Verzekeringen afgestemd op uw restaurant of café

U doet er alles aan om van uw zaak een plek te maken die door de klanten wordt gewaardeerd en voor u en uw personeel rendabel is. Om de continuïteit ervan te beschermen, stelt Vivium u het Pack Horeca voor. Die bundelt in één pakket extra horecaspecifieke waarborgen voor alle onmisbare verzekeringen voor uw zaak, uzelf en uw personeel.

Waarvoor bent u verzekerd in het Pack Horeca? 

VIVIUM Business Property

de brandverzekering

Deze basisverzekering biedt u een optimale bescherming tegen de financiële gevolgen van schade aan uw zaak door brand, storm... Het Pack Horeca voorziet daarenboven specifieke extra beschermingen voor restaurants en cafés, zoals:

  • Vergoeding van schade aan goederen in uw koelkasten (inclusief wijnkasten) door een stroomonderbreking.
  • De all-riskdekking van uw elektronische kassa en toebehoren (inclusief alle toestellen die gebruikt worden om bestellingen te registreren).

Meer informatie vindt u in de algemene voorwaarden en de IPID-fiche.

VIVIUM Business Liability

de aansprakelijkheidsverzekering

U bent verzekerd als u lichamelijke, materiële en/of immateriële schade aan derden, bijvoorbeeld uw klanten, zou toebrengen in het kader van uw activiteiten. Met het Pack Horeca geniet u daarenboven gratis van volgende extra bescherming:

  • Dekking van schade veroorzaakt door een allergische reactie op voedingsmiddelen.
  • Uw niet-overdekte terrassen en parkings zijn mee verzekerd.

Meer informatie vindt u in de algemene voorwaarden en de IPID-fiche.

VIVIUM Business Accidents

de arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering dekt ongevallen van uw personeel op het werk of op de weg naar of van het werk, zowel in medische kosten, als inkomensverlies enz. Het Pack Horeca biedt u bovendien een clausule 'huishoudhulp' (tussenkomst tot 10.000 euro) als uw gezondheidstoestand of gezinssituatie dat vereist. Die huishoudhulp zorgt onder andere voor:

  • De schoonmaak en/of levering van maaltijden aan huis (maximaal twee jaar).
  • Het vervoer van kinderen van en naar buitenschoolse activiteiten, school of kinderopvang (maximaal één jaar).

Meer informatie vindt u in de algemene voorwaarden en de IPID-fiche.

Voordelen van het bundelen van uw verzekeringen in VIVIUM Business Deal

Als u deze verzekeringen groepeert, geniet u ook de volgende voordelen:

  • U kunt uw premies groeperen en gratis splitsen: maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks.
  • U kunt 10% van uw premies terugkrijgen.
  • U krijgt onmiddellijk een overzicht van de verzekeringen voor uw activiteit. 

Ontdek alle voordelen van VIVIUM Business Deal 


Uitsluitingen en beperkingen

In het kader van het VIVIUM Business Deal Pack Horeca verwijzen we naar alle relevante IPID-fiches: VIVIUM Liability VIVIUM Business PropertyArbeidsongevallen .

 

Meer informatie over het Pack Horeca?