Zorg voor de bescherming van uw inkomen

Als zelfstandige kunt u het zich niet veroorloven lange tijd buiten strijd te zijn, door bijvoorbeeld ziekte of na een ongeval. Uw vangnet is immers niet hetzelfde als dat voor een werknemer of ambtenaar. Gelukkig kunt u het zelf aanvullen met de verzekering Gewaarborgd Inkomen. Dat zorgt voor financiële gemoedsrust, wat er ook gebeurt.

Wat is een Gewaarborgd Inkomen?

Kunt u tijdelijk of zelfs blijvend niet meer werken door ziekte of na een ongeval? Met de verzekering Gewaarborgd Inkomen ontvangt u tot 80% van uw huidige inkomen zolang u arbeidsongeschikt blijft. Zo vermijdt u financiële problemen.

De 5 voordelen van een Gewaarborgd Inkomen

 1. U krijgt een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid boven op de uitkering van het ziekenfonds.
 2. U kiest zelf hoe ruim uw bescherming moet zijn en hoe de uitkering berekend wordt.
 3. U beslist tegen welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid u zich verzekert (ziekte en/of ongevallen).
 4. De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar.
 5. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid krijgt u een uitkering tot uw pensioenleeftijd.

Welke oplossing past bij mij?

Iedere situatie is uniek, daarom is er niet één antwoord op die vraag. Neem contact op met uw makelaar om samen te kijken wat voor u de beste oplossing is. In de commerciële fiche leest u uit welke waarborgen u kunt kiezen en wat de verschillende uitkeringssystemen zijn. 

Goed om weten 

Waarschijnlijk hebt u nog heel wat vragen. Hoeveel kost een Gewaarborgd Inkomen, waarop letten bij de keuze, wat is het verschil met een omzetverzekering, ... In onderstaande artikelen vindt u alvast heel wat antwoorden op uw vragen terug. 

Contacteer uw makelaar

Met uw Gewaarborgd Inkomen zijn niet al uw risico's gedekt. Ook de omzet van uw zaak komt in het gedrang als u afwezig blijft, terwijl de kosten doorlopen. Die beschermt u best met een verzekering Omzet & Kosten. Uw makelaar vertelt u er graag meer over.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gewaarborgd Inkomen zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche
Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt als:

 • Poging tot zelfmoord;
 • Subjectieve aandoeningen zonder objectieve symptomen of zonder medisch aantoonbare grond;
 • Het hanteren van wapens en springstoffen;
 • Misbruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen, verslaving of eender welke vorm van toxicomanie of alcoholisme;
 • Esthetische ingrepen;
 • Werken op hoogten van meer dan 15 meter. 

In bepaalde gevallen is er een beperking in dekking. Bijvoorbeeld bij CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), fibromyalgie of burn-out gelden de volgende bepalingen; de verzekerde prestatie wordt toegekend gedurende een al dan niet onderbroken periode van maximum 730 kalenderdagen, cumulatief geteld over de looptijd van het contract. De periode van 730 dagen wordt verlengd met periodes van opname in een psychiatrisch ziekenhuis of in de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. De periode van 730 dagen geldt eenmalig over de volledige looptijd van het contract. Voor de aandoening burn-out geldt een wachttijd van drie maanden.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een bepaalde duur
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gewaarborgd Inkomen is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Recht om vergeten te worden  

Ex-kankerpatiënten kunnen, in bepaalde gevallen, genieten van een ‘recht om vergeten te worden’ bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Meer informatie hierover kan u terugvinden op www.assuralia.be.