Motorverzekering voor professionelen 


Uitgebreide bescherming en extra voordelen

Of u nu als zelfstandige of als rechtspersoon werkt, een motorongeval kan u al snel duur komen te staan. Want als u een ongeval veroorzaakt, dekt deze (wettelijk verplichte) verzekering de lichamelijke en materiële schade van derden. Net als de lichamelijke schade van uw passagier.

Wat dekt onze motorverzekering? 

 • De materiële schade aan het voertuig van de andere partij
 • Andere materiële schade (bijvoorbeeld aan de gevel van een huis of aan een signalisatiepaal)
 • De materiële schade aan de goederen van uw eigen passagier en van derden (bijvoorbeeld een kapotte bril)
 • Lichamelijke letsels opgelopen door derden en uw eigen passagier

Wat zijn de voordelen van onze motorverzekering? 

Een korting als u uw auto- en motorverzekeringen combineert of als u meerdere motorfietsen verzekert

Door meerdere voertuigen bij Vivium te verzekeren, profiteert u optimaal van de verzekering en bovendien daalt uw premie.

 • Korting van 70% op de verzekering BA VIVIUM Motor (-50% indien jonge bestuurder)
 • Korting van 10% op de waarborg Materiële schade
 • Korting van 25% op de Rechtsbijstand VIVIUM Motor
 • Hoofdbestuurder gelijk voor de twee voertuigen
 • Zelfde kortingen als voor Auto + Motor
 • De krachtigste motorfiets wordt beschouwd als het hoofdvoertuig, er is geen korting voor dit voertuig
 • Hoofdbestuurder gelijk voor alle voertuigen 

De gratis inbegrepen Liberty Rider-app 

Liberty Rider is zowel een app als een gps speciaal voor motorrijders:

 • De app detecteert ongevallen en waarschuwt onmiddellijk de hulpdiensten bij een valpartij
 • De gps stelt u heel wat routes voor en waarschuwt u voor gevaarlijke bochten

U profiteert ook van tal van extra functies, waaronder het delen van uw positie met uw naasten in realtime.

U kunt gratis gebruikmaken van de Liberty Rider-app, en dat gedurende de hele looptijd van uw contract. U hoeft enkel een motorfiets van minstens 125 cc (of 4 kW voor een elektrische motor) te hebben en een verzekeringscontract VIVIUM Motor, ongeacht de gekozen dekking.

Ontdek Liberty Rider

Het slimme airbagvest van In&motion aan voordelige voorwaarden

In&motion is wereldleider in airbagvesten voor motorrijders. Deze slimme vest is draadloos en werkt autonoom, biedt extra bescherming bij ongevallen en combineert design met comfort.  

En omdat uw veiligheid geen prijs heeft, bieden In&motion en Vivium u voordelige voorwaarden. Als u een verzekering VIVIUM Motor hebt en uw tweewieler is 125 cc of meer, dan maakt Vivium het u gemakkelijker om toegang te krijgen tot deze technologie door u drie maanden abonnement op de In&box aan te bieden.

Ontdek In&motion

Wat is niet gedekt door de motorverzekering?

De schade aan uw motor

Een BA-verzekering vergoedt niet de schade aan de motor van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Dus als u in fout bent, komt een omniumverzekering goed van pas. 

Vivium biedt u twee voordelige omniumformules.  

Uw eigen schade als bestuurder

Een BA-verzekering dekt niet de eigen lichamelijke schade van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. 

Maar daarvoor is er een oplossing: onze verzekering Bescherming van de bestuurder. Dat is de perfecte aanvulling op uw BA Motor. Zo vermijdt u dat u zelf de medische kosten moet dragen voor de lichamelijke schade die u zou lijden als gevolg van het ongeval dat u hebt veroorzaakt. 

De verdediging van uw belangen

En wat als de tegenpartij na een ongeval weigert om u te vergoeden? Hebt u een geschil met uw garagist? In deze en nog veel meer gevallen nemen Vivium en Arces de verdediging van uw belangen op zich.

Ontdek onze verzekering Rechtsbijstand.

Waarom kiezen voor de motorverzekering van Vivium?

 • Een complete verzekering op maat van uw behoeften
 • Extra kortingen wanneer u uw auto- en motorverzekeringen combineert of meerdere motorfietsen verzekert
 • Gratis Liberty Rider-app
 • De mogelijkheid om u onmiddellijk te verzekeren dankzij een 100% digitaal proces

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering VIVIUM Motor zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden, overgenomen uit het informatiedocument van dit product. 

Zijn niet gedekt binnen het kader van de Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • de schade geleden door de bestuurder die verantwoordelijk is voor het ongeval
 • de materiële schade aan de verzekerde wagen
 • de schade die voortvloeit uit het deelnemen met de verzekerde wagen aan races of snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden die van overheidswege vergund zijn

Er bestaan beperkingen en verhalen, als op het moment van het schadegeval:

 • wordt vastgesteld dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden
 • wij kunnen bewijzen dat de verzekerde het schadegeval heeft veroorzaakt door een van de volgende zware fouten en voor zover wij het oorzakelijke verband met het schadegeval zouden kunnen aantonen:
  • Rijden in staat van dronkenschap
  • Rijden onder invloed van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor de verzekerde zijn daden niet meer onder controle heeft

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekering VIVIUM Motor zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing: we raden u aan om, voor u deze verzekering afsluit, kennis te nemen van het informatiedocument over het product en van de algemene voorwaarden die voor deze verzekering gelden en die beschikbaar zijn op de website of bij uw verzekeringsbemiddelaar.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsbemiddelaar of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van Vivium:

 • per e-mail: klacht@vivium.be;
 • per brief: Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel.

De contactgegevens van de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman-insurance.be.

 • Voor persoonlijk advies of een verzekeringsaanbod neemt u contact op met een verzekeringsbemiddelaar.
 • U kunt ook alle wettelijke informatie raadplegen.