Opties bij VIVIUM Woning

De optionele waarborgen en packs bij VIVIUM Woning

De basiswaarborgen van VIVIUM Woning kunt u uitbreiden met drie optionele waarborgen en twee packs:

 • Optionele waarborg Onrechtstreekse verliezen
 • Optionele waarborg Rechtsbijstand
 • Optionele waarborg Diefstal en vandalisme van de inhoud

Optionele waarborg Onrechtstreekse verliezen

‘Onrechtstreekse verliezen’ zijn de extra kosten die onrechtstreeks voortvloeien uit een schadegeval. Denk bijvoorbeeld aan verplaatsingskosten of telefoonkosten. 

Deze optie wordt enkel toegepast voor vergoedingen voor schade aan de inhoud van uw huurwoning, bijvoorbeeld uw meubelen, niet bij vergoedingen voor uw aansprakelijkheid als huurder, bijvoorbeeld voor schade aan het gebouw of bij de buren.

Optionele waarborg Rechtsbijstand

Na een schadegeval ontstaat soms een juridisch geschil. Om uw rechten te verdedigen, krijgt u graag hulp van juristen en andere experts. De optie Rechtsbijstand vergoedt de kosten die deze juridische verdediging met zich meebrengt, met een maximum van 50.000 euro (geïndexeerd). De waarborg omvat zowel de onderhandelingen om tot een minnelijke schikking te komen, als het instellen van een gerechtvaardigde, gerechtelijke procedure.

De Optie Rechtsbijstand vergoedt onder andere ook uw verhaal tegen de verhuurder voor schade aan uw inhoud veroorzaakt door tekortkomingen of gebreken aan de huurwoning. Denk bijvoorbeeld aan de schade aan de inhoud door een lek in een onzichtbare waterleiding, schade door een lekkend dak of brandschade door een kortsluiting in de zekeringenkast.

Optionele waarborg Diefstal

De waarborg ‘Beschadiging van onroerend goed …’ (Art. 18) van VIVIUM Woning verzekert standaard enkel het gebouw tegen onder andere beschadiging door (poging tot) inbraak en vandalisme. Met de Optie Diefstal:

 • verzekert u ook de inhoud van de huurwoning.
 • bent u zelfs buiten uw huurwoning verzekerd, op straat of in uw hotelkamer.
 • is de schade aan het gebouw toch verzekerd met een maximum van 10.000 euro bij diefstal, poging tot diefstal of vandalisme, zelfs als u als huurder enkel de inhoud door VIVIUM Woning liet verzekeren (omdat de eigenaar een afstand van verhaal voorziet).

Tip: Denk aan een Pack Diefstal Plus. In de meeste gevallen verdubbelt hij de vergoedingsgrenzen. Hij verzekert u ook tegen diefstal als u aan het stuur van een auto zit. Met een Pack Diefstal Plus is zelfs diefstal uit het studentenkot van uw kind gedekt.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Woning zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche. Ongeacht de gekozen formule, Vivium vergoedt nooit de :

 • Schade door het niet verwarmen tijdens de vorstperiode (in het geval dat de installatie niet leeggemaakt werd); 
 • Schade die niet plots is ontstaan of die al bestond vóór de aanvang van de waarborg;
 • Schade ten gevolge van het niet nemen van de vereiste preventiemaatregelen.

Er bestaan beperkingen:

 • In geval van diefstal met geweld of bedreiging op de persoon wordt vergoed tot maximaal 2.500 euro, bij pack diefstal+ tot 5.000 euro (Abex 730, optionele waarborg).

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Woning is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via:
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.