Zorg voor de bescherming van uw omzet en kosten

Krijgt u een ongeval of ziekte waardoor u lange tijd buiten strijd bent? Dan krijgt niet alleen uw inkomen een zware knauw, ook de omzet van uw zaak valt terug en dat terwijl veel kosten gewoon doorlopen. Onze verzekering Gewaarborgd Inkomen - Omzet & Kosten beschermt u hiertegen.

Wat is een Gewaarborgd Inkomen - Omzet & Kosten??

Gewaarborgd Inkomen – Omzet & Kosten is een verzekering waarbij u als zaakvoerder of zelfstandige maandelijks een rente krijgt uitgekeerd als u arbeidsongeschiktheid raakt door ziekte of een ongeval.

• Als u de verzekering als rechtspersoon afsluit, waarbij u zelf begunstigde bent en de zaakvoerder verzekerde, betreft de uitkering het verlies aan omzet inclusief bepaalde kosten voor de bedrijfsvoering.

• Sluit u de verzekering af als natuurlijk persoon als zelfstandige, met uzelf als begunstigde en verzekerde, betreft de uitkering het verlies aan inkomsten nodig voor bepaalde kosten voor de bedrijfsvoering.

De voordelen van een een Gewaarborgd Inkomen –  Omzet & Kosten

 • U verzekert de continuïteit van uw onderneming, ook als u buiten strijd bent.
 • De betaalde premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar
 • U kiest zelf hoe ruim uw bescherming moet zijn.
 • U hebt voor de maandelijkse uitkering tijdens uw arbeidsongeschiktheid keuze uit 3 uitbetalingssystemen.
 • Hoe vroeger u intekent, hoe voordeliger de premie. 

Goed om weten

Waarschijnlijk hebt u nog wel wat vragen. Wat is het verschil tussen een Omzetverzekering en een Gewaarborgd Inkomen? Op welke manieren kan ik het inkomen van mijn gezin beschermen? Welke verzekeringen moet ik afsluiten als zelfstandige? De onderstaande blogartikelen maken u alvast wat wijzer.

Vraag ernaar bij uw makelaar

Met een Gewaarborgd Inkomen – Omzet & Kosten zijn niet al uw risico's gedekt. Wilt u ook uw inkomen te beschermen, dan heeft u daarnaast een verzekering Gewaarborgd Inkomen nodig. Voor een advies op maat contacteert u best uw makelaar. Hij brengt uw persoonlijke situatie en wensen in kaart en kiest samen met u de beste formule.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Omzetverzekering zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche
Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt in geval van:

 • Poging tot zelfmoord;
 • Subjectieve aandoeningen zonder objectieve symptomen of zonder medisch aantoonbare grond;
 • het hanteren van wapens en springstoffen;
 • Misbruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen, verslaving of eender welke vorm van toxicomanie of alcoholisme;
 • Esthetische ingrepen;
 • Werken op hoogten van meer dan 15 meter. 

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie gelden de volgende bepalingen:

Bij CVS en fibromyalgie is de tussenkomst beperkt tot een al dan niet onderbroken periode van 700 dagen. De periode van 700 dagen geldt éénmalig over de volledige looptijd van het contract

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Omzetverzekering is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.