Pack Kapper & Barbier

Met het Pack Kapper & Barbier combineert u de volgende basisverzekeringen voor uw kapsalon of barbershop in één pakket:

Wat zijn de voordelen van het Pack Kapper & Barbier?

U krijgt een heleboel waarborgen cadeau die u optimaal beschermen tegen de specifieke risico’s van uw vak:

Brandverzekering

VIVIUM Business Property beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade in uw kapperszaak of barbershop. Niet alleen bij brand, maar bijvoorbeeld ook elektriciteits- en waterschade of beschadiging door diefstal en vandalisme kunnen worden verzekerd. 

Extra waarborgen dankzij het Pack Kapper & Barbier:

 • Een forfaitaire vergoeding van 1.000 euro (niet geïndexeerd) per dag gedurende maximum 2 dagen als u uw activiteiten tijdelijk niet kan voortzetten gedurende minimum 2 uur:
  • Wegens het uitvallen van de stroom-, gas- of watertoevoer, boiler of cv-ketel
  • Door een (poging tot) diefstal
  • Als uw zaak geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk is door de versperring van straten of galerijen ingevolge een beslissing van een hiertoe wettelijk bevoegde overheid wegens een brand of ontploffing aan een naburig gebouw en/of zijn eventuele inhoud.
 • Een vergoeding tot 25.000 euro (niet geïndexeerd) voor schade aan elektronische toestellen die u gebruikt voor de uitoefening van uw beroepsactiviteit, inclusief uw haardrogers, warmtelampen, kassa… 
 • Een vergoeding tot 5.000 euro (niet geïndexeerd) voor schade aan uw uithangborden en lichtreclames door een botsing, een rechtstreekse inwerking van elektriciteit en glasbreuk.
 • Een Engelse franchise van 500 euro (niet geïndexeerd). Dat wil zeggen dat u eenmaal per jaar geen franchise hoeft te betalen als de herstellingskosten na een verzekerd schadegeval meer dan 500 euro bedragen en op voorwaarde dat het uw eerste schade van het verzekeringsjaar is.
 • Een vergoeding tot 750 euro (niet geïndexeerd en zonder franchise) als u het slachtoffer wordt van een overval tijdens de openingsuren met diefstal van geld, op voorwaarde dat u aangifte doet bij de politie.
 • Een vergoeding tot 750 euro (niet geïndexeerd en zonder franchise) als blijkt dat u vervalste bankbiljetten ontving.

> Meer informatie over VIVIUM Business Property

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

VIVIUM Business Liability beschermt u tegen de financiële gevolgen van uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden die u toebrengt bij het uitoefenen van uw professionele activiteiten.

Ontdek deze verzekering en de extra’s* van het Pack Kapper & Barbier:

 • Uw aansprakelijkheid is ook gedekt voor al de volgende activiteiten:
  • het aanbrengen van pruiken, haarstukken en haarverlengingen
  • het kleuren en ontkleuren van haar 
  • permanenten en gladmaken van het haar
  • de uitoefening van de verzekerde activiteit bij klanten aan huis*
  • de verkoop van producten die verband houden met uw verzekerde activiteit
  • het scheren en knippen van snorren, baarden en bakkebaarden
  • het aanbieden van voeding of drank aan uw klanten*
  • het aanbrengen van make-up, evenals manicure (niet als hoofdactiviteit)*.
 • Een vergoedingslimiet tot 2.500.000 euro voor lichamelijke, stoffelijke en immateriële gevolgschade. Voor Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating geldt deze limiet per schadegeval en voor Burgerlijke Aansprakelijkheid na Levering is dat per schadegeval en per verzekeringsjaar.
 • Vergoeding tot 25.000 euro als u schade veroorzaakt aan een goed dat u wordt toevertrouwd om eraan te werken of aan een werkinstrument dat u gedurende maximum 30 opeenvolgende dagen ter beschikking wordt gesteld voor uw professionele activiteiten.
 • Hoge vergoedingslimieten voor rechtsbijstand: tot 50.000 euro voor strafzaken en burgerlijk verhaal, tot 25.000 euro voor voorschotten op schadevergoeding, voorschotten op vrijstelling en strafrechtelijke borgsom en tot 15.000 euro voor onvermogen van derden.
 • Schade aan/verlies van haar: dekking als u aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan de structuur van het haar en abnormale haaruitval bij uw klant.
 • Dekking als u aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan kleding van uw klant (bijvoorbeeld vlekken door een haarkleurmiddel).
 • Dekking als u aansprakelijk kan worden gesteld voor diefstal of verdwijning van kleding van uw klant, die u bewaart in een georganiseerde vestiaire*.
 • Dekking wanneer u aansprakelijk kan worden gesteld voor allergische reacties op de gebruikte producten.
 • Terugbetaling van medische kosten tot 2.500 euro per schadegeval als een klant in uw zaak een ongeval heeft (ook als u hiervoor niet aansprakelijk bent)*.

> Meer informatie over VIVIUM Business Liability

Arbeidsongevallenverzekering

Een arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht als u personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de RSZ. VIVIUM Business Accidents beschermt uw personeelsleden tegen de financiële gevolgen (medische kosten, inkomensverlies…) van een arbeidsongeval op het werk of op de weg van en naar het werk.

Extra waarborgen dankzij het Pack Kapper & Barbier:

 • Voor uw personeel: tussenkomst tot 10.000 euro voor huishoudelijke hulp (vervoer van kinderen naar school, opvang of activiteiten, kinderopvang, poetshulp en thuisbezorging van maaltijden terugbetaald) na een arbeidsongeval.
 • Voor uzelf (zaakvoerder), ook als u geen verzekering Ongevallen 24/24 hebt: een vergoeding van 200 euro per dag gedurende maximum vijf dagen als u zélf aan de slag bent in uw zaak en tijdelijk volledig arbeidsongeschikt wordt na een ongeval tijdens het werk of in uw privéleven (vanaf dag 8).
Opgelet: Als zaakvoerder bent u niet verzekerd in de arbeidsongevallenverzekering, maar u kunt voor uzelf wel een verzekering Ongevallen 24/24 afsluiten.

> Meer informatie over VIVIUM Business Accidents

Goed om te weten

Als u bij Vivium de basisverzekeringen voor uw zaak (brand, burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel arbeidsongevallen) afsluit, dan geniet u niet alleen van de voordelen van het Pack Kapper & Barbier, maar stellen we u ook een VIVIUM Business Deal voor. Met deze Deal belonen we ondernemers die inzetten op veiligheid en kunt u op termijn tot wel 20% van uw verzekeringspremies terugverdienen. Vraag ernaar bij uw makelaar.

Uitsluitingen

Opgelet: niet al uw beroepsrisico’s zijn verzekerd in het Pack Kapper & Barbier en in de verzekeringen VIVIUM Business Property, VIVIUM Business Liability en VIVIUM Business Accidents. Lees dus zeker zowel de bijzondere voorwaarden als de algemene voorwaarden van deze producten. En bij twijfel: contacteer uw verzekeringsmakelaar.

VIVIUM Business Property

Niet gedekt in deze brandverzekering met extra Pack-voordelen zijn (onder andere):

 • De vergoeding voor vervalste bankbiljetten wordt niet toegekend voor coupures van 100 euro of meer als deze bij ontvangst niet op echtheid werden gecontroleerd met een toestel dat hiervoor bedoeld is.
 • Schroeischade (zonder vlammen) en rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn.
 • Schade aan een voorwerp zelf dat een botsing heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld de boom die op uw gebouw gevallen is.

VIVIUM Business Liability

Niet gedekt in deze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met extra Pack-voordelen zijn (onder andere):

 • Opzettelijk veroorzaakte schade.
 • Schade veroorzaakt door een ernstige fout (zoals bepaald in de algemene en bijzondere voorwaarden).
 • Schoonheidssalons of zonnebanken.
 • Permanente make-up, (de)tatoeage, dermopigmentatie, aanbrengen van piercings of ontharing met laser.
 • Klachten van klanten omdat het beoogde resultaat niet werd bereikt.
 • Allergische reacties op gebruikte producten als u niet op voorhand bij uw klant informeerde naar een mogelijke intolerantie en mits de uitvoering van een allergietest bij nieuwe (onbekende) klanten.

VIVIUM Business Accidents

Zijn onder meer niet gedekt in de arbeidsongevallenverzekering (zoals trouwens ook voorzien in de Arbeidsongevallenwet):

 • ongevallen die niet vallen onder de definitie van arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk en ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • beroepsziekten of andere omstandigheden die niet het gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
 • arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen omwille van ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer, en dit met betrekking tot de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk (in dat geval wordt de schade op de verzekeringsnemer verhaald).

 

Beperkingen

De meeste waarborgen van voormelde verzekeringen zijn beperkt. Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om alle beperkingen van de dekkingen in uw contracten te kennen. Met vragen kunt u ook steeds terecht bij uw verzekeringsmakelaar.

Er bestaan beperkingen en verhaalmogelijkheden in de vorm van:

 • verzekerde maximumbedragen en vergoedingslimieten
 • franchises: in de verzekering VIVIUM Business Property, bijvoorbeeld, geniet u maximum 1 keer per verzekeringsjaar een Engelse franchise (vrijstelling) van 500 euro (niet-geïndexeerd). Als u uw schadebedrag hoger is dan 500 euro, dan vergoedt Vivium dus alle schade en neemt ze het bedrag van de franchise voor haar rekening.

Wettelijke vermeldingen

 • De contracten voor deze verzekeringen worden afgesloten voor de periode vermeld in de bijzondere voorwaarden en worden stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekeringen van Vivium zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om, vóór u deze verzekeringen afsluit, kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekeringen en die beschikbaar zijn op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van Vivium:

 • Per e-mail: klacht@vivium.be
 • Per brief: Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen per e-mail contacteren via info@ombudsman-insurance.be.

 • Voor persoonlijk advies of een verzekeringsaanbod neemt u contact op met een makelaar.
 • U kunt ook onze volledige juridische informatie raadplegen.