Bijstand voor uw Mobilhome


Snelle service gegarandeerd

Uw mobilhome is beschadigd en kan niet meer rijden? U staat op het punt om op vakantie te vertrekken en uw mobilhome is defect? U stopt op een rustplaats en uw mobilhome wordt gestolen? U hebt dringende bijstand nodig? Onze medewerkers staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar, zodat u altijd uw weg kunt voortzetten. Gewoon even bellen naar 02 406 30 00.
 

Bijstand 24 uur per dag, 7 dagen per week

Kies de formule die bij u past door de volgende waarborgen te combineren. 

Ongeval


Tussenkomsten

Bij een ongeval in fout of in recht, het maakt niet uit

Uw voertuig is onbruikbaar en u kunt niet voortrijden


Prestaties in België

Er wordt onmiddellijk een takelwagen gestuurd 

Sleepdienst 

Stallingskosten 

Transport naar uw woonplaats of tot aan uw bestemming, ook voor uw passagiers, dieren en bagage

Transport om uw herstelde voertuig op te halen

Hotelkosten gedurende vijf dagen 

Bijstand aan personen als er gewonden zijn (zie bijstand aan personen)


Buitenlandse prestaties

Idem als in België 

Stallingskosten gedurende een maand

Repatriëring van het voertuig

Verzending onderdelen indien nodig

Rechtsbijstand


Extra opties

Vervangende mobilhome

Pech


Tussenkomsten

Bij pech, ongeacht de aard ervan

Lekke band, verlies van uw sleutels, verkeerde brandstof, geen brandstof meer, code startbeveiliging vergeten, defect van het antidiefstalsysteem

Uw voertuig is onbruikbaar


Prestaties in België

Er wordt onmiddellijk een takelwagen gestuurd

We herstellen zo mogelijk ter plaatse zodat u opnieuw mobiel bent

Bij lekke band, herstelling of vervanging van de band: ter plaatse indien mogelijk

Sleepdienst 

Transport naar uw woonplaats of tot aan uw bestemming, ook voor uw passagiers, dieren en bagage

Vervangwagen: maximaal vijf dagen

Transport om uw herstelde voertuig op te halen

Hotelkosten gedurende vijf dagen


Buitenlandse prestaties

Idem als in België 

Stallingskosten gedurende een maand

Repatriëring van het voertuig

Verzending onderdelen indien nodig

Vervangwagen: maximaal tien dagen

Diefstal


Tussenkomsten

Bij diefstal, poging tot diefstal of carjacking


Prestaties in België

Er wordt onmiddellijk een takelwagen gestuurd

We herstellen zo mogelijk ter plaatse zodat u opnieuw mobiel bent

Sleepdienst 

Transport naar uw woonplaats of tot aan uw bestemming, ook voor uw passagiers, dieren en bagage

Terbeschikkingstelling van een vervangwagen – maximaal 30 dagen

Transport om uw herstelde voertuig op te halen

Hotelkosten gedurende vijf dagen


Buitenlandse prestaties

Idem als in België 

Stallingskosten gedurende een maand

Repatriëring van het voertuig

Verzending onderdelen indien nodig

Personen


Tussenkomsten

Bij ongeval, ziekte, overlijden of verdwijning


Prestaties in België

Een familielid ter plaatse brengen;

Medisch vervoer en repatriëring (ook voor uw gezin), inclusief bagage en dieren

Kosten voor de verlenging van het verblijf voor uzelf en voor uw gezin gedurende vijf dagen

Opsturen van geneesmiddelen/brillen

Opsporingskosten bij een verdwijning

Hulp bij het vervullen van de formaliteiten in geval van diefstal of verlies van bagage

Geldvoorschot in geval van nood

Psychologische bijstand

Bijstand vertaling

Inlichtingen en medisch advies


Buitenlandse prestaties

Idem als in België

Repatriëring van het stoffelijke overschot bij overlijden

Begrafeniskosten ter plaatse bij overlijden

Wat is niet gedekt door de bijstand mobilhome?

De verdediging van uw belangen

En wat als de tegenpartij na een ongeval weigert om u te vergoeden? Hebt u een geschil met uw garagist? In deze en nog veel meer gevallen nemen Vivium en Arces de verdediging van uw belangen op zich.

Ontdek onze verzekering Rechtsbijstand.

De schade aan uw voertuig

Een BA-verzekering vergoedt niet de schade aan de mobilhome van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Dus als u in fout bent, komt een omniumverzekering goed van pas. 

Vivium biedt u twee voordelige omniumformules.  

Uw eigen schade als bestuurder

Een BA-verzekering dekt niet de eigen schade van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Maar daarvoor is er een oplossing: onze verzekering Bescherming van de bestuurder. Zo vermijdt u dat u zelf de medische kosten moet dragen voor de lichamelijke schade die u zou lijden als gevolg van het ongeval dat u hebt veroorzaakt. 

Waarom kiezen voor de Bijstand voor uw mobilhome van Vivium?

 • Een compleet en competitief aanbod
 • A la carte: u bepaalt het beschermingsniveau dat bij u past
 • Mobilhome als vervangwagen

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering VIVIUM Mobilhome zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden, overgenomen uit het informatiedocument van dit product.  

In de volgende gevallen bent u niet gedekt, ongeacht de gekozen formule:

 • Voor de bijstandsformules Ongeval, Diefstal en Pech, als u een van de volgende voertuigen gebruikt: 
  • Voertuigen voor transport onder bezwarende titel van personen
  • Voertuigen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton
  • Bromfietsen
 • Wat de bijstandsformule Personen betreft: verblijven van meer dan drie maanden in het buitenland. Die beperking geldt ook voor de bijstandsformules Ongeval, Diefstal en Pech.

Er zijn beperkingen:

 • Wat de bijstandsformule Ongeval, Pech en Diefstal betreft, is de tussenkomst beperkt tot België en de landen vermeld op het verzekeringsbewijs 
 • Wat de bijstandsformule Personen betreft, beperken we de tussenkomst in de medische kosten in het buitenland tot 50.000 euro

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekering VIVIUM Mobilhome zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing: we raden u aan om, voor u deze verzekering afsluit, kennis te nemen van het informatiedocument over het product en van de algemene voorwaarden die voor deze verzekering gelden en die beschikbaar zijn op de website of bij uw verzekeringsbemiddelaar.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsbemiddelaar of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van Vivium:

 • per e-mail: klacht@vivium.be;
 • per brief: Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel.

De contactgegevens van de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman-insurance.be.

 • Voor persoonlijk advies of een verzekeringsaanbod neemt u contact op met een verzekeringsbemiddelaar.
 • U kunt ook alle wettelijke informatie raadplegen.