Optionele waarborgen en packs

De optionele waarborgen en packs bij VIVIUM Woning

 

De basiswaarborgen van VIVIUM Woning kunt u uitbreiden met drie optionele waarborgen en drie packs:

 • Optionele waarborg Onrechtstreekse verliezen
 • Optionele waarborg Rechtsbijstand
 • Optionele waarborg Diefstal en vandalisme van de inhoud
 • Pack Woning Plus
 • Pack Tuin
 • Pack Diefstal Plus 

Optionele waarborg Onrechtstreekse verliezen

Onrechtstreekse verliezen zijn de onrechtstreekse kosten die voortvloeien uit een schadegeval. Denk bijvoorbeeld aan verplaatsingskosten, telefoonkosten of bijkomende expertisekosten. Met de optionele waarborg Onrechtstreekse verliezen wordt uw vergoeding voor het schadegeval met 10% verhoogd.

Optionele waarborg Rechtsbijstand

Na een schadegeval ontstaat soms een juridisch geschil. Om uw rechten te verdedigen, krijgt u graag hulp van juristen en andere experts. De optionele waarborg Rechtsbijstand vergoedt de kosten die deze juridische verdediging met zich meebrengt, tot het beloop van maximaal 50 000 euro (niet-geïndexeerd).De waarborg omvat zowel de onderhandelingen om tot een minnelijke schikking te komen, als het instellen van een gerechtvaardigde, gerechtelijke procedure.

Pack Woning Plus

Met het Pack Woning Plus verhoogt u de plafonds voor terugbetaling van de waarborgen uit uw basiscontract. U geniet bovendien van bijkomende dekkingen zoals goederen die zich op de vloer van de kelder bevinden, en voor televisie-, computer- en multimediaschermen.

Overzicht uitbreidingen van Pack Woning Plus.

Pack Tuin

Met het Pack Tuin zijn ook de goederen en planten in uw tuin beschermd tegen schade. Een hagelbui die uw serre of tuinhuis verwoest? Schade aan een zonneluifel of een terrasafsluiting? Schade aan uw zwembad? Allemaal verzekerd.

Overzicht uitbreidingen Pack Tuin.

Optionele waarborg Diefstal en Pack Diefstal Plus

Bij (een poging tot) diefstal of vandalisme is enkel de schade aan uw gebouw verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan een beschadigde deur of een ingeslagen ruit.

Om ook de inhoud van uw woning te verzekeren tegen diefstal, bijvoorbeeld uw juwelen, kunt u terecht bij de Optionele Waarborg Diefstal. Met het Pack Diefstal Plus, aansluitend op de optionele waarborg Diefstal, kunt u bovendien de vergoedingsgrenzen verhogen.

Een overzicht van de mogelijkheden bij optionele waarborg Diefstal en Pack Diefstal Plus.

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering Vivium Woning zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche. Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt als:

 • Schade door het niet verwarmen tijdens de vorstperiode (in het geval dat de installatie niet leeggemaakt werd);
 • Schade door grondwater of opstijgend vocht;
 • Schade door condensatie of stoom;
 • Schade aan de inhoud van een carport veroorzaakt door storm.

Er bestaan beperkingen:

 • Diefstal met geweld of bedreiging op de persoon wordt vergoed tot maximum 2.500 €, bij pack diefstal+ tot 5.000 € (Abex 730, optionele waarborg);
 • De maximale vergoeding voor bodemsanering is 6.000 € bij de basiswaarborgen maar tot 18.000 € met optitank-certificaat bij woning + (Abex 730);
 • Expertisekosten voor een onafhankelijke expert zijn  afhankelijk van de geschatte schade en kunnen nooit meer bedragen dan 12.500 €, tenzij het Pack Woning + is onderschreven (dan zijn de expertisekosten maximaal 24.727,37 €) (Abex 730).

Wettelijke bepalingen  

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Woning is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.