Gewaarborgd Inkomen - RIZIV

Gewaarborgd Inkomen - RIZIV

Bent u een geconventioneerd zorgverstrekker? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een jaarlijkse toelage van het RIZIV. Deze toelage kunt u gebruiken voor een contract Gewaarborgd Inkomen en/of Sociaal VAPZ (VAPZ-RIZIV).

Het Gewaarborgd Inkomen beschermt u tegen inkomstenverlies na een ongeval of ziekte. Bovendien betaalt u zelf geen premies voor die bescherming, dat doet het RIZIV in uw plaats.

Lijst van zorgverstrekkers die onder bepaalde voorwaarden recht kunnen hebben op een jaarlijkse RIZIV-toelage

  • Artsen
  • Tandartsen
  • Apothekers
  • Kinesitherapeuten
  • Logopedisten
  • Zelfstandig thuisverpleegkundigen (in hoofdberoep)

Hoe werkt het?

U ontvangt een maandelijkse som zolang u meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid loopt deze uitkering door tot aan uw pensioenleeftijd. De hoogte van uw uitkering hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid (vanaf 67% hebt u recht op een volledige uitkering). U kiest zelf hoe ruim uw bescherming moet zijn en hoe de uitkering berekend wordt. Zo kunt u tot 80% van uw huidige inkomen verzekeren.

Premieteruggave

Vivium betaalt uw premies voor deze verzekering verder zolang u arbeidsongeschikt blijft. Zo blijft de verzekering verderlopen, ook al ontvangt u tijdens deze periode geen RIZIV-toelage.

Kies zelf de waarborgen en de reikwijdte

Bij Vivium kiest u zelf de waarborgen en de reikwijdte van uw verzekering Gewaarborgd Inkomen. Dat doet u in vier stappen. Overloop elke tussenstap zeker met uw makelaar. Hij kent de materie door en door en geeft u graag advies.

Stap 1: uw waarborgen

Tegen welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid wilt u zich indekken? U kunt zichzelf beschermen tegen:

  • ziekte en ongevallen;
  • ziekte (zonder ongevallen).

Stap 2: uw uitkeringssysteem

U krijgt elke maand een uitkering zolang u arbeidsongeschikt bent. De hoogte en de berekeningswijze van die som bepaalt u zelf. U kiest tussen twee uitkeringssystemen:

  • Constante rente: U betaalt altijd dezelfde premie en hebt recht op een vaste uitkering. De afgesproken bedragen veranderen nooit.
  • Klimmende rente: U betaalt altijd dezelfde premie, maar tijdens uw arbeidsongeschiktheid stijgt uw uitkering jaarlijks met 2% of 3% (dat kiest u zelf).

Stap 3: uw ‘eigenrisicotermijn'

Wilt u de eerste periode van uw arbeidsongeschiktheid geen beroep doen op de uitkering van Vivium? Dan betaalt u een lagere premie. Hoe lang die ‘eigenrisicotermijn' duurt, kiest u zelf: 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. U kunt ook kiezen om de ‘eigenrisicotermijn' te overbruggen. Zo ontvangt u een uitkering vanaf de eerste dag.

Stap 4: een gewone of een ‘gestaffelde' rente

Hebt u voldoende financiële reserves? En wilt u de kosten van uw verzekeringspremie drukken? Bij een ‘gestaffelde' rente ontvangt u tijdens een eerste periode van arbeidsongeschiktheid een lagere rente en gebruikt voornamelijk uw eigen reserves. U bepaalt zelf wanneer de maandelijkse som die u ontvangt, verhoogt. Zo hebt u steeds voldoende om rond te komen.