Pack Horeca

De essentiële verzekeringen voor uw horecabedrijf in één pakket 

Als horecaondernemer bent u dag en nacht in de weer om uw klanten te verwennen. Om ervoor te zorgen dat uw zaak blijft draaien bij onvoorziene gebeurtenissen, stelt Vivium u het Pack Horeca voor. 

Wat is het Pack Horeca?

Het Pack Horeca van Vivium biedt een antwoord op de specifieke verzekeringsbehoeften van restaurants en andere eetgelegenheden met een verbruiksruimte, zoals brasseries, eetcafés, of tearooms.

Het principe van dit Pack is eenvoudig. U sluit, via uw makelaar, de essentiële verzekeringen voor uw horecazaak af bij Vivium om: 

Dan krijgt u, bovenop de klassieke bescherming van deze verzekeringen, een pakket exclusieve waarborgen op maat van uw sector. Zonder dat u hiervoor iets moet bijbetalen.

Goed om te weten

Omdat u met een Pack Horeca uw essentiële niet-levensverzekeringen bundelt bij Vivium, komt u automatisch in aanmerking voor een VIVIUM Business Deal. Met deze Deal belonen we ondernemers die inzetten op veiligheid en kunt u op termijn tot 20% van uw verzekeringspremies terugverdienen.

Wat zijn de troeven van het Pack Horeca?

Het Pack Horeca van Vivium voegt maar liefst 13 extra horecaspecifieke waarborgen toe aan uw basisverzekeringen:

Brandverzekering

De brandverzekering VIVIUM Business Property beschermt u tegen de financiële gevolgen van een schadegeval in uw horecazaak, bijvoorbeeld na een brand, storm of andere natuurramp, maar ook bij elektriciteits- en waterschade, beschadiging door diefstal en vandalisme en tal van andere situaties. Ook uw burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden voor schade veroorzaakt door uw verzekerde goederen is gedekt.

Uw extra waarborgen dankzij het Pack Horeca:

 • een vergoeding van 1.000 euro per dag (gedurende maximum 2 dagen) als u uw activiteiten tijdelijk niet kunt voortzetten gedurende minimum 2 uur als gevolg van, onder andere, het uitvallen van stroom-, gas- of watertoevoer, een (poging tot) diefstal of een versperring van de straat of de galerij op bevel van de bevoegde overheid ten gevolge van een brand of een ontploffing in een naburig pand.
 • een vergoeding tot 10.000 euro voor schade aan koopwaren in uw diepvries of koelinstallatie (inclusief de wijn in uw wijnbewaarkast) door een kortsluiting, accidentele onderbreking van de stroomtoevoer en nog enkele andere elektrotechnische problemen.
 • een vergoeding tot 5.000 euro voor de schade aan uw tuin- en terrasmeubelen, parasols, barbecues, tuin- en terrasdecoratie, terrasverwarming en buitenspeeltuigen veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk. 
 • een alle risico-dekking tot 25.000 euro voor uw elektronische kassa en toebehoren, inclusief alle toestellen waarmee u bestellingen opneemt.
 • een vergoeding tot 750 euro voor verlies van bier door een lek in de leiding van uw tapinstallatie.
 • een vergoeding tot 5.000 euro voor schade aan uithangborden en lichtreclames door een botsing, rechtstreekse inwerking van elektriciteit of glasbreuk.

Alle informatie over Business Property vindt u hier

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering VIVIUM Business Liability beschermt u als u in het kader van uw activiteiten lichamelijke, materiële en/of immateriële schade toebrengt aan derden.

Uw bescherming en extra waarborgen* dankzij het Pack Horeca:

 • een vergoeding tot 25.000 euro als u schade veroorzaakt aan een goed dat aan u wordt toevertrouwd om eraan te werken of aan een werkinstrument dat u gedurende maximum 30 opeenvolgende dagen ter beschikking wordt gesteld om uw professionele activiteit uit te voeren.
 • een uitgebreide dekking als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade na een allergische reactie op voedingswaren omdat u uw klanten niet informeerde volgens de geldende wettelijke voorschriften inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen.
 • een dekking voor de beschadiging, diefstal of verdwijning van aan u toevertrouwde kleding of andere voorwerpen uit uw vestiaire, en tot 2.500 euro per kledingstuk en tot 12.500 euro per schadegeval, met een maximum van 25.000 euro per jaar.*
 • gratis uitbreiding van uw aansprakelijkheidsdekking voor occasionele traiteuractiviteiten bij derden, en dit tot tien keer per jaar.*

Alle informatie over Business Liability vindt u hier

Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering is wettelijk verplicht als u personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de RSZ. VIVIUM Business Accidents beschermt uw personeelsleden tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval op het werk of op de weg van en naar het werk.

Uw extra waarborgen dankzij het Pack Horeca:

 • Vergoeding van 200 euro per dag gedurende maximum vijf dagen als u zaakvoerder en tegelijk chef-kok bent en tijdelijk volledig arbeidsongeschikt wordt na een ongeval tijdens het werk of in uw privéleven (vanaf dag 8).
 • Terugbetaling tot 10.000 euro voor huishoudelijke hulp (vervoer van kinderen naar school, opvang of activiteiten, kinderopvang, poetshulp en thuisbezorging van maaltijden terugbetaald) na een arbeidsongeval.

Alle informatie over Business Accidents vindt u hier

Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing

Deze verzekering is verplicht voor iedereen die een publiek toegankelijke plaats uitbaat, waaronder restaurants, frituren en cafés met een publieke ruimte groter dan 50 m². 

U hoeft geen verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing bij Vivium af te sluiten om in aanmerking te komen voor het Pack Horeca, maar doet u dat toch, dan krijgt u ook voor deze verzekering een extra waarborg:

 • Brand of ontploffing op de onoverdekte parkeerplaatsen en onoverdekte terrassen van uw horecazaak wordt automatisch en zonder extra premie mee gedekt.

Alle informatie over de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing vindt u hier

Uitsluitingen 

Opgelet: er zijn altijd risico’s die niet worden verzekerd. Lees dus zeker zowel de bijzondere voorwaarden als de algemene voorwaarden van deze producten. En neem bij twijfel zeker contact op met uw makelaar.

VIVIUM Business Property

Niet gedekt in deze brandverzekering zijn (onder andere): 

 • schroeischade (zonder vlammen) en rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn.
 • schade aan het voorwerp zelf dat de botsing heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld de boom die op uw gebouw gevallen is.

VIVIUM Business Liability 

Algemene uitsluitingen in de deze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming zijn (onder andere): 

 • opzettelijk veroorzaakte schade.
 • schade veroorzaakt door een ernstige fout (zoals bepaald in de algemene en bijzondere voorwaarden).
 • schade door oorlog en terrorisme.

VIVIUM Business Accidents

Zijn onder andere niet gedekt in deze arbeidsongevallenverzekering (zoals ook voorzien in de Arbeidsongevallenwet):

 • ongevallen die niet vallen onder de definitie van arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk en ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • beroepsziekten of andere omstandigheden die niet het gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
 • arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen omwille van ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk (in dat geval wordt de schade op de verzekeringsnemer verhaald).
 • beoefening van luchtsporten zoals deltavliegen en valschermspringen en het besturen van een luchtvaartuig.

VIVIUM Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid bij brand of ontploffing

Zijn onder andere niet gedekt in deze verzekering: 

 • schade die niet het gevolg is van een brand of ontploffing.
 • schade die u zelf oploopt.

Beperkingen

De meeste verzekeringswaarborgen zijn beperkt.

Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om alle beperkingen van de dekkingen in uw contracten te kennen. Raadpleeg bij twijfel uw makelaar.  

Er bestaan beperkingen en verhaalmogelijkheden:

 • maximaal verzekerde bedragen 
 • vrijstellingen (in de verzekering VIVIUM Business Property, bijvoorbeeld, geniet u maximum 1 keer per verzekeringsjaar een Engelse vrijstelling (franchise) van 500 euro (niet-geïndexeerd). Indien uw schadebedrag hoger is dan 500 euro, dan vergoedt Vivium alle schade en neemt ze het bedrag van de vrijstelling voor haar rekening, op voorwaarde dat het dat verzekeringsjaar om uw eerste schadegeval gaat).

Wettelijke vermeldingen

 • Het contract voor deze verzekeringen wordt afgesloten voor de periode vermeld in de bijzondere voorwaarden. Sommige contracten worden stilzwijgend verlengd. Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekeringen van Vivium zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om, vóór u deze verzekeringen afsluit, kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekeringen en die beschikbaar zijn op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van Vivium:

 • Per e-mail: klacht@vivium.be
 • Per brief: Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen per e-mail contacteren via info@ombudsman-insurance.be.