Tijdelijke overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering - Key-Man Verzekering

Uw zaak is uw levenswerk. Als bedrijfsleider bent u cruciaal om uw onderneming draaiende te houden. Uw werknemers, klanten en leveranciers steunen op u. 

Maar wat als u plots wegvalt? Kan de onderneming dan verder zonder u?

Het overlijden van een sleutelfiguur, brengt voor uw onderneming heel wat kosten met zich mee:

 • activiteiten of dossiers vallen stil;
 • investeringskredieten kunnen niet meer afbetaald worden;
 • verlies van cruciale kennis;
 • dure zoektocht naar een vervanger;
 • in het ergste geval: noodgedwongen vereffening van uw zaak en uitbetalen van de schuldeisers.

De VIVIUM Key-Man Verzekering - zuurstof voor uw onderneming

De VIVIUM Key-Man Verzekering keert een kapitaal uit aan de onderneming, wanneer de sleutelfiguur overlijdt. Zo kan de vennootschap de financiële gevolgen opvangen of overbruggen.

Key-Man-Verzekering

De belangrijkste kenmerken van de Key-Man Verzekering:

 • uw vennootschap sluit de verzekering af en ontvangt het kapitaal als de verzekerde sleutelfiguur overlijdt;
 • de premie is aftrekbaar als beroepskost. De uitkering wordt beschouwd als een bedrijfsinkomen en is belastbaar bij de bedrijfswinst; 
 • een Key-Man Verzekering is mogelijk als tijdelijke overlijdensverzekering (vast kapitaal) of als een schuldsaldoverzekering (voor het indekken van een investeringskrediet).

 

Tips

 1. Sluit zo snel mogelijk een Key-Man Verzekering af: hoe jonger u bent, hoe lager de premie.
 2. Combineer uw Key-Man Verzekering met een IPT. Zo ondersteunt uw onderneming uw pensioenopbouw.luit zo snel mogelijk een overlijdensverzekering af: hoe jonger u bent, hoe lager uw premie.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract wordt gesloten voor de duur vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • Deze verzekering is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.