Uw trouw wordt beloond met VIVIUM Comfort Deal

Uw belangrijkste basisverzekeringen zijn uw auto-, brand- en familiale verzekering. Als u deze drie verzekeringen groepeert in een VIVIUM Comfort Deal, dan krijgt u er heel wat mooie voordelen bovenop:

1. Lagere vrijstelling autoverzekering

De vrijstelling in uw omniumverzekering zakt als uw bonus-malus lager of gelijk is aan nul en als u uw wagen laat herstellen bij een Erkend Hersteller (of bij een totaal verlies van uw wagen).

Erkende Herstellers zijn garages waarmee VIVIUM een samenwerkingsakkoord heeft: zij staan garant voor een goede en snelle service. Het vrijstellingsvoordeel is geldig voor uw personenwagen en kan elk jaar opnieuw toegepast worden.

2. Geen vrijstelling brandverzekering

Hebt u een schadegeval van bijvoorbeeld 750 euro en een (klassieke) vrijstelling van 246 euro? Dan valt dankzij uw Comfort Deal die vrijstelling weg. En dat elk jaar opnieuw.

3. Extra voordelen

Van zodra u twee van de drie basisverzekeringen bundelt in een VIVIUM Comfort Deal, geniet u alvast van deze voordelen:

 • U betaalt naar keuze maar één globale premie meer.
 • U hebt een duidelijk overzicht van uw verzekeringen.
 • U kunt - via domiciliëring - maandelijks betalen, zonder extra kosten.

Uitsluitingen en beperkingen 

In het kader van de Vivium Comfort Deal, gelieve alle betreffende IPID fiches raaplegen (Vivium Auto - Vivium Woning - BA Privé Leven).

wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Documentatie