Veelgestelde vragen over preventie op het werk 

 

Op zoek naar neutrale basisinformatie over arbeidsongevallenpreventie? Neem dan een kijkje in onderstaande dossiers. Elk dossier gaat over één preventie-onderwerp (arbeidsongeval, aangifte…) en beantwoordt enkele veelgestelde vragen over dat onderwerp. Weet u bijvoorbeeld of u ook lichte ongevallen moet aangeven? Of wat u doet na een bijna-ongeval? Ontdek het hier:

Preventie en welzijn 

Elke werkgever draagt een verantwoordelijkheid als het gaat over het beschermen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers. In de wetgeving over welzijn op het werk zijn daarom preventie-verplichtingen opgelegd aan werkgevers. 

Ontdek de belangrijkste verplichtingen

De hiërarchische lijn heeft een centrale rol inzake preventie en welzijn op het werk. De benaming hiërarchische lijn verwijst naar alle leidinggevenden. Vanuit hun functie staan ze in voor de uitvoering en het toezicht op de naleving van het welzijnsbeleid. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden door risico's te signaleren, maatregelen voor te stellen en het coachen van medewerkers.

Ontdek wat de rol is van de hiërarchische lijn

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk staat de werkgever bij inzake welzijn op het werk. De oprichting van zo'n interne preventiedienst met één of meerdere preventieadviseurs is verplicht voor elke onderneming. In kleine ondernemingen met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de functie van preventieadviseur opnemen.

Ontdek hoe de interne preventiedienst wordt samengesteld en wat de opdrachten van de dienst zijn

Het comité voor preventie en bescherming op het werk brengt vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgever bij elkaar. De kernopdracht van het comité is advies verlenen over welzijn op het werk. De oprichting van een comité is verplicht in organisaties met meer dan 50 werknemers. 

Ontdek hoe het comité is samengesteld en hoe het tewerk gaat

Het korte antwoord is "ja" maar waarvoor u een beroep kan doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, hangt af van de manier waarop preventie in uw bedrijf is georganiseerd. Het tarief dat u betaalt voor de dienstverlening van de externe dienst varieert naargelang de sector en de grootte van uw onderneming. 

Ontdek welke dienstverlening u mag verwachten van een externe dienst

Arbeidsongevallen

Een ongeval is een ongewilde gebeurtenis die leidt tot een letsel. Maar wanneer spreekt men over een arbeidsongeval? En welke types arbeidsongevallen onderscheidt de wetgever?

Ontdek de verschillende soorten

In principe moet u elk arbeidsongeval aangeven zodat het slachtoffer correct kan worden vergoed. Weet u ook aan wie en welke verplichtingen er voor deze aangifte gelden?

Ontdek de basisregels en formaliteiten voor de aangifte van een arbeidsongeval

De activiteiten die u organiseert om het welzijn op het werk te verbeteren, moeten kaderen in een beleid: het dynamisch risicosysteem.

De belangrijkste principes van zo’n systeem vindt u hier

Intern transport en interne transportmiddelen

Een transportmiddel moet zijn aangepast aan de taken die ermee worden uitgevoerd en de omgeving waarin het wordt ingezet. De keuze van het juiste transportmiddel is dan ook essentieel voor de veiligheid in uw onderneming.

Welke types transportmiddelen zijn er en waarvoor kunt u ze gebruiken?

Interne transportmiddelen worden gebruikt voor allerlei doeleinden (stapelen, vervoeren van lasten, verplaatsingen….), maar dat gaat met heel wat risico’s en helaas ook met ongevallen gepaard.

Lees meer

Om mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving te mogen besturen, moeten uw werknemers inderdaad de gepaste opleiding hebben gevolgd.

Lees meer

Voor jobstudenten geldt een verbod om een heftruck te besturen, maar er zijn enkele uitzonderingen als de nodige preventiemaatregelen worden genomen.

Ontdek ze hier

Een vierde van alle arbeidsongevallen heeft te maken met intern verkeer. En dat is niet alleen het verkeer of transport in de gebouwen van een bedrijf of organisatie, maar ook op de buitenterreinen.

Ontdek de 5 belangrijkste oorzaken van ongevallen bij intern verkeer

Om het interne verkeer in uw bedrijf veilig te laten verlopen, is het belangrijk dat u de verschillende functies (stappen, rijden, parkeren en opslaan van goederen) van elkaar scheidt in specifieke zones. Voor een vlot intern transport moet u zorgen voor aangepaste verkeerswegen.

Lees hier hoe u dat aanpakt

Om het interne verkeer in en rond een bedrijfsgebouw vlotter te laten verlopen en ongevallen te vermijden, is een goede analyse van de situatie noodzakelijk. Om u hierbij te helpen, is het belangrijk dat u een duidelijk en overzichtelijk verkeersplan opstelt.

Hoe doet u dat en welke informatie bevat zo’n verkeersplan?

Zelfs als u alle nodige technische en organisatorische maatregelen neemt om veilig verkeer in uw bedrijf mogelijk te maken, dan hebt u nog geen garantie dat er geen ongevallen gebeuren.

Wat is er nog nodig?

Preventiemaatregelen en plannen

Om het welzijn van de werknemers op het werk te bevorderen, is het aan de werkgever om op basis van een risicoanalyse de gepaste preventiemaatregelen te nemen. Niet elke preventiemaatregel heeft echter evenveel impact. Doorgaans wordt voor het maken van een keuze, de preventiehiërarchie gehanteerd. Hoe hoger een maatregel zich bevindt in de hiërarchie, des te meer effect de maatregel zal hebben. 

Ontdek hoe u tewerk gaat bij het toepassen van de preventiehiërarchie.

Het jaaractieplan is een basisdocument om het preventiebeleid in een onderneming uit te rollen. Het jaaractieplan omschrijft de doelstellingen, acties, middelen en verantwoordelijkheden inzake welzijn op het werk. Elke onderneming moet jaarlijks een jaaractieplan opmaken voor het daaropvolgende jaar. 

Ontdek wat een jaaractieplan is en hoe het plan uitgewerkt kan worden 

Een globaal preventieplan is niet hetzelfde als een jaaractieplan. Een globaal preventieplan beschrijft de doelstellingen en acties over een periode van vijf jaar. Een jaaractieplan omvat de concrete uitwerking voor één jaar. Elke onderneming moet verplicht een globaal preventieplan opmaken. 

Ontdek hoe u tewerk kan gaan om een globaal preventieplan op te stellen 

Hulp nodig na een arbeidsongeval? 


Neem contact op met uw verzekeringstussenpersoon of arbeidsongevallenverzekeraar.