Keer terug
Hilde Vernaillen nieuwe voorzitter Assuralia
Image of the blog article

Assuralia, de Belgische beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft vandaag Hilde Vernaillen verkozen tot voorzitter. Ze volgt Hans De Cuyper (AG Insurance) op, die ondervoorzitter wordt.

Assuralia vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die actief zijn op de Belgische markt. Sinds 2015 is Hilde Vernaillen al ondervoorzitter van Assuralia. Naar aanleiding van haar benoeming hadden we een kort gesprek met haar.

Hilde, waarom hebt u dit voorzitterschap aanvaard?

Hilde: “Ik zie het voorzitterschap van Assuralia perfect in lijn met het engagement van de P&V Groep om bij te dragen aan een solidaire en duurzame samenleving. We doen dit door verzekeringen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen en ervoor te zorgen dat iedereen correct is verzekerd. Assuralia is een belangrijke gesprekspartner voor heel wat onderwerpen die hiertoe bijdragen. Voor alle duidelijkheid: ik blijf CEO van de P&V Groep. Hier ligt mijn prioriteit. Ik hoop ook dat dit voorzitterschap afstraalt op de P&V Groep. Als de sector mij vraagt om deze rol op te nemen, is dat een bewijs dat we als een belangrijke speler gezien worden.”

Wat zijn de uitdagingen voor de sector in de komende jaren?

Hilde: “Er zijn veel maatschappelijke uitdagingen waaraan de verzekeringssector constructief wil meewerken: betaalbare pensioenen en ziekenzorg, verbetering van de mobiliteit, transitie naar een koolstofarme economie, de verzekering van klimaatrisico’s … Voor de sector zelf zie ik een grote uitdaging in het vergroten van het vertrouwen dat mensen hebben in verzekeringen. Een betere kennis van verzekeringen en financiële zaken helpt daarbij via initiatieven als Wikifin van de FSMA en de website ABCverzekering. Dat alleen is niet genoeg: we moeten als sector ook aandacht blijven hebben voor een heldere en vlotte communicatie met onze klanten. Ten slotte zie ik ook een uitdaging liggen in preventie en bijstand. Klanten verwachten van verzekeraars meer dan alleen een verzekeringsproduct, maar ook dat ze hen bijstaan met advies en hulp op het vlak van veiligheid, mobiliteit, bescherming of gezondheid.”

Het Belgisch verzekeringslandschap wordt gekenmerkt door verschillende distributiekanalen. Verwacht u een evolutie voor een of meerdere van die kanalen?

Hilde: “De verzekeringsdistributie blijft in België merkwaardig veelzijdig en daardoor zeer rijk. En toch volgt elke verzekeringsgroep eigen keuzes. De tussenpersoon van vandaag is niet meer die van twintig jaar geleden. Consumenten worden vandaag geconfronteerd met een veelheid aan mogelijke verzekeringsoplossingen. De consument begeleiden in zijn keuze naar het voor hem gepaste product blijft dan ook een belangrijke troef.”

Lees ook het persbericht van Assuralia.

Meest gelezen