De bescherming van de bestuurder Mobilhome


Om u als bestuurder te beschermen

Deze verzekering Bescherming van de bestuurder is de perfecte aanvulling op uw verzekering BA VIVIUM Mobilhome. Want deze beschermt u niet als bestuurder. Als u gewond raakt, moet u zelf de medische kosten dragen.
 

Wat dekt de bescherming van de bestuurder mobilhome ? 

Welke van deze drie formules past bij u? Ongeacht uw keuze nemen wij de medische kosten voor onze rekening en keren wij een vergoeding uit bij tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid of overlijden.

Basisvergoedingen

Medische kosten: 

maximaal 2.500 euro

Tijdelijke ongeschiktheid: 

12,50 euro/dag vanaf de tweede maand 
en 10% ongeschiktheid

Blijvende ongeschiktheid: 

maximaal 25.000 euro vanaf 8% ongeschiktheid

Bij overlijden: 

5.000 euro

Uitgebreide vergoedingen

Medische kosten:

maximaal 5.000 euro

Tijdelijke ongeschiktheid:

25 euro/dag vanaf de tweede maand
en 10% ongeschiktheid

Blijvende ongeschiktheid:

maximaal 50.000 euro vanaf 8% ongeschiktheid
Bij ongeschiktheid tot 225%: Vivium verdubbelt de percentages
blijvende ongeschiktheid 26% en 50% en verdrievoudigt ze daarboven

Bij overlijden:

25.000 euro

Compenserende vergoedingen

Medische kosten:

alle medische kosten

Tijdelijke ongeschiktheid:

vergoeding vanaf de tweede maand ongeschiktheid

Blijvende ongeschiktheid:

vergoeding vanaf 8% ongeschiktheid

Bij overlijden:

Vergoedingen geplafoneerd

Andere troeven: 

U bent ook gedekt in en rond uw mobilhome: wanneer u uw voertuig laadt, bij het op- of afstappen, en zelfs wanneer u bijstand verleent aan een andere gebruiker.

Wat is niet gedekt door de verzekering bescherming van de bestuurder ?

De schade aan uw voertuig

Een BA-verzekering vergoedt niet de schade aan de mobilhome van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Dus als u in fout bent, komt een omniumverzekering goed van pas. 

Vivium biedt u twee voordelige omniumformules.  

De verdediging van uw belangen

En wat als de tegenpartij na een ongeval weigert om u te vergoeden? Hebt u een geschil met uw garagist? In deze en nog veel meer gevallen nemen Vivium en Arces de verdediging van uw belangen op zich.

Ontdek onze verzekering Rechtsbijstand.

Bijstand bij ongeval, pech of diefstal ... en ook voor personen

Raakt uw mobilhome defect net voor u op vakantie vertrekt, kan hij niet meer rijden na een ongeval op de autosnelweg of wordt hij gestolen terwijl u een mooie uitstap maakt? Is uw kind ziek geworden? Blijf niet zonder hulp.

Om ook uw mobiliteit te verzekeren, biedt Vivium u tal van bijstandsformules  met de garantie van een snelle service.

Waarom kiezen voor de bescherming van de bestuurder VIVIUM Mobilhome?

 • Keuze uit drie voordelige formules, met vergoedingen tot 1.250.000 euro
 • Uitgebreide dekking: 
  • uw medische kosten worden terugbetaald, u ontvangt een vergoeding bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid en mocht het ergste gebeuren, dan wordt uw gezin vergoed
  • u bent ook gedekt in en rond uw mobilhome

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering VIVIUM Mobilhome zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden, overgenomen uit het informatiedocument van dit product.  

Ongeacht de gekozen formule bent u in het kader van de waarborg Bescherming van de bestuurder niet gedekt voor:

 • Blijvende invaliditeit lager dan 8%
 • De eerste maand tijdelijke ongeschiktheid
 • Schadegevallen veroorzaakt door het rijden in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand waarin iemand zijn handelingen niet meer onder controle heeft als gevolg van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken

Er zijn beperkingen:

 • In het kader van de vergoedende formule is het geheel van de vergoedingen beperkt tot een geïndexeerd bedrag van 1.250.000 euro
 • Bij niet-naleving van de verplichting tot het dragen van een veiligheidsgordel wordt de verschuldigde vergoeding verminderd volgens de verhouding tussen de schade die zou zijn geleden bij het dragen van de veiligheidsgordel en de werkelijk geleden schade

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekering VIVIUM Mobilhome zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing: we raden u aan om, voor u deze verzekering afsluit, kennis te nemen van het informatiedocument over het product en van de algemene voorwaarden die voor deze verzekering gelden en die beschikbaar zijn op de website of bij uw verzekeringsbemiddelaar.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsbemiddelaar of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van Vivium:

 • per e-mail: klacht@vivium.be;
 • per brief: Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel.

De contactgegevens van de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman-insurance.be.

 • Voor persoonlijk advies of een verzekeringsaanbod neemt u contact op met een verzekeringsbemiddelaar.
 • U kunt ook alle wettelijke informatie raadplegen.