten van toepassing: 

Instapkost

 • Max. 6,7% op elke premiestorting.

Beheerskost

 • Tak 21: 
  • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement hoger dan 0%.
  • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%.
   De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen. Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022
 • Tak 23: beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25% afhankelijk van het gekozen fonds. De beheerskost per fonds vindt u in het beheersreglement

Uitstapkosten (bij opname voor eindleeftijd)

 • Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum.
 • 5% met een minimum van € 159,72 (geindexeerd bedrag). Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. 
 • Er is geen uitstapkost indien de opname gebeurt na de wettelijke pensioenleeftijd en op voorwaarde dat het contract al minstens 10 jaar loopt. Een gedeeltelijke opname is op dat ogenblik mogelijk voor zover er minimaal 5.000 EUR wordt opgevraagd en het restsaldo van de polis minimaal 5.000 EUR bedraagt.

Een volledig overzicht vindt u in de financiële infofiche langetermijnsparen of pensioensparen.

 

Overdrachtskosten

Overstapkost tussen tak23-fondsen of van tak23 naar tak21

 • Vergoeding van 0,5% op het overgedragen bedrag met een maximum van 159,72 EUR (2024) geïndexeerd tegen het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basisbedrag 75 EUR in 1988). Er geldt één gratis overdracht per kalenderjaar, zowel tussen de tak 23-fondsen onderling, als vanuit het tak 23-gedeelte naar het tak 21-gedeelte. Overdrachten vanuit het cashfonds naar andere tak 23-fondsen zijn altijd gratis.

Overstapkost van tak 21 naar tak23

 • Een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. 

 

Bij pensioensparen kan een fiscale afhouding van toepassing zijn bij een gedeeltelijke overdracht binnen een contract.

 

Meer weten over langetermijnsparen bij Vivium?

In de financiële infofiches  vindt u alle informatie over de waarborgen, het rendement en de kosten van langetermijnsparen bij Vivium. Hebt u nog vragen of wilt u een contract afsluiten?
Contacteer dan uw makelaar, die uw persoonlijke situatie en wensen graag in kaart brengt. 

 

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefiches en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via info@ombudsman-insurance.be
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.

 

*Deze gewaarborgde intrestvoeten zijn van toepassing voor contracten afgesloten vanaf 01/05/2023. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract.

**De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

***De wetgever kan het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.