Vivium is een merk van de P&V Groep.

De corporate governance vertaalt de wil van de P&V Groep om de reglementaire eisen strikt na te leven en haar historische waarden toe te passen. Bovendien streeft de corporate governance van de P&V Groep naar een klimaat van transparantie en vertrouwen tegenover de klanten, partners, vennoten en medewerkers.

De principes voor corporate governance van de P&V Groep zijn opgenomen in een charter dat op geregelde tijdstippen geëvalueerd wordt door de Raad van Bestuur. Dit charter omschrijft de structuur van de P&V Groep, de voorwaarden voor de samenstelling en werking van de bestuursorganen, en legt de regels vast voor de verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

Ontdek de volledige ‘Corporate Governance’.