Zorg voor de bescherming van uw omzet

Krijgt u een ongeval of ziekte waardoor u lange tijd buiten strijd bent? Dan krijgt niet alleen uw inkomen een zware knauw, ook de omzet van uw zaak loopt fiks terug. Een Omzetverzekering beschermt u hiertegen.

Wat is een Omzetverzekering?

Een Omzetverzekering zorgt ervoor dat de omzet van uw bedrijf wordt veiliggesteld als u, als bedrijfsleider, door ziekte of een ongeval niet kunt werken. In dat geval krijgt uw vennootschap een maandelijks bedrag dat het omzetverlies door uw afwezigheid compenseert. Zo blijft tot 60% van de omzet behouden.

De Omzetverzekering wordt afgesloten door uw vennootschap en is een uitstekende aanvulling op een Gewaarborgd Inkomen. Daarom neemt u naast een verzekering Gewaarborgd Inkomen ook best een Omzetverzekering.

De voordelen van een Omzetverzekering

 • Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent.
 • De betaalde premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost.
 • U kunt de verzekering uitbreiden met een tweede zaakvoerder.
 • U hebt voor de maandelijkse uitkering tijdens uw arbeidsongeschiktheid keuze uit 3 uitbetalingssystemen.
 • Hoe vroeger u intekent, hoe voordeliger de premie.

“Omzetverlies door arbeidsongeschiktheid kan onze zaak serieus in moeilijkheden brengen”

In een kort filmpje vertelt Louis Henon, zaakvoerder van Forcado, gespecialiseerd in Portugese patisserie sinds 1982, meer over wat de Omzetverzekering betekent voor zijn bedrijf. Onze specialist vult aan. Bekijk het filmpje hier.

 

 

Goed om weten

Waarschijnlijk hebt u nog wel wat vragen. Wat is het verschil tussen een Omzetverzekering en een Gewaarborgd Inkomen, op welke manieren kan ik het inkomen van mijn gezin beschermen, welke verzekeringen moet ik afsluiten als zelfstandige, ... Onderstaande blogartikelen maken u alvast wat wijzer.

Vraag ernaar bij uw makelaar

Wilt u graag meer weten over de Omzetverzekering of het Gewaarborgd Inkomen? Of over de bescherming van uw zaak? Contacteer dan snel uw makelaar. Hij brengt uw persoonlijke situatie en wensen in kaart en kiest samen met u de beste formule.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Omzetverzekering zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche
Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt in geval van:

 • Poging tot zelfmoord;
 • Subjectieve aandoeningen zonder objectieve symptomen of zonder medisch aantoonbare grond;
 • het hanteren van wapens en springstoffen;
 • Misbruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen, verslaving of eender welke vorm van toxicomanie of alcoholisme;
 • Esthetische ingrepen;
 • Werken op hoogten van meer dan 15 meter. 

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie gelden de volgende bepalingen:

Bij CVS en fibromyalgie is de tussenkomst beperkt tot een al dan niet onderbroken periode van 700 dagen. De periode van 700 dagen geldt éénmalig over de volledige looptijd van het contract

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Omzetverzekering is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.