Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is een aantrekkelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop uw wettelijk pensioen. Dat laatste bedraagt gemiddeld 60% van uw laatste loon, wat dikwijls niet volstaat om u levensstandaard te behouden. En dat is niet het enige: wist u dat u met pensioensparen jaarlijks een mooi fiscaal voordeel geniet? 

Alle duurzaamheidsinformatie over dit product vindt u bij ons duurzaamheidsbeleid.

Hoe werkt pensioensparen? 

Hoe langer de spaartermijn, hoe groter uw pensioenspaarpot aan het einde van de rit zal zijn. Dus maakt u maar beter zo snel mogelijk werk van uw pensioenspaarplan! 

 

Belastingvoordeel van pensioensparen

Pensioensparen is niet enkel geld opzij zetten voor later, u profiteert ook op meerdere vlakken van een mooi belastingvoordeel: 

 • U krijgt jaarlijks 30% of 25% terug via een belastingvermindering bij uw jaarlijkse afrekening (verhoogd met gemeentetaks). De hoogte van dit bedrag hangt af van uw gekozen maximumbedrag. Zo kunt u ervoor kiezen om jaarlijks het standaardbedrag (1.020 euro voor 2024) te storten, of zelfs extra kapitaal opbouwen (tot 1.310 euro voor 2024). Spaart u bijvoorbeeld 1.020 euro, dan krijgt u een belastingvoordeel van 30% en krijgt u 306 euro terug. Kiest u dan weer voor 1.310 euro, dan bedraagt uw voordeel 25%. En krijgt u dus 327,50 euro terug van de fiscus. 
 • Op uw 60ste betaalt u slechts 8% taks op uw gespaarde kapitaal. Alle stortingen na uw 60ste verjaardag blijven fiscale voordelen opleveren. Alleen betaalt u er geen eindbelasting meer op! 
 • U betaalt geen taksen op de premies die u stort.
 • U kunt nog meer fiscaal voordeel krijgen indien u naast pensioensparen ook spaart via  langetermijnsparen  . 

Liever voor uw 60ste verjaardag uw spaargeld opvragen? Dat kan, al betaalt u dan wel extra uitstapkosten. Ook bedraagt de belasting dan 33% (verhoogd met de gemeentebelasting), in plaats van het gunstige tarief van 8%.***

 

Pensioensparen via Tak 21 en/of Tak 23

Bij Vivium kunt u enerzijds kiezen voor 100% zekerheid door volledig te sparen in een Tak 21-levensverzekering. Anderzijds kunt u ook mikken op een potentieel hoger rendement, door uw premies onder te brengen in een Tak 23-levensverzekering. Liever het beste van twee werelden? Dan kiest u gewoon een combinatie van Tak 21 en Tak 23! 

 • Spaarbedrag
  Concreet legt u bij pensioensparen jaarlijks een bedrag opzij. Voor 2024 geldt een maximumbedrag van 1.020 euro of 1.310 euro – dat kiest u zelf. Daar krijgt u het volgende jaar dan een belastingvoordeel op van respectievelijk 30% en 25%.
   
 • Rendement
  Kiest u voor een tak 21-levensverzekering, dan krijgt u een gegarandeerde rentevoet van 1,70%* of 0%*. Jaarlijks kunt u daarbovenop een winstdeelname ontvangen, afhankelijk van de resultaten van Vivium. 

  Stort u uw premies in een tak 23-levensverzekering, dan spaart u via fondsen en  maakt u kans op een hoger rendement. Let wel: de prestaties van  fondsen zijn afhankelijk van de beurs en kunnen ook lager of negatief zijn. Hoe langer uw spaarhorizon, hoe meer u het risico op verlies kunt beperken. U kunt ook kiezen voor een combinatie van beide: een belegging in zowel tak 21 als tak 23.
   
 • Flexibiliteit
  De premie die u spaart kunt u steeds aanpassen, zolang u rekening houdt met het wettelijk maximum. U kunt zo nodig uw stortingen zelfs even ‘on hold’ zetten. 
  Ook de beleggingswijze is zeer flexibel en kunt u op elk moment wijzigen. Zo kunt u opteren om te starten in een tak 23-formule met dynamische fondsen en, naarmate u ouder wordt, meer veiligheid in te bouwen door zowel uw reserves als de premie in defensievere fondsen te investeren. U kunt ook opteren om uw reserve in tak 23 volledig over te dragen naar een vastrentende tak 21-formule. 
   
 • Looptijd
  Een contract pensioensparen loopt minimaal 10 jaar en minimaal tot uw 65 jaar. Om een contract af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn en jonger dan 65 jaar.**

 

Welke aanvullende waarborgen kunt u afsluiten? 

U kunt uw pensioenspaarplan uitbreiden met twee extra waarborgen.

Kapitaal overlijden

Extra zekerheid bieden aan uw familie? Kies dan voor een kapitaal overlijden en zorg voor financiële gemoedsrust wanneer u er niet meer bent. Stel, u verzekerde een kapitaal overlijden van 25.000 euro. Wanneer u overlijdt, dan krijgen uw nabestaanden die hele som gestort. Had u intussen al een hogere reserve opgebouwd? Dan krijgen ze dat verhoogde bedrag. 

Arbeidsongeschiktheid

Vivium biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kunt beide formules combineren in uw pensioenspaarplan. 

 1. Vivium betaalt de premie van uw pensioenspaarplan verder zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenkapitaal blijft dus verzekerd. 
 2. Vivium betaalt een rente uit gedurende de periode waarin u niet kunt werken.

 

Interessante weetjes over het pensioensparen en uw belastingvoordelen

Bent u te jong of te oud voor pensioensparen?

Enkele veelgestelde vragen

Tak 21 is een manier om geld te sparen. Niet op een traditioneel spaarboekje, maar bij een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 21 wordt dan ook wel een spaarverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijnmet de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank.

Ontdek hoe een Tak 21-verzekering werkt en wat de voordelen zijn 

Tak 23 is een manier om geld te beleggen. Niet rechtstreeks op de beurs, maar via een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 23 wordt dan ook wel een beleggingsverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijn met de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank, zonder dat de verzekeringsnemer zich actief met beleggen hoeft bezig te houden.

Ontdek hoe een Tak 23-verzekering werkt en wat de voordelen zijn 

Spaart u voor uw pensioen of belegt u via een Tak 21-verzekering? Dan is uw opbrengst op lange termijn nog steeds hoger dan bij een doorsnee spaarboekje maar zeker niet meer zoals vroeger. De gewaarborgde rentevoet staat op dit moment immers op een zeer laag peil. Voor wie bereid is wat meer risico te nemen, biedt Vivium een aantal alternatieven in Tak 23 of via een combinatie van een Tak 21- en Tak 23-product. Zo mikt u op een hoger rendement.

Ontdek welke verschillen er zijn 

Klantenzone MyVivium

Hebt u een levensverzekering bij Vivium? Dan hebt u automatisch toegang tot onze klantenzone MyVivium. Daar vindt u op elk moment uw gespaarde vermogen en de samenstelling ervan, plus de belangrijkste documenten.

Ontdek het hier

Hoeveel kost pensioensparen? 

Op uw pensioenspaarcontract zijn drie kosten van toepassing: 

Instapkost

 • Max. 6,7% op elke premiestorting.

Beheerskost

 • Tak 21: 
  • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement hoger dan 0%.
  • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%.
   De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen. Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022
 • Tak 23: beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25% afhankelijk van het gekozen fonds. De beheerskost per fonds vindt u in het beheersreglement

Uitstapkosten (bij opname voor eindleeftijd)

 • Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum.
 • 5% met een minimum van € 159,72 (geïndexeerd bedrag, basisbedrag 75,00 EUR in 1988). Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. 
 • Er is geen uitstapkost indien de opname gebeurt na de wettelijke pensioenleeftijd en op voorwaarde dat het contract al minstens 10 jaar loopt. Een gedeeltelijke opname is op dat ogenblik mogelijk voor zover er minimaal 5.000 EUR wordt opgevraagd en het restsaldo van de polis minimaal 5.000 EUR bedraagt.

Een volledig overzicht vindt u in de financiële infofiche pensioensparen of langetermijnsparen.

Overdrachtskosten

Overstapkost tussen tak23-fondsen of van tak23 naar tak21

 • Vergoeding van 0,5% op het overgedragen bedrag met een maximum van 159,72 EUR (2024) geïndexeerd tegen het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basisbedrag 75 EUR in 1988). Er geldt één gratis overdracht per kalenderjaar, zowel tussen de tak 23-fondsen onderling, als vanuit het tak 23-gedeelte naar het tak 21-gedeelte. Overdrachten vanuit het cashfonds naar andere tak 23-fondsen zijn altijd gratis.

Overstapkost van tak 21 naar tak23

 • Een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. 

 

Bij pensioensparen kan een fiscale afhouding van toepassing zijn bij een gedeeltelijke overdracht binnen een contract.

 

Meer weten over pensioensparen bij Vivium?

In de financiële infofiches  vindt u alle informatie over de waarborgen, het rendement en de kosten van pensioensparen bij Vivium. Hebt u nog vragen of wilt u een contract afsluiten?
Contacteer dan uw makelaar, die uw persoonlijke situatie en wensen graag in kaart brengt. 

 

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefiches en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via info@ombudsman-insurance.be. 
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.

 

 

*Deze gewaarborgde intrestvoeten zijn van toepassing voor contracten afgesloten vanaf 01/05/2023. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract.

**De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

***De wetgever kan het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.