Opties bij VIVIUM Woning

De optionele waarborgen en packs bij VIVIUM Woning

De basiswaarborgen van VIVIUM Woning kunt u uitbreiden met drie optionele waarborgen en drie packs:

  • Optionele waarborg Onrechtstreekse verliezen
  • Optionele waarborg Rechtsbijstand
  • Optionele waarborg Diefstal en vandalisme van de inhoud

Optionele waarborg Onrechtstreekse verliezen

‘Onrechtstreekse verliezen’ zijn de extra kosten die onrechtstreeks voortvloeien uit een schadegeval. Denk bijvoorbeeld aan verplaatsingskosten, telefoonkosten of bijkomende expertisekosten. Met de optie ‘Onrechtstreekse verliezen’ wordt uw vergoeding met 10% verhoogd, met een absoluut maximum van 5.000 euro (geïndexeerd). Bij de Pack Woning Plus staat er zelfs geen maximum meer op deze vergoeding.

Deze optie wordt enkel toegepast voor vergoedingen voor schade aan de inhoud van uw huurwoning, bijvoorbeeld uw meubelen, niet bij vergoedingen voor uw aansprakelijkheid als huurder, bijvoorbeeld voor schade aan het gebouw of bij de buren.

Optionele waarborg Rechtsbijstand

Na een schadegeval ontstaat soms een juridisch geschil. Om uw rechten te verdedigen, krijgt u graag hulp van juristen en andere experts. De optie Rechtsbijstand vergoedt de kosten die deze juridische verdediging met zich meebrengt, met een maximum van 6.900 euro (geïndexeerd). De waarborg omvat zowel de onderhandelingen om tot een minnelijke schikking te komen, als het instellen van een gerechtvaardigde, gerechtelijke procedure.

De Optie Rechtsbijstand vergoedt onder andere ook uw verhaal tegen de verhuurder voor schade aan uw inhoud veroorzaakt door tekortkomingen of gebreken aan de huurwoning. Denk bijvoorbeeld aan de schade aan de inhoud door een lek in een onzichtbare waterleiding, schade door een lekkend dak of brandschade door een kortsluiting in de zekeringenkast.

Optionele waarborg Diefstal

De waarborg ‘Beschadiging van onroerend goed …’ (Art. 18) van VIVIUM Woning verzekert standaard enkel het gebouw tegen onder andere beschadiging door (poging tot) inbraak en vandalisme. Met de Optie Diefstal:

  • verzekert u ook de inhoud van de huurwoning.
  • bent u zelfs buiten uw huurwoning verzekerd, op straat of in uw hotelkamer.
  • is de schade aan het gebouw toch verzekerd bij diefstal, poging tot diefstal of vandalisme, zelfs als u als huurder enkel de inhoud door VIVIUM Woning liet verzekeren (omdat de eigenaar een afstand van verhaal voorziet).

Tip: Denk aan een Pack Diefstal Plus. In de meeste gevallen verdubbelt hij de vergoedingsgrenzen. Hij verzekert u ook tegen diefstal als u aan het stuur van een auto zit. Met een Pack Diefstal Plus is zelfs diefstal uit het studentenkot van uw kind gedekt.

Een overzicht van de mogelijkheden van het Pack Diefstal Plus.

 

Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.