VIVIUM Woning

Kies ook een brandverzekering die bij u past

De brandverzekering VIVIUM Woning biedt solide waarborgen. Ze dekt uw huurdersaansprakelijkheid en beschermt uw inboedel tegen alle belangrijke risico’s (brand, explosie …), en tegen uw aansprakelijkheid tegenover derden.

Alle voordelen van VIVIUM Woning op een rij:

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Woning zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche. Ongeacht de gekozen formule, Vivium vergoedt nooit de :

 • Schade door het niet verwarmen tijdens de vorstperiode (in het geval dat de installatie niet leeggemaakt werd); 
 • Schade die niet plots is ontstaan of die al bestond vóór de aanvang van de waarborg;
 • Schade ten gevolge van het niet nemen van de vereistepreventiemaatregelen.

Er bestaan beperkingen:

 • Bij elke materiële schade is een vrijstelling* van 215,17 euro ten laste van de verzekerde zelf (geïndexeerd). Voor de huurders van een appartement wordt het bedrag van de vrijstelling verminderd tot 150 euro (niet-geïndexeerd) voor het geheel van de onderschreven waarborgen, behalve voor de waarborg Natuurrampen. 

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Woning is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Meerdere verzekeringen afsluiten bij Vivium?
Ontdek uw voordelen

Een brand-, auto- of familiale verzekering bij Vivium? Vanaf twee gezinscontracten belonen we u met enkele mooie verzekeringsvoordelen in het kader van de VIVIUM Comfort Deal.

Ontdek ze hier