Zorg voor de bescherming van uw inkomen

Als zelfstandige kunt u het zich niet veroorloven lange tijd buiten strijd te zijn, door bijvoorbeeld ziekte of na een ongeval. De eerste maand ontvangt u geen enkele vergoeding en ook daarna is de uitkering van de sociale zekerheid maar erg bescheiden.Denk daarom aan een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Wat is een Gewaarborgd Inkomen?

Kunt u tijdelijk of zelfs blijvend niet meer werken door ziekte of na een ongeval? Met de verzekering Gewaarborgd Inkomen ontvangt u tot 80% van uw huidige inkomen zolang u arbeidsongeschikt blijft. Zo vermijdt u financiële problemen.

De 5 voordelen van een Gewaarborgd Inkomen

 1. U krijgt een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid bovenop de uitkering van het ziekenfonds .
 2. U kiest zelf hoe ruim uw bescherming moet zijn en hoe de uitkering berekend wordt.
 3. U beslist tegen welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid u zich verzekert (ziekte en/of ongevallen).
 4. De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar.
 5. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid krijgt u een uitkering tot uw pensioenleeftijd.

In de brochure Gewaarborgd Inkomen leest u uit welke waarborgen u kunt kiezen en wat de verschillende uitkeringssystemen zijn.

"Ik wil me richten op mijn herstel, en me geen financiële zorgen maken."

In een kort filmpje, gemaakt in samenwerking met Kanaal Z, vertelt Katrien Goris, zaakvoerder van No Nonsense in Antwerpen, meer over de voordelen van het Gewaarborgd Inkomen in de praktijk. Twee specialisten van Vivium vullen haar aan. Bekijk het filmpje hier.

 

Goed om weten 

Waarschijnlijk hebt u nog heel wat vragen. Hoeveel kost een Gewaarborgd Inkomen, waarop letten bij de keuze, wat is het verschil met een omzetverzekering, ... In onderstaande artikelen vindt u alvast heel wat antwoorden op uw vragen terug. 

Contacteer uw makelaar

Met uw Gewaarborgd Inkomen zijn niet al uw risico's gedekt. Ook de omzet van uw zaak komt in het gedrang als u afwezig blijft. Die beschermt u best met een Omzetverzekering. Voor uw bedrijfskosten ontwikkelden we een Non-Stop-Plan. Uw makelaar vertelt u er graag meer over.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gewaarborgd Inkomen zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche
Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt als:

 • Poging tot zelfmoord;
 • Subjectieve aandoeningen zonder objectieve symptomen of zonder medisch aantoonbare grond;
 • Het hanteren van wapens en springstoffen;
 • Misbruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen, verslaving of eender welke vorm van toxicomanie of alcoholisme;
 • Esthetische ingrepen;
 • Werken op hoogten van meer dan 15 meter. 

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie gelden de volgende bepalingen: 

Bij CVS en fibromyalgie is de tussenkomst beperkt tot een al dan niet onderbroken periode van 700 dagen. De periode van 700 dagen geldt éénmalig over de volledige looptijd van het contract

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gewaarborgd Inkomen is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Recht om vergeten te worden  

Ex-kankerpatiënten kunnen, in bepaalde gevallen, genieten van een ‘recht om vergeten te worden’ bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Meer informatie hierover kan u terugvinden op www.assuralia.be/nl/recht-om-vergeten-teworden/verzekering-gewaarborgd-inkomen.