Keer terug
Hoe wordt een VAPZ belast?

Hoe wordt een VAPZ belast?

Met een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) bouwt u een extra pensioenkapitaal op, op een fiscaal voordelige manier. Bij en na de uitkering moet u wel nog een aantal bijdragen en belastingen betalen. Een overzicht.

1. RIZIV-bijdrage en solidariteitsbijdrage

Op de volledige uitkering wordt een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage ingehouden. De solidariteitsbijdrage varieert tussen 0% en 2%.

Het exacte percentage van de solidariteitsbijdrage hangt af van het bedrag van de uitkering, en of het om een uitkering bij pensioen dan wel om een overlijdensuitkering gaat. Bij een uitkering bij overlijden zijn de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage enkel verschuldigd als de uitkering wordt uitgekeerd aan uw echtgeno(o)t(e).

VIVIUM houdt de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage voor u af, en stort ze door naar de bevoegde instantie.

2. Belasting pensioenkapitaal

Het kapitaal wordt nog belast volgens het systeem van de fictieve rente. Dat betekent dat u dertien jaar lang een klein percentage van het kapitaal bij uw inkomsten voegt in uw belastingaangifte. Als u 65 jaar of ouder bent bij de uitkering van het pensioenkapitaal, hoeft u de fictieve rente maar tien jaar in rekening te brengen.

De fictieve rente schommelt tussen 3,5 en 5%, afhankelijk van uw leeftijd:

Uw leeftijd Fictieve rente Aangifteplicht
65 jaar en ouder 5%* 10 jaar
63 tot 64 jaar 4,5% 13 jaar
61 tot 62 jaar 4%
60 jaar 3,5%

 

Voor de leeftijd van 60 jaar kunt u geen VAPZ-uitkering ontvangen.

*Voor wie tot minstens 65 jaar actief is gebleven, wordt de fictieve rente berekend op slechts 80% van het pensioenkapitaal.

3. Belasting overlijdenskapitaal

Een VAPZ voorziet niet alleen een kapitaal bij uw pensioen, maar bevat meestal ook een overlijdensdekking voor het geval u voor uw pensioen zou overlijden. Concreet krijgt de begunstigde bij overlijden een afgesproken bedrag als u voor de einddatum van uw contract sterft. In dit geval bepaalt de leeftijd van de begunstigde de fictieve rente:

Leeftijd van de begunstigde Fictieve rente* Aangifteplicht
65 jaar en ouder 5% 10 jaar
63 tot 64 jaar 4,5% 13 jaar
61 tot 62 jaar 4%
59 tot 60 jaar 3,5%
56 tot 58 jaar 3%
51 tot 55 jaar 2,5%
46 tot 50 jaar 2%
41 tot 45 jaar 1,5%
40 jaar en jonger 1%

 

* Had de overledene de wettelijke pensioenleeftijd bereikt en was hij tot op die leeftijd effectief actief, dan wordt de fictieve rente berekend op slechts 80% van het overlijdenskapitaal.

Op het netto-overlijdenskapitaal moeten uw erfgenamen wel nog successierechten te betalen. Hoeveel successierechten hangt af van de waarde van de erfenis en de graad van verwantschap.

Advies nodig?

Wilt u weten hoeveel uw VAPZ u netto zal opbrengen, na bijdragen en belastingen? Vraag advies aan een makelaar in uw buurt. Hij helpt u graag verder.

Meest gelezen