Keer terug
Uitkering aanvullend pensioen voortaan gekoppeld aan wettelijk pensioen

Uitkering aanvullend pensioen voortaan gekoppeld aan wettelijk pensioen

Sinds 1 januari 2016 mag u uw aanvullend tweedepijlerpensioen pas opnemen wanneer u uw wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt. Voor wie geboren is in 1961 of vroeger, zijn er wel overgangsmaatregelen voorzien. Een overzicht.

Het aanvullend karakter versterken

De nieuwe wetgeving brengt een aantal wijzigingen aan in de regels rond de uitbetaling van uw aanvullend pensioen. De uitbetaling wordt voortaan gekoppeld aan de effectieve ingang van uw (vervroegd) wettelijk pensioen. Op die manier wordt het aanvullend karakter van de tweede pensioenpijler aan de wettelijke pensioenpijler versterkt.

Concreet gaat het over de volgende aanvullende pensioenen:

Eindleeftijd nieuwe aanvullende pensioenen

Als u na 1 januari 2016 een aanvullend pensioencontract afsluit, mag u als einddatum ten vroegste de wettelijke pensioenleeftijd kiezen. Momenteel is dat 65 jaar. Vanaf 2025 wordt deze opgetrokken tot 66 jaar, vanaf 2030 tot 67 jaar.

Uitkering van het aanvullend pensioenkapitaal

Voortaan geldt dat het aanvullend pensioenkapitaal verplicht moet uitbetaald worden door uw verzekeraar op het moment van de effectieve wettelijke pensionering. Dat geldt ook als u effectief met vervroegd wettelijk pensioen gaat.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Als u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt maar u blijft aan het werk (u gaat dus nog niet effectief met wettelijk pensioen)
  • Als u aan de voorwaarden voldoet om uw vervroegd wettelijk pensioen te ontvangen maar u blijft verder werken (u neemt het vervroegd wettelijk pensioen dus nog niet effectief op).

In beide gevallen kunt u ervoor kiezen uw aanvullend pensioenkapitaal al te laten uitkeren. Maar u mag uw aanvullend pensioenkapitaal ook bij uw verzekeraar laten staan tot aan uw effectieve pensionering.

Bestaande aanvullende pensioenen

Als uw contract afgesloten werd voor 1 januari 2016 en op voorwaarde dat u minimaal 55 jaar wordt in 2016 (geboren in 1961 of vroeger), gelden er overgangsregels. U kunt uw aanvullend pensioen dan nog wel vroeger opnemen (zie overzichtstabel).

Voorschotten

De mogelijkheid om een voorschot op te nemen op uw aanvullend pensioen blijft bestaan. Wel moet de einddatum van het voorschot minimum gelijk zijn aan de wettelijke pensioenleeftijd. Voor bestaande voorschotten, onderschreven voor 1 januari 2016, mag de eindtermijn van het voorschot ongewijzigd blijven.

Meer weten over voorschotten? Bekijk dan het filmpje.

Aanvullende pensioenopbouw na wettelijke pensionering

Sinds de nieuwe wet is het niet meer toegelaten om na de ingang van het wettelijk pensioen nog een IPT te onderschrijven. Bestaande contracten van gepensioneerde aangeslotenen kunnen wel nog worden verdergezet. Een loontrekkende die na zijn pensionering een zelfstandige activiteit opstart, kan geen IPT meer onderschrijven.

Vraag raad aan uw makelaar

Hebt u vragen over de recente wijzigingen in de wetgeving over de aanvullende pensioenen? Of wilt u graag weten op welke manier u fiscaalvriendelijk voor uw aanvullend pensioen kunt sparen? Contacteer dan uw makelaar. Hij beantwoordt graag deze en andere vragen.

Meest gelezen