Vastgoedfinanciering

Gebruik uw aanvullend pensioen voor de financiering van uw vastgoed

Op zoek naar een interessant alternatief voor uw hypothecaire lening voor een nieuwe woning? Waarom niet gebruikmaken van uw aanvullend pensioen? Als zaakvoerder kunt u bij een hypothecair krediet op beperkingen stuiten, misschien moet u uw spaargeld aanspreken of zelfs uw gezinsinkomen onder druk zetten om een woning te kopen.

Via uw beroepsactiviteit spaart u voor uw pensioen. Wist u dat u, onder bepaalde voorwaarden, uw aanvullend pensioen kunt gebruiken om uw privé-vastgoed te financieren? Deze formule biedt fiscale voordelen en is meestal financieel de beste optie op korte en lange termijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

Financier uw vastgoed via uw IPT, VAPZ, VAPZ-RIZIV of POZ

U kunt op 3 manieren uw tweedepijlerpensioencontract, zoals een Top-Hat Plus Plan (IPT), VAPZ, VAPZ-RIZIV of POZ gebruiken om de aankoop of verbouwing van uw vastgoed te financieren.

1. Voorschot

U kunt een deel van de opgebouwde tak 21-reserve in uw VAPZ, Top-Hat Plus Plan of POZ opnemen als voorschot. Uw contract blijft verderlopen en u bouwt ondertussen uw aanvullend pensioen verder op.

Bovenop het bedrag dat vrijkomt om een woning mee te kopen, biedt een voorschot op uw VAPZ, Top-Hat Plus Plan of POZ nog 5 extra voordelen.

  • Als bedrijfsleider verschuift u op fiscaal correcte wijze een som geld van uw vennootschap naar uw privévermogen.
  • Het geld is onmiddellijk beschikbaar.
  • Geen notariskosten of registratierechten: uw voorschotregeling gebeurt via een onderhandse akte.
  • Geen bewijs van kredietwaardigheid nodig: u mag zo een voorschot opnemen.
  • Minder belastingen: onder bepaalde voorwaarden is er een lagere belastbare basis op einddatum (fictieve rente).

Met of zonder rente

Tijdens de periode dat u het voorschot geniet, betaalt u enkel een beperkte intrest op het opgenomen bedrag. U kunt er ook voor kiezen dat VIVIUM automatisch de intrest verrekent via de reserve in uw contract.

U kunt trouwens op elk moment uw voorschot kosteloos vervroegd terugbetalen. Zo kunt u tegen einddatum opnieuw op uw volledige pensioenkapitaal rekenen!

2. Hypothecair tweedepijlerkrediet

U kunt bij VIVIUM een hypothecair krediet afsluiten waarbij u het ontleende kredietkapitaal in één keer terugbetaalt met het pensioenkapitaal van uw Top-Hat Plus Plan, VAPZ of POZ op de contractuele einddatum van de polis. Zou u overlijden voor de einddatum van contract, dan wordt dankzij de waarborg Overlijden, het krediet terugbetaald tot maximaal het bedrag van het verzekerd kapitaal overlijden.

Tijdens de looptijd van het contract, betaalt u intresten op het ontleende kapitaal. Uw vennootschap, of uzelf, stort ook de fiscaal aftrekbare premies voor uw pensioencontract zodat het pensioenkapitaal daadwerkelijk wordt opgebouwd.

De troeven van het hypothecair tweedepijlerkrediet

  • Hebt u een Top-Hat Plus Plan (IPT)? Dan financiert uw bedrijf uw privé-vastgoedinvestering voor wat het kapitaalgedeelte betreft.
  • U kunt nu al investeren in vastgoed, met de hulp van uw toekomstig pensioenkapitaal.
  • U kunt een groter bedrag lenen dan bij een klassiek hypothecair krediet: u betaalt immers enkel intresten en geen kapitaal.
  • Als u voldoet aan de wettelijke voorwaarden, kunt u de intresten fiscaal aftrekken in het kader van de woonbonus.
  • Hebt u een tweede woning, dan kunnen de intresten de belastingen op onroerende inkomsten neutraliseren.

3. Alternatief voor een schuldsaldoverzekering

U kunt uw tweedepijler-pensioencontract ook in onderpand geven bij de kredietinstelling waar u uw klassiek hypothecair krediet afsluit. Uw contract vormt dan een alternatief voor een schuldsaldoverzekering. Uw contract moet wel een overlijdenskapitaal voorzien dat voldoende hoog is om als waarborg te kunnen dienen.

Investeren in vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen

Bent u van plan een woning te kopen? En wilt u graag meer weten over deze waardevolle alternatieven voor de klassieke hypothecaire lening? Uw makelaar vertelt u graag meer over deze interessante formules en de fiscale voordelen.