VIVIUM Woning Bijstand

Soms kan een schadegeval plots en vooral dringend zijn. Als u dan niet meer in normale omstandigheden in uw woning kan verblijven, kunt u een beroep doen op de VIVIUM Woning Bijstand. De bijstand van Vivium is 24 uur op 24 bereikbaar, 7 dagen op 7, op het nummer 02/406.30.00. De bijstand helpt u zo snel mogelijk uit de nood en is standaard opgenomen in uw Vivium brandverzekering.

De VIVIUM Woning Bijstand komt niet tussen bij schade aan elektrische huishoudapparaten of audiovisuele toestellen, en evenmin voor schade in caravans.

VIVIUM Woning Bijstand stuurt herstellers ter plaatse

Concreet regelt VIVIUM Woning Bijstand dat er zo snel mogelijk een hersteller langs komt bij dringende gevallen. Deze vakman zorgt ervoor dat u verder kan, maar is er niet om het probleem definitief te herstellen. VIVIUM Woning Bijstand werkt samen met erkende herstellers in de volgende sectoren:

 • loodgieterij
 • verwarming
 • slotenmakerij
 • elektriciteit
 • schrijnwerkerij
 • glazenmakerij
 • metselwerk
 • dakbedekking
 • reiniging

Vivium betaalt eerste uur erkende herstellers

De verplaatsingskosten en het eerste uur arbeidsloon worden steeds betaald door VIVIUM Woning Bijstand, op voorwaarde dat de herstelling dringend en noodzakelijk is om in de woning te kunnen blijven wonen.

De verdere herstellingskosten en de materialen betaalt VIVIUM Woning Bijstand u terug op basis van de facturen van de hersteller, op voorwaarde dat het schadegeval binnen de waarborgen van uw brandverzekering valt.

Bijkomende diensten bij een gedekt schadegeval

Als het om een gedekt schadegeval gaat, regelt VIVIUM Woning Bijstand zo nodig nog een aantal bijkomende diensten voor u:

 • Dringende terugkeer naar het beschadigde gebouw (als u bijvoorbeeld op vakantie bent)
 • Bewaken van het beschadigde gebouw (voor maximaal 48 uur)
 • Hoogstnoodzakelijke kleren en toiletgerief (maximaal 750 euro (geïndexeerd))
 • Voorlopige huisvesting in een hotelkamer (niveau twee sterren) met ontbijt, voor de verzekerden (voor maximaal vijf nachten)
 • Voorlopige overbrenging van de inhoud naar een meubelbewaarplaats en de kosten voor maximaal 30 dagen
 • Verhuizing (binnen 30 dagen na schadegeval)
 • Voorschot van gelden (terug te betalen binnen 30 dagen)
 • Opvang van kinderen van minder dan 18 jaar en verzekerde hulpbehoevenden (voor een periode van maximaal zeven dagen na het schadegeval)
 • Opvang van de honden en katten van de verzekerden (voor maximaal 30 dagen)
 • Doorgeven van dringende boodschappen aan naaste verwanten

Meer info vindt u in de algemene voorwaarden van VIVIUM Woning (artikel 1 tot en met 6).

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering Vivium Woning zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche. Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt bij:

 • schade in caravans en schade aan huishoud- of audiovisuele toestellen in het kader van bijstand woning;
 • schade door grondwater of opstijgend vocht;
 • schade door condensatie of stoom;
 • schade aan de inhoud van een carport veroorzaakt door storm.

Er bestaan beperkingen:

 • diefstal met geweld of bedreiging op de persoon wordt vergoed tot maximaal 2.500 euro, bij pack diefstal+ tot 5.000 euro (Abex 730, optionele waarborg);
 • de maximale vergoeding voor bodemsanering is 10.000 euro* maar tot 18.000 euro* met optitank-certificaat (Abex 730);
 • expertisekosten voor een onafhankelijke expert zijn  afhankelijk van de geschatte schade en kunnen nooit meer bedragen dan 24.727,37 euro* (Abex 730).

*Voor de risico’s die verzekerd zijn volgens de algemene voorwaarden bepaald door het Tariferingsbureau zijn bepaalde waarborgen niet verworven en zijn de limieten lager.

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Woning is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.