Studiekost berekenen

Hoeveel kost een student?

Deze rekentool berekent hoeveel het kost om uw kind te laten studeren. Zo hebt u een idee welk kapitaal u kunt verzekeren met een overlijdensverzekering. Met een dergelijke verzekering hebt u de garantie dat uw kinderen de financiële mogelijkheden hebben om te studeren, zelfs als u zou overlijden.

 

EUR / jaar
EUR / jaar
EUR / jaar
EUR / jaar
EUR / jaar
EUR / jaar
EUR / jaar
Aantal studiejaren

 

1 Onder de rubriek ‘Boeken en overige studiekosten' vallen ook de computerkosten.

2 Onder de rubriek ‘Ontspanning' vallen uitgaven voor gezinsuitstap en/of reisbudget, sportkaart, deelname aan verenigingsleven en cultuur, zakgeld, lidkaart bibliotheek, onderhouden van relaties (cadeaus kopen, wenskaarten versturen, aanschaffen van gsm), burgerverplichtingen.

3 Onder de rubriek ‘Overige leefkosten' vallen kleding, gezondheid en persoonlijke verzorging, mobiliteitskosten voor alle verplaatsing uitgezonderd die naar de campus of kot, huisvestigingskost van de (eigen)(huur)woning.
Dat laatste zijn de huisvestingskosten die ouders jaarlijks extra betalen voor de student. Meer bepaald gaat het om het verschil in de gemiddelde huur (huurwoning) of hypotheek (eigen woning) van een kwaliteitsvolle Vlaamse woning met één en met twee slaapkamers. Op dezelfde manier zijn de kosten voor aardgas, water en elektriciteit berekend. Daarbovenop komen de extra kosten voor de slaapkamermeubels en het beddenlinnen.

 

Disclaimer
Deze analysetool geeft slechts een globaal idee van enerzijds het bedrag nodig om de levensstandaard te behouden en anderzijds het bedrag nodig om de kritische periode volgend op een overlijden te overbruggen.
VIVIUM kan het resultaat van deze analyse niet garanderen. De analyse is enkel als richtlijn bedoeld en houdt voor VIVIUM geen enkele verbintenis in. Alle uitgangspunten en cijfergegevens, met inbegrip van de ramingen van het vermogen en de gewenste aanvullende inkomsten, zijn louter informatief en worden niet gewaarborgd. VIVIUM geeft geen enkele waarborg i.v.m. de volledigheid, de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie en de gegevens in de simulatie.
De informatiebronnen werden echter met de grootste zorg geselecteerd. De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch een aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door VIVIUM wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men terecht bij de verzekeringstussenpersonen. VIVIUM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van lacunes of fouten in de informatie in de betrokken analysetool.