Huispersoneel

Huispersoneel

Hebt u een poetsvrouw of tuinman? Komt er soms een babysit op de kinderen passen? Huurt u soms een klusjesman voor het onderhoud van uw tuin? De verzekering arbeidsongevallen voor huispersoneel verzekert het personeel dat werk verricht in uw huishouden.

De verzekering huispersoneel is een wettelijk verplichte verzekering die uw personeel niet enkel verzekert in uw woning maar ook op weg naar en van het werk!

Wat vergoedt de verzekering huispersoneel?

Deze verzekering zal de vergoedingen betalen na een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval en dit volgens de normen van de wet:

 • tijdelijke ongeschiktheid (dagvergoeding);
 • blijvende economische ongeschiktheid;
 • overlijden;
 • begrafeniskosten;
 • medische kosten.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering VIVIUM  Huispersonneel zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche. Zijn niet gedekt:

 • Beroepsziekten of ziekten die niet het gevolg zijn van het arbeidsongeval;
 • Ongevallen voortvloeiend uit opzet;
 • Een werknemer die in opdracht van een bedrijf werkzaamheden verricht bij privégezinnen (bv. met dienstencheques).

Voor de wettelijke waarborg bepaalt de wet* de omvang van de vergoedingen en dus ook de beperkingen:

 • Bij het overlijden van de getroffene ten gevolge van een arbeidsongeval wordt o.a. aan de weduwe(naar) een levenslange rente betaald van 30% op het gemiddelde dagloon;
 • Bij het overlijden door een arbeidsongeval is de vergoeding voor de begrafeniskosten gelijk aan dertig maal het gemiddeld dagloon;
 • Voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid vergoedt de arbeidsongevallenverzekering standaard 90% van het basisloon (tot maximum het wettelijk loonplafond).

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Huispersonneel is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.