Familiale verzekering

Een ongeluk is snel gebeurd. Zelfs een kleine onoplettendheid kan voor flink wat schade zorgen bij buren, voorbijgangers, gasten ...

Ongelukken kunnen we jammer genoeg niet vermijden, de vervelende kosten wél. De familiale verzekering van Vivium (BA Gezin) dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid voor schade aan anderen in zeer uiteenlopende gevallen en vermijdt dat u zelf voor de zware kosten moet opdraaien. Enkele voorbeelden:

 • U leent het nieuwe fototoestel van een goede vriendin en laat het per ongeluk vallen.
 • Uw dochtertje struikelt in de winkel over haar veter en trekt in haar val een rek om met vazen.
 • Uw partner huurt materiaal in een doe-het-zelf-zaak en laat het vallen waardoor het beschadigd raakt.
 • Uw driejarig zoontje loopt in een onbewaakt moment de straat over. Een aankomende vrachtwagen wijkt net op tijd uit en raakt een rij geparkeerde voertuigen.
 • U wijkt met uw elektrische fiets uit voor enkele spelende kinderen en rijdt daarbij een voetganger aan.

Dekking van uw hele gezin

Uw familiale verzekering dekt alle schade die veroorzaakt wordt door:

 • uzelf
 • uw samenwonende partner
 • elk gezinslid dat onder uw dak woont
 • eventueel uw niet-inwonende kinderen
 • uw huispersoneel (tuinman, gezinshulp, ...) terwijl zij in uw privé-dienst handelen
 • uw gelegenheidsbabysitter of –huisdierenverzorger voor fouten tijdens het toezicht

Bescherm uw gezin ook tegen juridische kosten

Veel te vaak mondt ruzie over een schadegeval uit in een rechtszaak. Naast veel spanning en stress kost zo'n procedure ook veel geld.

Onze aansprakelijkheidsverzekering neemt heel wat zorgen uit uw handen en neemt uw burgerlijke verdediging waar.

Voor uw buitencontractueel verhaal op de aansprakelijke als uzelf schade lijdt, en voor uw strafrechtelijke verdediging bij schade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent, kunt u rekenen op de rechtsbijstandverzekering van Arces.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium BA Gezin zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche. Ongeacht de gekozen formule, Vivium vergoedt nooit de schade:

 • Schade die veroorzaken zijn van uw beroepsactiviteiten
 • Schadegevallen i.v.m. contracten, tenzij deze die vermeld zijn onder 'wat is verzekerd'
 • Schadegevallen waarop de wettelijk verplichte automobielverzekering van toepassing is.

De waarborg BA is verzekerd, per schadegeval, tot beloop van:

 • 26.500.000 euro* voor lichamelijke schade
 • 7.000.000 euro* voor materiële schade
 • 25.000 euro voor schade aan goederen en dieren die u tijdelijk onder uw bewaking heeft.
 • Er is een vrijstelling van 262,50 euro* per schadegeval voor materiële schade, * de bedragen met * volgen de index van de consumptieprijzen, met als basis de index van november 2018 (basis 2013 = 100). De andere bedragen zijn niet geïndexeerd.

In het kader van de waarborg Rechtsbijstand bent u niet verzekerd voor:

 • schadegevallen i.v.m. het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en slopen van onroerende goederen waarbij de tussenkomst van een architect en/of de toestemming van een bevoegde autoriteit wettelijk vereist is.

Het maximaal verzekerde bedrag per schadegeval bedraagt 50.000 euro, ongeacht het aantal betrokken verzekerden. Dit bedrag wordt teruggebracht tot 25.000 euro voor de strafrechtelijke borgstelling en tot 15.000 euro voor de contractuele geschillen met de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid, de insolventie van derden en de voorschotten.

 • Er wordt niet overgegaan tot een gerechtelijke procedure als de inzet van het geschil kleiner is dan 500 euro (en kleiner dan 2.500 euro voor geschillen voor het Hof van Cassatie en voor het burgerlijk verhaal bij een arbeidsongeval als dit soort schade niet vergoedbaar is door de arbeidsongevallenwetgeving).

Heeft het nieuw Belgisch Burgerlijk Wetboek 6 invloed op uw familiale verzekering? Ontdek het antwoord op deze en andere vragen in dit blogartikel.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium BA Gezin is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

3 dingen die u niet wist over de familiale verzekering
 

Meerdere verzekeringen afsluiten bij Vivium?
Ontdek uw voordelen

Een brand-, auto- of familiale verzekering bij Vivium? Vanaf twee gezinscontracten belonen we u met enkele mooie verzekeringsvoordelen in het kader van de VIVIUM Comfort Deal.

Ontdek ze hier