VAPZ: Wat is het en wat moet u weten?

Fiscaalvriendelijk sparen voor uw pensioen als zelfstandige via een levensverzekering met een gewaarborgd rendement (tak 21) en/of een rendement dat gekoppeld is aan één beleggingsfonds, het Dynamic Multi Fund (tak 23).

Voor wie?

VAPZ staat voor Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Het is een manier om veilig en fiscaalvriendelijk aan pensioensparen te doen voor alle zelfstandigen, dus met of zonder vennootschap , meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers die minstens de minimale sociale bijdragen in hoofdberoep verschuldigd zijn. Geconventioneerde loontrekkende zorgverleners hebben eveneens de mogelijkheid een sociaal VAP af te sluiten.

Waarom sparen voor uw pensioen met VAPZ? 

Waarschijnlijk weet u al dat uw wettelijk pensioen niet zal voldoen om uw levensstandaard te behouden. Daarom wordt sterk aangeraden om zelf te sparen in de vier pensioenpijlers. Zeker voor zelfstandigen, die minder wettelijk pensioen ontvangen dan werknemers en ambtenaren.

Bovendien heeft sparen via VAPZ belangrijke voordelen:

 • Via uw belastingaftrek en uw lagere sociale bijdragen recupereert u vandaag al tot 63% van uw gespaarde premie. In het beste geval betaalt u dus slechts 37 euro voor elke 100 euro opgebouwd pensioen!
 • Bovendien is er op de premies geen premietaks zoals bij andere formules.

Bekijk ook de video bovenaan deze webpagina voor meer uitleg door onze expert.

Voor nog meer fiscaal voordeel kunt u als bedrijfsleider uw VAPZ combineren met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Als eenmanszaak heeft u de mogelijkheid naast uw VAPZ een  pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) af te sluiten. In beide gevallen kunt u daarbovenop privé nog aan pensioensparen doen.

Hoe werkt een VAPZ? 

U zet elk jaar een som opzij naar keuze. Minimaal stort u 100 euro, maximaal 8,17% van de inkomsten van drie jaar eerder, met een plafond van 3.965,77 euro (in 2024). U betaalt uw premies op uw tempo: maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks.

Het contract loopt minstens tot de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde. Bij pensionering geniet u dan van een mooi kapitaal. Voor de vorming van dit kapitaal zijn er 2 mogelijkheden:

Formule 1: 100% tak 21

Het rendement bestaat uit een gewaarborgd rendement, eventueel vermeerderd met een variabele winstdeling.

Gewaarborgd rendement: 1,7% of 0%, het rendement blijft gewaarborgd gedurende de volledige duur van het contract. De intrestvoet kan wijzigen tijdens de looptijd van het contract, een wijziging heeft uitsluitend invloed op de toekomstige stortingen.

Winstdeelname: Op basis van de resultaten en de economische toestand, beslist de Algemene Vergadering van Vivium Verzekeringen jaarlijks welke winstdeelname ze aan de gekozen tak 21-intrestvoet toekent. Deze winstdeelname wordt belegd:

 • Ofwel in tak 21
 • Ofwel in het tak 23-beleggingsfonds Dynamic Multi Fund

Formule 2: Combinatie tak 21 & tak 23 (nieuw sinds 11/09/2023)

U kan ervoor opteren om een gedeelte van uw premie niet in tak 21 (formule 1), maar in het tak 23-beleggingsfonds Dynamic Multi Fund te investeren.

 • Premiegedeelte bestemd voor het tak 23-gedeelte: 25% van de premie
 • De (resterende) duurtijd tot de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde bedraagt minimaal 10 jaar
 • Het tak 23-gedeelte geeft geen recht op winstdeelname en de winstdeelname van het tak21-gedeelte kan enkel in tak 21 belegd worden
 • Voor tak 23 biedt Vivium geen rendements- of kapitaalsgarantie

Bij een keuze voor premiestortingen in het tak 23-gedeelte bepaalt de maatschappij de premieverdeling en kan dit voor toekomstige stortingen wijzingen met een maximum van 40% van de premie. Naar het einde van het contract toe wordt dit percentage afgebouwd en voert de maatschappij een periodieke automatische overdracht door van reserves van het tak 23-gedeelte naar het tak 21-gedeelte (“Soft Landing”). Een overdracht van reserves binnen de verzekeringsovereenkomst door de verzekeringnemer is niet toegelaten. 

Meer informatie vindt u in het document “Risicobeheersingsbeleid Tak23-gedeelte” en onder “Wettelijke minimumprestaties en risicobeheersing” in de Algemene Voorwaarden.

 

In vastgoed investeren?

Een gedeelte van het aanvullend pensioen dat u opbouwt via VAPZ kunt u, onder bepaade voorwaarden, ook gebruiken om privévastgoed te financieren, en dat nog tijdens uw loopbaan.

Voorwaarden met betrekking tot het vastgoed:

 • het betreft de aankoop, het bouwen, verbouwen, verbeteren of herstellen van vastgoed
 • gelegen in de E.E.R.
 • in volle eigendom van de verzekerde

VAPZ of Sociaal VAPZ?

Naast het gewoon VAPZ bestaat ook het Sociaal VAPZ. Met een Sociaal VAPZ staat u een deel van uw premies af aan solidariteitsfonds. In ruil krijgen u en uw gezin extra bescherming in de vorm van een premievrijstelling en een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Bovendien kunt u met het Sociaal VAPZ meer sparen (4.562,82 euro in 2024) én dus ook meer aftrekken van de belastingen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Ongetwijfeld hebt u nog heel wat vragen. ‘Wie kan een VAPZ afsluiten?’, ’Kan ik twee afzonderlijke VAPZ-contracten afsluiten?’, ‘Kan ik een VAPZ cumuleren met een groepsverzekering?’, … In de FAQ VAPZ vindt u alvast een heel aantal antwoorden op veelgestelde vragen. Ook deze blogartikelen maken u heel wat wijzer.

Vraag het aan uw makelaar

Welk VAPZ is voor u het interessantste: een gewoon of een Sociaal VAPZ? En is het in uw geval verstandig om te kiezen voor aanvullende waarborgen? En welke dan?

Uw makelaar is een belangrijke schakel in heel dit beslissingsproces. Hij kan u helpen om de beste keuze te maken. Contacteer dus zeker uw makelaar voor meer informatie.

 

 

Klantenzone MyVivium

Hebt u een levensverzekering bij Vivium? Dan hebt u automatisch toegang tot onze klantenzone MyVivium. Daar vindt u op elk moment uw gespaarde vermogen en de samenstelling ervan, plus de belangrijkste documenten.

Ontdek het hier

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de infofiche en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.