Keer terug
3 dingen die u misschien nog niet wist over rechtsbijstandsverzekeringen
Image of the blog article

Een rechtsbijstandsverzekering is wettelijk niet verplicht maar wel heel handig als u een geschil hebt met anderen en zelf geen oplossing vindt. En wist u trouwens dit al?

1.    Wanneer kan een rechtsbijstandsverzekering u helpen?

Een rechtsbijstandsverzekering verdedigt uw belangen als u het na een schadegeval niet eens wordt met de tegenpartij over een gepaste regeling. Deze tegenpartij kan een andere persoon zijn, maar evengoed een bedrijf of zelfs de fiscus.

Enkele voorbeelden. Er ontstaat een geschil met de verkoper na de aankoop van uw auto, u hebt een conflict met uw garagist na een gebrekkige herstelling of raakt verwikkeld in een discussie met uw reisorganisator omdat uw hotel niet het beloofde comfort biedt. 
 
Als u een ruime rechtsbijstandspolis hebt afgesloten met een dekking contractuele geschillen, dan verdedigt die op zo’n moment uw rechten. Indien nodig mag u een beroep doen op een advocaat en zijn de erelonen en de gerechtskosten voor rekening van de verzekeraar.

Rechtsbijstand kan ook als waarborg zijn opgenomen in een specifieke verzekering.

Zo zorgt een waarborg rechtsbijstand in uw familiale verzekering ervoor dat uw verzekeraar tussenbeide komt wanneer een onvoorzichtige fietser met zijn speed pedelec uw kind aanrijdt en weigert de schade te vergoeden. 

Ook in een auto- of brandverzekering kan zo’n waarborg worden opgenomen. Handig als uw buurman de schade aan uw woning waarvoor hij aansprakelijk is niet wil vergoeden. Of bijvoorbeeld wanneer u een auto-ongeval veroorzaakt en u zich moet verantwoorden voor de strafrechtbank. In deze scenario’s komt uw rechtsbijstand goed van pas.

2. Een rechtsbijstandsverzekeraar gaat altijd eerst op zoek naar een oplossing in der minne

Dat wil zeggen dat er onderling, zonder tussenkomst van derde partijen, naar een passende oplossing wordt gezocht. De kans is groot dat dat lukt, want slechts een minderheid van de claims en geschillen na schade door derden mondt uit in een rechtszaak. De rechtsbijstand van Arces bijvoorbeeld lost 80% van alle dossiers op met een minnelijke schikking. 

Lukt dat niet, dan vergoedt uw rechtsbijstand de kosten van een gerechtelijke procedure, evenals de kosten van uw advocaat die u vrij kiest, de deurwaarder of de expert.

Uw rechtsbijstandsverzekering betaalt u geen schadevergoeding, maar zorgt er wel voor dat u correct vergoed wordt door de tegenpartij of haar verzekeraar.

3. De premies van sommige rechtsbijstandsverzekeringen geven recht op een belastingvoordeel

U hebt een ruime, op zichzelf staande rechtsbijstandsverzekering? Dan mag u, als uw verzekering voldoet aan enkele wettelijke voorwaarden, uw premie vermelden op uw belastingaangifte, met een maximum van 310 euro. U hebt dan in principe recht op een belastingvermindering van maximaal 124 euro. Toch weer mooi meegenomen!

Meer informatie? Een adres: uw verzekeringsmakelaar.

Meest gelezen