Hierna vindt u:

 • een toelichting bij de integratie van duurzaamheidscriteria in ons productaanbod

 • een overzicht van alle SFDR-duurzaamheidsinformatie van de beleggingsopties binnen onze producten

 • informatie over de bevraging van uw duurzaamheidsvoorkeuren en de indeling in de categorieën A, B en C.

Hoe de P&V Groep duurzaamheidscriteria integreert in haar productaanbod

De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat investeringen in bedrijven en sectoren die aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling op gebied van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) op termijn de beste keuzes zijn.

Deze overtuiging zetten we om in de praktijk door een aantal principes toe te passen in ons aanbod verzekeringsproducten en dit via ons beleggingsbeleid voor tak 21 en tak 23.

Alle info vindt u in het SFDR Precontractueel document.  

Duurzaamheidsinformatie van onze producten

De duurzaamheidsinformatie voor de beleggingsopties bestaat uit een precontractuele, periodieke en online informatie die u hierna kan terugvinden.

Periodieke verslagen: voor de tak 23-fondsen in onderstaande tabel wordt een periodieke verslaggeving over 2022 gepubliceerd zodra mogelijk. De nodige gegevens dienen overgemaakt te worden door de externe asset managers van de onderliggende fondsen, die daartoe eerst hun boekjaar dienen af te sluiten. Raadpleeg regelmatig deze pagina voor een update, wij volgen dit op de voet op.

 

Voor de producten IPT, (s)VAPZ, VAPZ-RIZIV, POZ, pensioensparen, langetermijnsparen en niet-fiscaal sparen en beleggen.

Beleggingsoptie 

Beheerder

SFDR-classificatie

Fiche  duurzaamheid 

Online info duurzaamheid

Periodiek verslag

Tak 21

P&V Groep

Artikel 8

PDF

INFO

 

Stability Fund

Degroof-Petercam

Artikel 8

PDF

INFO

PDF

Balanced Low Fund

Degroof-Petercam

Artikel 8

PDF

INFO

PDF

Balanced Fund

Degroof-Petercam

Artikel 8

PDF

INFO

PDF

Dynamic Fund

Degroof-Petercam

Artikel 8

PDF

INFO

PDF

Dynamic Multi Fund

Shelter IM

Artikel 8

PDF

INFO

PDF

PTAM Global Allocation Fund

HANSAINVEST

Artikel 8

PDF

INFO

 

Global Sustainable Equities ETF*

Blackrock

Artikel 8

PDF

INFO

 

Global Climate Change Equities ETF*

Amundi

Artikel 8

PDF

INFO

 

Euro Corporate SRI Bonds ETF*

Amundi 

Artikel 8

PDF

INFO

PDF

FFG Global Flexible Sustainable Fund

Funds For Good

Artikel 8

 PDF

INFO

PDF

Europe Sustainable Fund*

Degroof-Petercam

Artikel 8

PDF

INFO

PDF

Healthcare Fund*

Fidelity

Artikel 8

PDF

INFO

 

Water ETF*

Amundi

Artikel 8

PDF

INFO

PDF

Energy Transition Fund*

KBI Global Investors

Artikel 8

PDF

INFO

PDF

Money Market SRI Fund

Amundi 

Artikel 8

PDF

INFO

PDF

*niet beschikbaar voor het product pensioensparen

 

Om de duurzaamheid van een beleggingsoptie makkelijker te kunnen inschatten, introduceerde Europa een standaard: de SFDR.  Er zijn drie categorieën:

 • Artikel 6: fondsen waarin duurzaamheid geen rol van betekenis heeft
 • Artikel 8: fondsen die klimaat-, milieu- of sociale kenmerken actief bevorderen
 • Artikel 9: fondsen die zich specifiek richten op het behalen van een duurzaamheidsdoel. Duurzaamheid is hier een verbindend en verplicht aspect.

Voor het aanbod Vivium Selection

Product

SFDR-classificatie

Fiche  duurzaamheid 

Online info duurzaamheid

Active Defensive

Artikel 8

PDF INFO

Active Balanced

Artikel 8

PDF

INFO

Active Dynamic

Artikel 8

PDF

INFO

Active Dynamic Plus

Artikel 8

PDF

INFO

Passive Defensive

Artikel 8

PDF

INFO

Passive Balanced

Artikel 8

PDF

INFO

Passive Dynamic

Artikel 8

PDF

INFO

Passive Dynamic Plus

Artikel 8

 PDF

INFO

Om de duurzaamheid van een beleggingsoptie makkelijker te kunnen inschatten, introduceerde Europa een standaard: de SFDR.  Er zijn drie categorieën:

 • Artikel 6: fondsen waarin duurzaamheid geen rol van betekenis heeft
 • Artikel 8: fondsen die klimaat-, milieu- of sociale kenmerken actief bevorderen
 • Artikel 9: fondsen die zich specifiek richten op het behalen van een duurzaamheidsdoel. Duurzaamheid is hier een verbindend en verplicht aspect.

Duurzaamheidsvoorkeuren

Bij het advies dat u krijgt voor uw spaar- en beleggingsverzekeringen, houdt uw makelaar ook rekening met uw duurzaamheidsvoorkeuren. Eventuele specifieke voorkeuren op dit vlak worden in kaart gebracht bij de beoordeling van de geschiktheid van een product en de beleggingsopties. Hiertoe worden de beleggingsopties ingedeeld bij één of meerdere categorieën die hieronder opgesomd  worden. 

Uw makelaar zal samen met u nagaan welk product het best overeenstemt met uw duurzaamheidsvoorkeuren en aangeven wanneer dit niet mogelijk zou zijn binnen ons aanbod. Duurzaamheid is natuurlijk maar één onderdeel van uw profiel. Daarom zal uw makelaar samen met u bekijken of uw duurzame investeringen verenigbaar zijn met uw financiële mogelijkheden en verwachtingen.

Indeling in drie duurzaamheidscategorieën:

 • Categorie C: Is het voor u belangrijk dat de beleggingen rekening houden met een mogelijke negatieve impact op mens, milieu of maatschappij? CO2-uitstoot, schade aan biodiversiteit of ongelijke beloningen tussen mannen en vrouwen zijn enkele voorbeelden van nadelige effecten.
 • Categorie B: Wilt u duurzame beleggingen, eventueel volgens een bepaald minimum? Dit zijn beleggingen die een specifieke en meetbare impact nastreven op ecologisch of sociaal vlak, zoals bepaald door de SFDR. (SFDR: de Sustainable Finance Disclosure Regulation of verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector bestaat uit informatieverplichtingen over de organisatie, diensten en producten om de prestaties op duurzaamheidsvlak te standaardiseren)
 • Categorie A: Heeft u een voorkeur voor taxonomie-beleggingen, eventueel volgens een bepaald minimum? Dit zijn beleggingen in economische activiteiten die door de Europese Commissie als ‘groen’ worden beschouwd. Tot nader order kunnen wij geen beleggingsopties aanbieden binnen deze categorie A, dit omdat de rapportering door emittenten onder de EU-Taxonomie op 1 januari 2023 nog niet beschikbaar is.

 

Meer informatie over deze categorieën kan u vinden in de toelichtingsfiche en in de folder op www.abcverzekering.be.