Niet-Fiscaal sparen en beleggen

Waarom niet-fiscaal sparen & beleggen via Vivium? 

We willen allemaal bepaalde dromen of projecten realiseren. Om deze toekomstige projecten te financieren, kunt u via het niet-fiscaal sparen van Vivium geleidelijk aan een kapitaal opbouwen. Of u kunt uw bestaand vermogen spreiden en op zoek gaan naar een potentieel hoger rendement.

Risicospreiding

Naargelang uw voorkeur spaart of belegt u zowel met een gewaarborgd rendement (tak 21) of in fondsen, zonder gegarandeerd rendement (tak 23)

Flexibiliteit

De manier waarop u spaart of belegt, kan u te allen tijde laten aanpassen 

Beschikbaarheid

Op het gedeelte dat u in tak 23 investeert, betaalt u zeer beperkte uitstapkosten. Vanaf het 4de jaar kan u dit gedeelte (gedeeltelijk of volledig) kosteloos opnemen. Op het gedeelte in tak 21 betaalt u geen uitstapkosten op einddatum van het contract.

Investeer zonder expert te zijn

Indien u kiest voor een van onze beleggingsfondsen, worden die actief door specialisten beheerd, zodat u die niet moet opvolgen. Onze experts reageren onmiddellijk en gepast op beurstendensen.

Beleggingskeuze

Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt uw makelaar samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

In tak 21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 0,45% of van 0% op uw stortingen. Voor uw toekomstige stortingen kan Vivium deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van Vivium kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. U kiest zelf of u deze winstdeelname in tak 21 of in tak 23 investeert.

Kiest u voor tak 23, dan hangt uw rendement af van een onderliggend beleggingsfonds. Doet het fonds het goed, dan profiteert u mee. Maar tak 23 houdt ook meer risico in.

Lees meer over ons aanbod tak 23 beleggingsfondsen op de fondsenpagina

U kan ook kiezen voor een combinatie van tak 21 & tak 23. Zo kiest u zelf hoe u uw premies verdeelt tussen de twee luiken. Het voordeel van het flexibele combi-contract is dat u in de loop van uw contract uw verdeling voor opgebouwde reserves of toekomstige premies kan aanpassen.

Fiscaliteit 

Premietaks

2% op de premie en op elke bijstorting


Taxatie uitkering tak 21

U bent roerende voorheffing verschuldigd tijdens de eerste 8 jaar nadat uw tak 21 verzekeringsrekening geactiveerd werd:

 • Bij de uitkering van een bedrag uit tak 21.
 • Bij een overstap van tak 21 naar tak 23.

De roerende voorheffing bedraagt 30%, toegepast op een rendement berekend op basis van de wettelijke forfaitaire interestvoet van 4,75%.


Taxatie uitkering tak 23

De uitkering wordt niet belast.

Taxatie uitkering bij overlijden

Bij overlijden is er nooit roerende voorheffing verschuldigd. Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan wel onderworpen zijn aan erfbelasting.


Beurstaks bij uitstap

U betaalt geen beurstaks op tak 21, noch op tak 23.

Kosten

 Instapkosten

Max. 7% op elke premiestorting

Beheerskosten

Op tak 21:

 • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0,45%.
 • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%.
  De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen. Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022.

Op tak 23 betaalt u een jaarlijkse beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25%, afhankelijk van het gekozen fonds

Uitstapkosten

Op tak 21: 5% met een minimum van 75 euro. De laatste 5 jaar van de overeenkomst dalend met 1% per jaar. Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum. 

Op tak 23: het eerste jaar 3%, het tweede jaar 2%, het derde jaar 1%, vanaf het vierde jaar geen uitstapkosten meer.

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefichesKey Information Documents (KIDS) en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.