Snelle schaderegeling

Wat bij schadegeval?

1. Schade melden

Bij een schadegeval contacteert u zo snel mogelijk de eigenaar en uw makelaar: uiterlijk binnen de acht dagen. Samen met uw makelaar stelt u dan een schadeaangifte op. U vermeldt schadedatum, plaats, oorzaak, omstandigheden en een eventuele raming van de opgelopen schade. Denk ook aan uw polisnummer, aan uw rekeningnummer en aan foto’s van de schade.

In geval van diefstal of vandalisme, moet u dat zelfs binnen de 48 uur doen. Bovendien moet u de diefstal, poging tot diefstal of vandalisme ook binnen de 24 uur aangeven bij de politie.

2. Voorkomen en beperken van de schade

Voor u de schade herstelt, wacht u op groen licht van uw makelaar. U mag wel alle noodzakelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken, maar doe dat steeds in overleg met uw makelaar. Controleer bijvoorbeeld of er geen dakpannen loszitten, of bedek uw dak om verdere water- of windschade te voorkomen.

3. Schaderegeling

De schaderegeling hangt af van de grootte van het schadegeval:

  • Bij beperkte schades is er normaal geen expert nodig. Uw makelaar zal de schade volledig zelf regelen of na overleg met de maatschappij. Ook in dit geval zijn steeds een schaderaming en duidelijke foto’s noodzakelijk.
  • Bij grotere of speciale schadegevallen komt er wel een expert langs. Hij bepaalt hoe groot de schade is en stelt een rapport op. Als u akkoord gaat met het begrote bedrag, stort Vivium binnen de vijf werkdagen na het rapport de schadevergoeding op uw rekening.

Vergoeding gebouw

De vergoeding voor het gebouw, dus voor uw huurdersaansprakelijkheid, houdt rekening met de werkelijke waarde van het gebouw. Dat is het bedrag dat het gebouw waard was net voor het schadegeval, niet het bedrag nodig om een nieuw gebouw op te trekken.

Vergoeding inhoud

De vergoeding voor de inhoud gaat uit van de nieuwwaarde, mits een aantal uitzonderingen:

  • de werkelijke waarde: voor linnengoed en kleding, materieel en inhoud die aan derden toebehoort.
  • de vervangingswaarde: voor antieke meubelen, kunst- of verzamelingvoorwerpen, juwelen, voorwerpen van edel metaal en meer in het algemeen alle zeldzame of kostbare voorwerpen; huisdieren (zonder rekening te houden met hun wedstrijdwaarde).
  • op basis van hun verkoopwaarde: voor motorrijtuigen van 49 cc of minder; voorwerpen die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor ze bestemd zijn.
  • op basis van de inkoopprijs: voor koopwaar.
  • op basis van de aangenomen waarde: voor elektrische of elektronische toestellen. Bij toestellen voor privégebruik wordt geen slijtage afgetrokken tot ze tien jaar* oud zijn. Bij toestellen voor beroepsgebruik wordt geen slijtage afgetrokken tot ze twee jaar oud zijn.

* Niet van toepassing voor de risico's die verzekerd zijn via het Tariferingsbureau.

Vrijstelling (franchise)

De vrijstelling of de franchise is het deel van de schade dat u zelf dient te betalen.

Als u een Comfort Deal hebt, past Vivium geen vrijstelling toe bij het eerste schadegeval van elk jaar, dat vergoed wordt door de brandverzekering. 

Zonder Comfort Deal past Vivium een vrijstelling of franchise toe van 215,77 euro (geïndexeerd), voor elk schadegeval dat aan dezelfde oorzaak te wijten is. 

In uitzonderlijke gevallen kan de vrijstelling voor de waarborg natuurrampen 1.058,92 euro bedragen (geïndexeerd). Dat is het geval als Vivium beslist om de waarborg natuurrampen niet zelf toe te kennen, bijvoorbeeld als het risico overstroming te belangrijk is. Als Vivium de waarborg niet zelf toekent, wordt u verzekerd via het Tariferingsbureau.

Voor schade vergoed door de optie Onrechtstreekse verliezen en bij tussenkomsten van de VIVIUM Bijstand wordt geen vrijstelling toegepast.

 

Alle details over de schaderegeling vindt u in de algemene voorwaarden van VIVIUM Woning.

 

Meerdere verzekeringen afsluiten bij Vivium?
Ontdek uw voordelen

Een brand-, auto- of familiale verzekering bij Vivium? Vanaf twee gezinscontracten belonen we u met enkele mooie verzekeringsvoordelen in het kader van de VIVIUM Comfort Deal.

Ontdek ze hier