Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering

U geniet samen met uw gezin volop van het leven. U werkt hard en uw gezin heeft geen financiële zorgen. Maar wat als u er niet meer bent en uw inkomsten vallen weg? Hoe moet het dan verder met uw gezin?

Met de overlijdensverzekering van Vivium kunnen uw nabestaanden na uw overlijden verder zonder financiële problemen.

Wat zijn de voordelen van een overlijdensverzekering?

  • Voor een bescheiden bedrag verzekert u uw gezin van financiële zekerheid tijdens de meest risicovolle periodes. U kiest zelf wanneer dat is en hoe lang een periode duurt.
  • Ook het uit te keren bedrag kiest u zelf: u kunt immers zelf het best inschatten wat uw uitgaven zijn én wat uw actuele budget is.
  • Naargelang uw keuze kunt u de premies al dan niet aftrekken van uw belastingen in de rubriek langetermijnsparen of pensioensparen.

Tip: hoe jonger u bent, hoe lager uw premie!

Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van een overlijdensverzekering die de terugbetaling waarborgt van het kapitaal van een hypothecair krediet voor de verbouwing of verwerving van de eigen en enige gezinswoning van de kandidaat-verzekeringsnemer. Raadpleeg uw makelaar voor meer informatie.

 

De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.