Dynamisch risicobeheersingssysteem

Wat is een dynamisch risicobeheersingssysteem?

De activiteiten die u als werkgever organiseert om het welzijn op het werk te verbeteren, moeten kaderen in een beleid: het dynamisch risicobeheersingssysteem.

Dit systeem is gebaseerd op gekende managementprincipes. Het laat toe om de preventie in uw onderneming of organisatie op een systematische manier aan te pakken en daarbij rekening te houden met de aard en de activiteiten van uw onderneming. Op die manier kan het preventiebeleid geïntegreerd worden in het algemeen bedrijfsbeleid.
 

Is een dynamisch risicobeheersingssysteem verplicht?

Een preventiebeleid vraagt om een gestructureerde en dynamische aanpak. Deze aanpak is  verplicht opgelegd door de wetgeving. Deze stelt duidelijk dat elke werkgever verantwoordelijk is voor de structurele planmatige aanpak van preventie en introduceert het begrip dynamisch risicobeheersingssysteem. Zo’n systeem omvat de planning en de uitvoering van het preventiebeleid gebaseerd op een systematische risicoanalyse. 
 

Wat is de basis van een dynamisch risicobeheersingssysteem?

Aan de basis van het dynamisch risicobeheersingssysteem ligt een systematische risicoanalyse die gericht is op het uitwerken van beheersmaatregelen. Globale beheersmaatregelen genieten hierbij de voorkeur boven punctuele maatregelen die enkel inspelen op specifieke risico's.
 

Uit welke elementen bestaat een dynamisch risicobeheersingssysteem?

Het dynamisch risicobeheersingssysteem bestaat uit vier elementen: uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie/bijsturing. Deze vier elementen zijn geïnspireerd op de vier basisstappen van de Plan-Do-Check-Act-cirkel.

Deze cirkel is de basis van een beleid gericht op voortdurende verbetering. De toepassing van dit cyclisch proces in uw (bedrijfs)activiteiten is een voorwaarde voor een kwaliteitsvolle organisatie en draagt bij tot het integreren van preventie in het algemene bedrijfsbeleid.
 

Waarom een ‘dynamisch’ risicobeheersingssysteem?

Een risicobeheersingssysteem is niet statisch: het proces is nooit af. Bedrijven en organisaties evolueren: ze voeren nieuwe technologieën in, bieden het hoofde aan een veranderende omgeving, halen nieuwe (en onervaren) werknemers in huis… En al deze wijzigingen brengen extra risico's met zich mee. Daarom is het belangrijk om uw preventiebeleid voortdurend aan te passen aan de wijzigende omstandigheden. De term ‘dynamisch’ is dus hier op zijn plaats n benadrukt een essentieel kenmerk van het systeem. 
 

Welke domeinen van welzijn op het werk kunnen aan bod komen in een dynamisch risicobeheersingssysteem?

Het dynamisch risicobeheersingssysteem is bedoeld om een optimaal welzijn op het werk te garanderen. Het begrip welzijn op het werk is afgebakend en omvat de volgende zeven domeinen:  

  1. arbeidsveiligheid
  2. bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk
  3. psychosociale belasting veroorzaakt door het werk
  4. ergonomie
  5. arbeidshygiëne
  6. verfraaiing van de arbeidsplaatsen
  7. maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu (wat betreft hun invloed op de punten 1 tot 6).

Afhankelijk van welk type onderneming of organisatie u bent, zal de nadruk meer zal liggen op bepaalde domeinen. In een laboratorium zal bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan de bescherming van de gezondheid, terwijl in een kantooromgeving ergonomie meestal een belangrijker domein is. 

In een dynamisch risicobeheersingssysteem is het echter niet de bedoeling om de zeven domeinen los van elkaar te bekijken: een globale, coherente aanpak is noodzakelijk.