Verzekering wagenpark

Als u meerdere bedrijfsvoertuigen heeft van eenzelfde categorie, kunt u alle verzekeringen van deze voertuigen groeperen in één verzekering voor uw volledige wagenpark. Dat geeft u in de eerste plaats enkele administratieve voordelen. Zo kunt u bijvoorbeeld vlotter uw nieuwe voertuigen verzekeren.

Gebundelde premies

Een tweede voordeel is dat alle premies voor uw bedrijfsvoertuigen gebundeld zijn: u hoeft dus maar één premie te betalen voor al uw bedrijfswagens samen. Zo behoudt u een mooi overzicht over uw uitgaven.

Uitsluitingen en beperkingen

In het kader van de Vivium Business Deal, gelieve alle betreffende IPID fiches raaplegen (Vivium Auto - Vivium Business Property - Arbeidsongevallen

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering  is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Documentatie

Bundel de verzekeringen voor uw bedrijf en geniet van de voordelen 

Met een VIVIUM Business Deal groepeert u de belangrijkste niet-levensverzekeringen voor uw zaak. Dat is niet alleen praktisch en overzichtelijk, u kunt zelfs tot 10% van uw premies terugkrijgen.

Ontdek de VIVIUM Business Deal