IPV en IPT vergelijking

  Interne pensioenvoorziening IPT Top-Hat Plus Plan
Risico overfinanciering Aanleg provisies op de balans, dus geen effectieve betaling Storting van de premies, dus effectieve betaling
Fiscaal voordeel Provisie is vrijgesteld in de vennootschapsbelasting (binnen de 80%-grens) Premies zijn aftrekbaar in de vennootschapsbelasting (binnen de 80%-grens)
Premietaks Niet van toepassing Premietaks van 4,40%, deze taks is niet verschuldigd op de overgedragen interne provisie
Wat bij uitkering? Mandaat moet worden neergelegd (zelfs indien onbezoldigd) Mandaat mag worden verdergezet
Belasting RIZIV-bijdrage 3,55%, solidariteitsbijdrage 0 - 2%, personenbelasting 16,5% (+gemeentebelasting) Op 65 jaar kan men een 10%-tarief genieten in plaats van 16,5% indien men effectief actief was tot die leeftijd. Vanaf 01/07/2013 wijzigde de eindbelasting: op 60 jaar wordt het 20% in plaats van 16,5% en op 61 jaar 18%. Telkens te verhogen met de gemeentebelasting.
Rechtsbescherming Geen bescherming in geval van faillissement, vervroegd vertrek, ... Het opgebouwd spaarkapitaal is veiliggesteld. Daarenboven heeft de begunstigde een bevoorrechte vordering op de verzekeraar.
Beschikbaarheid Niet van toepassing Kan worden gebruikt ter financiering van een vastgoed (inpandgave + voorschot op polis)
Eindkapitaal Geprovisioneerd bedrag is niet altijd aanwezig op pensioenleeftijd Bedrag dat moet worden uitgekeerd staat veilig bij een verzekeringsmaatschappij
Risico overfinanciering Loon kan niet worden verminderd voor het effectieve pensioen. 80%-controle gebeurt immers bij de uitkering. Daalt het loon dan zal de voorziening te hoog zijn, en deels moeten worden teruggenomen als belastbare winst. De 80%-controle gebeurt bij storting van de premies. Als het loon nadien daalt, is er geen enkel probleem. De stortingen worden aangepast aan de nieuwe situatie.