Ongevallenverzekering 24/24

Ongevallenverzekering 24/24

Als zelfstandig zaakvoerder bent u niet verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van uw medewerkers. U krijgt dus geen vergoeding als u lange tijd of blijvend arbeidsongeschikt bent na een ongeval. Een ongevallenverzekering 24/24 biedt hiervoor de oplossing. Deze ongevallenverzekering is specifiek bedoeld voor bedrijfsleiders.

Waarborgen

Met een ongevallenverzekering 24/24, bent u na een ongeval in uw privé- of beroepsleven zeker van:

 • een overeengekomen vervangingsinkomen bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;
 • een vergoeding voor uw nabestaanden in geval van overlijden: begrafeniskosten, rente voor uw partner en kinderen;
 • de terugbetaling van medische, heelkundige, farmaceutische kosten en verplegingskosten.

Praktisch

 • De premie wordt berekend in functie van uw gekozen basisloon en de aard van uw activiteit.
 • U kunt een ongevallenverzekering 24/24 afsluiten door ofwel de arbeidsongevallenverzekering van uw medewerkers uit te breiden, of door een aparte verzekering te nemen.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Arbeidsongevallenverzekering – Vivium Business Accidents zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche

Wat is niet verzekerd? 

 • Zoals voorzien in de wet arbeidsongevallen*: 
  • Ongevallen die niet voldoen aan de definitie van arbeidsongeval of arbeidswegongeval en ongevallen die met opzet gepleegd zijn;
  • Beroepsziekten en andere aandoeningen die geen gevolg zijn van een (arbeids)ongeval;
  • Arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen omwille van ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk. (Wij zullen tussenkomen maar de uitgaven van de verzekeringnemer terugvorderen)
 • Bepaalde gebeurtenissen worden in de optionele waarborgen uitgesloten.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • Voor de wettelijke waarborg bepaalt de wet* de omvang van de vergoedingen en dus ook de beperkingen;
 • Voor bepaalde optionele waarborgen gelden vergoedingslimieten:
  • Bij verergering van een voorafbestaande medische toestand wordt enkel de verergering vergoed en niet de voorafbestaande toestand; 
  • Bij volledige tijdelijke ongeschiktheid van meer dan 7 dagen en op vertoon van bewijsstukken is huishoudelijke hulp voorzien tot het beloop van 2.000 €.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Arbeidsongevallenverzekering- Vivium Business Accidents is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Bundel de verzekeringen voor uw bedrijf en geniet van de voordelen 

Met een VIVIUM Business Deal groepeert u de belangrijkste niet-levensverzekeringen voor uw zaak. Dat is niet alleen praktisch en overzichtelijk, u kunt zelfs tot 10% van uw premies terugkrijgen.

Ontdek de VIVIUM Business Deal